sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2017. gada 30. marts
Vārda dienas svin: Nanija, Ilgmārs, Igmārs

Par zemes gabala nomu

14.03.2016
 

Kokneses novada dome iznomā ar apbūves tiesībām pašvaldībai piederošu zemes gabalu Dzeņu ielā 28A ar kadastra apzīmējumu 3260 013 0630, 0,3389 ha platībā. Pieteikties līdz 2016. gada 22. martam Kokneses novada domes administratīvajā ēkā Melioratoru ielā 1, 2. stāvā, 10. kabinetā pie nekustamo īpašumu speciālistes.
KOKNESES NOVADA DOME IZNOMĀ TĀS ĪPAŠUMĀ VAI TIESISKAJĀ VALDĪJUMĀ ESOŠUS ZEMES GABALUS

28.05.2015
 

KOKNESES NOVADA DOME IZNOMĀ TĀS ĪPAŠUMĀ VAI TIESISKAJĀ VALDĪJUMĀ ESOŠUS SEKOJOŠUS ZEMES GABALUS

Nr. Pagasts Zemes vienības kadastra apzīmējums Zemes vienības adrese vai nosaukums Platība (ha) Piezīmes
 4. Irši 3254 003 0238 Ausmiņas 0.5222  
 7. Irši 3254 003 0243 Ievas 1.5  
 11. Irši 3254 003 0197 Rūpnieki 1.0  
 14. Koknese 3260 003 0142 Padegas Dīķi 2,76(0,84)  
 15. Koknese 3260 003 0217 Padegas Dīķi 0,80(0,41)  
 16. Koknese 3260 009 0006 Kaplaviņa 2.76  
 25. Koknese 3260 014 0245 Viršu iela 1.2115  
35. Koknese 3260 014 0369 Pie Sirnupēm
0.24