sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2017. gada 26. aprīlis
Vārda dienas svin: Rûsiņš, Sandris, Alīna

Bebru pamatskola

AdreseVecbebri, Bebru pagasts, Kokneses novads, LV – 5135
Tālrunis65164357, 65164284
Fakss65164284
e-pastsbebrupamatskola@koknese.lv

 

SKOLAS  misija

 

Likt  sajust  katram  skolēnam,

ka viņš ir unikāls  un  vērtīgs cilvēks 

un  kopā  ar  pamatizglītību  saņem

MĪLESTĪBU  UN  UZMANĪBU

sakārtotā  vidē.

  

Bebru pamatskola dibināta 1944.gadā. Līdz tam bijušas divas skolas – Bebru pagasta „Skoliņās” un Jaunbebru pagastā.

Pirmā Jaunbebru pagasta  skola  dibināta 1860.gadā.   Tā atradās  pie  Kokneses – Ērgļu lielceļa , 4 kilometrus  no Jaunbebru pils.  1891.gadā skolu pārcēla uz „Recijām”.

1921.gadā skola  pārcēlās uz  Jaunbebru pili, kurā tika nodibināta sešklasīgā pamatskola.  Pilī  skola darbojās līdz 1944.gada septembrim, kad atkāpjoties to nodedzināja vācieši.

Šīs skolas pēdējie direktori bija Kārlis Āboliņš – kara laikā emigrējis uz Vāciju,  kur arī miris,  un  Artūrs  Šmits – direktors līdz 1944.gadam.

Pēc Jaunbebru pils nodedzināšanas 1944.gada oktobrī Vecbebru muižas kungu izbraucamo zirgu staļļu telpās iekārtoja Bebru nepilno vidusskolu.  Tās  pirmā direktore – Tonija  Jostsone.  1945.gadā skolu pārdēvēja par Bebru – Jaunbebru  7 – gadīgo pamatskolu.

„Skoliņās”  1. – 4. klašu Vecbebru pamatskola darbojās no 1869. – 1963.gadam.

No 1967. līdz 1989.gadam par skolas direktoru  Bebru pamatskolā strādāja  PĒTERIS  ČUDARS. Pateicoties viņa nesavtīgajam darbam un enerģijai, 1975.gadā skolēnu rīcībā tiek nodotas jaunas telpas, kurās skolas atrodas arī patlaban.

No 1989.gada skolas direktors bija OSVALDS  MALAŠEVSKIS. 1999.gadā par skolas vadītāju sāk strādāt  AIJA  SKUDRA, bet no 2012. gada skolas darbu vada LIDIJA DEGTJAREVA.

2005.gada  30.aprīlī  tiek  noorganizēts  skolas  2.salidojums, kurā tiek iesvētīts karogs un pirmo reizi dziedāta skolas HIMNA.

 

Pašlaik

  

Skola  realizē vispārējās pamatizglītības programmu.  Skolā darbojas interešu izglītības programmas.

Skola akreditēta līdz  2018. gada aprīlim.

 

 

Skolas  tradīcijas

 • Zinību diena
 • Vecāku  nedēļa
 • Skolotāju diena
 • Rudens svētki un tirdziņi
 • Lāčplēša diena
 • Latvijas svētki
 • Ziemassvētku pasākumi
 • 1. – 4. klašu kombinētā olimpiāde
 • Labestības nedēļa
 • Tēvu  diena
 • 25.marta piemiņas pasākums
 • Ģimenes diena – izstāde
 • Pēcpusdiena talantīgākajiem skolēniem
 • Sporta dienas
 • Volejbola  maratons     
 • 9.klases skolēnu Pēdējā  zvana dienas koncerts vecākiem un skolas  kolektīvam
 • Fotografēšanās skolas GODA GRĀMATAI
 • Izlaidums
 • Ekskursijas
 • Diskotēkas

Skolas  HIMNA

  

      Vārdu  autore:  Sarmīte  Rode – 1985. gada absolvente

      Mūzikas  autore:  Liāna  Haritonova – mūzikas skolotāja

 

           Mana  skola,  saules  ielokā,

           Jauna  paliksi  arvien.

