sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2017. gada 24. jūnijs
Vārda dienas svin: Jānis

Iepirkuma procedūra

24.01.2012
 

Biedrība "Saules māja Vecbebros" uzaicina iesniegt piedāvājumu iepirkumam "Dzīvojamās mājas Saules, Vecbebri, Kokneses novads, siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. DMS/11/09/004.

Cenu aptaujas nolikumu būvdarbiem siltuma noturības uzlabošanai ēkai Saules, Vecbebri, Kokneses novads skatīt šeit (labojumi 30.01.2012.).

Iepirkumam izvirzītās nepieciešamās prasības ir uzskaitītas tehniskajā specifikācijā (B sadaļa). Lai Jūsu piedāvājums tiktu izvērtēts, lūdzam to iesniegt saskaņā ar iepirkuma procedūras norises noteikumiem (A sadaļa) un piedāvājuma formu (C sadaļa).

Piedāvājumā lūdzam norādīt Jūsu uzņēmuma pilnu nosaukumu un juridisko adresi saskaņā ar uzņēmuma reģistrācijas apliecību.

Nolikumā, lūdzu, skatīt:

A sadaļa – Iepirkuma procedūras noteikumi.

B sadaļa – Tehniskā specifikācija

C sadaļa – Ieteicamā piedāvājuma forma

D sadaļa – Piedāvātā līguma projekts

 

Ar cieņu,

Biedrības “Saules māja Vecbebros” vārdā

Valdes priekšsēdētāja Vineta Daniļeviča