sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2017. gada 27. aprīlis
Vārda dienas svin: Tāle, Raimonda, Raina, Klementīne
Investoriem

Kokneses sporta centrs

Vikingu lielaiva Namesis

RaibblatsVai tu zini, kā rīkoties ārkārtas gadījumos?

attīstības projekts

attīstības projektsKokneses novada Kokneses pagasta bibliotēka

Atkritumu apsaimniekošana Kokneses novadā


Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
 

Ņemot vērā dramatisko valsts un reģionālās nozīmes autoceļu stāvokli, kā dēļ Zemgales reģiona iedzīvotājiem nereti liegtas tiesības saņemt pamatpakalpojumus dažādās jomās, Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) Attīstības padome nolēmusi aicināt Satiksmes ministriju atjaunot valsts autoceļu fondu.

lasīt vairāk

 

Trešdien, 22. martā Zemgales Reģionālajā kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) norisināsies 8. gadskārtējā reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference, kurā sacentīsies teju 200 skolēnu no visas Zemgales. Zemgales skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkurss - konference kļuvusi par gadskārtēju un skolēnu vidū gaidītu notikumu, kurā savus izstrādātos pētnieciskos darbus aizstāvēt ierodas visu Zemgales novadu un pilsētu labākie skolēni, kuriem piepulcējas arī bijušā Tukuma rajona - Engures, Jaunpils, Kandavas un Tukuma novadu - zinātkārākie prāti.

lasīt vairāk

 

Zemgales Plānošanas reģions (ZPR) ar Valsts Kultūrkapitāla fonda (KKF) un VAS Latvijas valsts meži finansējumu izsludina projektu pieteikumu pieņemšanu Zemgales kultūras programmai, kas paredzēta dažādu Zemgales specifisko kultūras vērtību saglabāšanas, popularizēšanas, attīstības un pieejamības nodrošināšanas projektiem. Projekta mērķis, līdzīgi kā iepriekšējos gados, ir sekmēt specifisko Zemgales materiālo un nemateriālo kultūrvēsturisko mantojumu, veicināt zemgaļu un sēļu kultūras daudzveidības saglabāšanu vienota Zemgales tēla veidošanā un attīstībā, atbalstīt mākslas jaunrades un pētniecības procesus kultūras jomā visā Zemgales reģionā, sekmēt reģiona līdzsvarotu attīstību kultūras nozarē. Šogad Valsts Kultūrkapitāla fonda padome „Latvijas valsts mežu finansētās Zemgales kultūras programmai 2017” projektu realizācijai piešķīrusi 71 tūkstoti eiro.

lasīt vairāk

 

Pašvaldības ir ieinteresētas brīvi izvēlēties sadarbības teritorijas, un likumos nav nepieciešams akcentēt konkrētu sadarbības teritoriju robežas - tā Zemgales Plānošanas reģiona Attīstības padomes februāra sēdē Vecumniekos sprieda reģiona pašvaldību vadītāji.

lasīt vairāk

 

Zemgales tūrisma speciālisti, pārsvarā informācijas centru un punktu vadītāji, no Aizkraukles, Auces, Bauskas, Dobeles, Jelgavas, Jēkabpils, Kokneses, Krustpils, Pļaviņu, Rundāles, Viesītes un vēl citām pašvaldībām, satikās Jelgavā, lai lietišķā apspriedē pārrunātu sava darba, tostarp sadarbības aktualitātes un vērtētu būtiskākos ieguvumus aizejošajā tūrisma sezonā.

lasīt vairāk

 

20. septembrī Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) ikmēneša Attīstības padomes sēde norisinājās Kokneses novada domē. Reaģējot uz izmaiņām Vecumnieku novadā domē, ko kopš 7. septembra sākuma vada Aiga Saldābola, kopsapulcē tika apstiprināta jaunā Vecumnieku novada pārstāve. Padziļināti noritēja diskusija par gaidāmajiem projektu konkursiem, iztaujājot arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvjus.

lasīt vairāk

 

Neretas novada Ērberģes muižā notikušajā Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) Attīstības padomes (AP) sēdē par padomes priekšsēdētāju vienbalsīgi ievēlēts Aizkraukles novada domes vadītājs Leons Līdums, savukārt par viņa vietnieku ievēlēts Iecavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Pelsis.

lasīt vairāk

 

Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs 07. jūnijā aicina visus dārzkopjus uz mācību ekskursiju par dārza ierīkošanu "Uz Tukumu pēc smukuma!", kuru vadīs Latvijā pazīstama lektore un daiļdārzniece Dace Lukševica. Aicinām iepazīt, ko dārza ierīkošanā nozīmē 3 “E” princips.

lasīt vairāk

 

Valsts Kultūrkapitāla fonds apstiprinājis Zemgales Plānošanas reģiona administrētās “Latvijas valsts mežu finansētās Zemgales Kultūras programmas 2015” projektu konkursa rezultātus – no iesniegtajiem 103 projektiem atbalstu guvušas 58 ieceres, kas sekmēs reģiona kultūras dzīvi.

lasīt vairāk

 

Zemgales Plānošanas reģiona ( ZPR) administrācija sākusi kultūras projektu jaunu pieteikumu pieņemšanu Latvijas Kultūrkapitāla fonda un Latvijas Valsts mežu atbalstītajā Zemgales Kultūras programmā 2015.

lasīt vairāk

 

Laikā, kad jaunajā programmēšanas periodā Eiropas Savienības (ES) fondu apguves projektu izstrādāšana un dalība to konkursos ir vēl tikai priekšā, Zemgales Plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs 1. un 2. aprīlī organizē reģiona kultūras darbinieku pieredzes apmaiņas braucienu, lai iepazītos ar iepriekšējā septiņgadē veiksmīgi ieviestajiem projektiem divās Latvijas lielpilsētās – Jēkabpilī un Rēzeknē.

lasīt vairāk


1 2 3 4 5 6 next