sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2017. gada 28. aprīlis
Vārda dienas svin: Terēze, Gundega
Investoriem

Kokneses sporta centrs

Vikingu lielaiva Namesis

RaibblatsVai tu zini, kā rīkoties ārkārtas gadījumos?

attīstības projekts

attīstības projektsKokneses novada Kokneses pagasta bibliotēka

Atkritumu apsaimniekošana Kokneses novadā


Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Nolikumi

17.02.2015
 
Nosaukums Pieņemšanas datums
Komisijas lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā nolikums   28.01.2015.
Kokneses novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas nolikums 29.10.2014.
Kokneses novada domes starpinstitucionālās sadarbības komisijas ģimenes lietu jautājumos Nolikums 26.02.2014.
Kokneses novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības Nolikums ar 28.01.2015. grozījumiem
Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas NOLIKUMS 28.05.2014.
Kokneses novada domes pedagogu darbu samaksas noteikumi 25.09.2013.
Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Kokneses novada bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības  un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai
25.09.2013.
Nolikums par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Kokneses novada pašvaldības budžeta iestādēs 28.08.2013.
Kokneses internātpamatskolas-attīstības centra struktūrvienības "Dienas centrs" nolikums 29.05.2013.
Kokneses novada Bebru pagasta komunālās nodaļas nolikums 28.05.2014.
Iršu pagasta dzīvokļu un komunālās saimniecības nodaļas nolikums 28.05.2014.
Kokneses novada domes Kokneses pagasta komunālās nodaļas nolikums 28.11.2012.

Kokneses novada pašvaldības Nolikums

Komisiju nolikumus skatīt šeit

Komiteju nolikumus skatīt šeit

10.07.2013.

 

 

Bebru pagasta pārvaldes Nolikums 15.07.2009.
Iršu pagasta pārvaldes Nolikums 15.07.2009.
Kokneses novada domes Attīstības nodaļas Nolikums 28.04.2010.
Kokneses novada domes Sociālā dienesta Nolikums. Konsolidēts 29.07.2009.
Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centra Nolikums. Konsolidēts 26.10.2011.
Kokneses novada Ģimenes krīzes centra "Dzeguzīte" Nolikums. Ar grozījumiem.  30.12.2009.
Kokneses kultūras nama Nolikums 30.09.2009.
Kokneses novada Kokneses pagasta bibliotēkas Nolikums 27.05.2015.
Kokneses pagasta Ratnicēnu bibliotēkas Nolikums 30.09.2009.
Bebru pagasta bibliotēkas Nolikums  26.08.2009.
Iršu pagasta bibliotēkas Nolikums 25.11.2009.
Kokneses novada pašvaldības aģentūras "Kokneses Sporta centrs" Nolikums 20.06.2012.
Kokneses novada pašvaldības aģentūras "Kokneses Tūrisma centrs" Nolikums 25.07.2012.
Pirmsskolas izglītības iestādes "Gundega" Nolikums 28.05.2015.
Bebru pagasta pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" Nolikums 30.09.2009.
Bebru pamatskolas Nolikums 28.03.2012.
Pērses pamatskolas Nolikums 29.12.2010.
Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra Nolikums 27.02.2013.
I. Gaiša Kokneses vidusskolas Nolikums 30.09.2009.
Bebru internātvidusskolas Nolikums 23.02.2011.
Kokneses mūzikas skolas Nolikums 25.09.2013.