           Manas  baltās  bērnu  dienas

          Ciešā  pavedienā  sien.

 

   Piedziedājums : No  tevis  kā  no  mātes

                              Man  projām  neaiziet,

                              Kā  putnēns  ligzdā  tavā

                             Es  gribu  atgriezties!

 

            Savu  prieku,  savas  sāpes

            Varu  es  tev  izstāstīt.

            Tava  mīlestības  gaisma

            Pāri  maniem  gadiem  spīd.

 

 

            Lai  mums  vienmēr  pietiek  spēka

            Savus  sapņus  dzīvē  nest!

           Un  kā  ozoliem  un  liepām

 Pretī  saulei  zarus  plest.

 

DOKUMENTI

 

Tēlnieka Voldemāra Jākobsona 118. dzimšanas dienai veltīts tradicionālais, nu jau sestais jaunrades darbu konkurss, kuru 2. martā rīkoja memoriālā māja-muzejs “Galdiņi” sadarbībā ar Bebru pamatskolu, aicinot skolēnus aplikācijās atainot Bebru pagasta skaistākās ainavas.

lasīt vairāk

 

Tēvu diena. Februāra nogalē, kad Bebru pamatskolā tradicionāli viesojas bērnu tēvi, visi kopā atskatījāmies uz 2017. gada divos pirmajos mēnešos padarīto. Veiksmes un sasniegumi izveidoja vērtīgu dāvanu vienmēr laipni gaidītajiem viesiem. Raits, labestīgs un humora pilns bija stundu ilgais svētku koncerts (vadītāja A. Romanovska), kurā savu deju soli atrādīja gan sākumskolas, gan pamatskolas dejotāju kolektīvs (vadītāja L. Antoneviča). Dejas mijās ar izcilām skolēnu skatuves runām, no kurām vairākām temats bija “Mans tētis”.

lasīt vairāk

 

Jau otro gadu Bebru pamatskolas kolektīvs ar sirsnību, dāsnumu un labestību sarūpē prāvu dāvanu vedumu tiem, kas krituši nežēlastībā, proti, piedzīvojuši cilvēka vienaldzību, paviršību, nespēju būt līdz galam atbildīgam par to, ko pieradinājis. Bebru pamatskolas skolēni kopā ar skolotāju Dzintru Sniedzi sniedz atbalstu suņiem un kaķiem Rīgas pilsētas dzīvnieku patversmē, ko apsaimnieko biedrība “Dzīvnieku pansija “Ulubele””. Kad bērns ieskatās acīs patversmes iemītniekiem un kā spogulī tajās ierauga dziļu izmisumu, lielas skumjas, neizsakāmas sāpes un nelaimi, viņa sirds lūst. Ir vēlēšanās palīdzēt, glābt, bet visus padarīt laimīgus nav un nebūs iespējams. Ir kāda cita pievienotā vērtība, ko dod šī ciemošanās.

lasīt vairāk

 

Neziņa. Bailes. Zaudētas dzīvības Lietuvā. Dūmi un uguns. Aukstums. Sals. Karsta tēja. Drosmīgi vīri un sievas. Runas. Sarunas. Minējumi. Bailes par savu valsti un nesen atgūto neatkarību. Cerības. Viss tik trausls. Būs vai nebūs? Balansēšana uz dzīvības un nāves robežas. Smagās tehnikas straumes. Nocietinājumi. Krāvumi. Ierastā ikdienas dzīves ritma pārvēršanās citā realitātē.

lasīt vairāk

 

Vai tu dzirdi? Vai tu mani? Skan jau Ziemassvētku zvani. Mēs, Bebru pamatskolas saime, Ziemassvētku zvanu dimdu manījām ar to brīdi, kad skolas dekorēšanai griezām pirmās papīra sniegpārsliņas un eglītes, kad āvām kājas, lai dotos uz labdarības koncertu, kad cepām našķus un darinājām rokdarbus Ziemassvētku tirdziņam. Kaut ārā ir drēgns, lietains laiks, kaut migla, gandrīz silta kā piens, ieskauj cilvēkus ir rīts, diena vai vakars, mēs protam sev uzburt svētku noskaņu arī šajos visai drūmajos apstākļos.

lasīt vairāk

 

- Mēs redzējām acīs asaras! - Mums klusi pateica paldies! Tā Bebru pamatskolas skolēni stāstīja, kad bija atgriezušies no Skrīveru sociālās aprūpes centra “Ziedugravas”, kur 13. decembrī sniedza labdarības koncertu. Dziesmas, dzejoļi, tautiskās dejas – viss, kas apgūts šajā mācību gadā, priecēja vecļaudis un jaunos māksliniekus pašus. Koncerta programmu sagatavoja muzikālā teātra programmas vadītāja Dz. Sniedze, tautisko deju programmas vadītāja L. Antoneviča un vokālā ansambļa vadītāja L. Haritonova. Visu kopā saistīja skolotāja A. Romanovska, kurai izdevās radīt skaistu pāreju no patriotiskajiem valsts svētkiem uz siltajiem, latviskajiem saulgriežu svētkiem. Transportu kuplajai mākslinieku saimei gādāja skolas direktore L. Degtjareva.

lasīt vairāk

25.11.2016
 

Bebru pamatskolas vecāko klašu skolēni kā studenti noklausījās “Swedbank” pārstāves Iritas Riekstiņas lekciju par drošību e-vidē. Kā studenti skolēni, sociālo zinību skolotājas Annas Romanovskas rosināti, konspektēja svarīgākās atziņas un novērtēja dzirdēto lekciju.

lasīt vairāk

25.11.2016
 

Bebru pamatskolas 3. klase ir to Latvijas 1867 trešās klases skolēnu vidū, kuri šajā mācību gadā piedalās projektā “Sporto visa klase”. Tas nozīmē, ka šie bērni sporto vienu stundu katru mācību dienu. Divām sporta stundām klāt vēl nākušas 3 fakultatīvās sporta nodarbības, kas notiek saskaņā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas izstrādātu metodisko materiālu. Viena nodarbība veltīta vispārējai fiziskai sagatavotībai, viena – futbolam un viena – peldēšanai vai āra nodarbībām. Projekta laikā tiks vērtētas arī skolēnu sekmes un labais darbs: visi kopā mēs to varam.

lasīt vairāk

 

15. novembra vakarā Bebru pamatskolā daudz laimes dzimšanas dienā Latvijai vēlēja svētku koncerta dalībnieki un Bebru pagasta iedzīvotāji. Klātesošos svētkos sveica Bebru pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza, uzsverot šajā gadā nozīmīgākos paveiktos darbus. „Es lepojos ar visiem pagasta iedzīvotājiem, kuriem rūp sava pagasta izaugsme un nākotne,”- ar gandarījumu atzina pārvaldes vadītāja.

lasīt vairāk

 

1. novembrī, dienā, kad iesākas Latvijas patriotiskuma mēnesis, Bebru pamatskolā viesojās Ēriks Balodis ar savām rikko lellēm. Māksliniekam ātri vien izdevās skatītājos izraisīt sajūtu, ka Latvija ir vislabākā vieta uz zemes, jo te atrodas mūsu mājas, mūsu māmiņa, tētis, opītis un omīte. Te koki ir viszaļākie un maize visgaršīgākā. Šeit ir mūsu skola un draugi. Šeit ir humors un asprātības, kas dzirkstīja no skatuves, uz kuras 12 dažādos tēlos prata pārtapt viens aktieris. Kopā ar 12 lellēm mēs pasniedzām dāvanu savai Latvijai dzimšanas dienā, vēlot tai spēku, veselību, izturību. Jautras dziesmas, izkustēšanās, ziepju burbuļu salūts – viss raisīja pozitīvas emocijas un pārliecību, ka pašu svētki Miķeļi, Mārtiņi nav atstājami Helovīna jeb mošķu nakts ēnā. Ziemassvētki, Lieldienas, Māmiņu diena, Jāņi – katru svētku dienu pārstāvēja kāds izteiksmīgs tēls, kurš pārsteidza Latviju ar dāvanu.

lasīt vairāk


1 2 3 4 next