sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2017. gada 26. marts
Vārda dienas svin: Eiženija, ženija
 

7. marta pēcpusdienā bibliotēkā „ieradās” 20 kustoņi, pateicoties jaunajai fotogrāfei Agitai Blauai! Agita mācās I.Gaiša Kokneses vidusskolas 12.klasē un ar fotografēšanu aizraujas jau sen. Ar interesantajiem Agitas darbiem iepazināmies mūsu bibliotēkā jau pirms gada. Pa šo laiku viņa ir bijusi aktīva māksliniece, uzkrājusi izstāžu izlikšanas pieredzi dažādās vietās un, par laimi, nav zaudējusi fotografēšanas prieku!

lasīt vairāk

Kokneses novada Kokneses pagasta bibliotēka

Adrese1905.gada iela 7, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113
TālrunisPieaugušo nodaļa - 65161719; Bērnu nodaļa - 65161729; Bibliotēkas vadītāja – 20223892
Fakss65161729
e-pastsbibliotekas@koknese.lv

Mums var sekot:

http://www.facebook.com/koknesesbiblioteka.bernubiblioteka

https://twitter.com/Koknesesbibliot

Iestādes darba laiks:

 • Pirmdien     9.00 - 17.00
 • Otrdien        9.00 – 18.00
 • Trešdien      9.00 - 17.00
 • Ceturtdien   9.00 - 17.00
 • Piektdien     9.00 - 17.00
 • Sestdien     10.00 – 14.00

      No 01.06 – 31.08. sestdien, svētdien slēgts.

Kokneses pagasta bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic iespieddarbu un elektronisko izdevumu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu.

Kokneses pagasta bibliotēkas misija:

Sniegt universālu informācijas pakalpojumu, veicināt uz zināšanām balstītu sabiedrības attīstību un plašu informācijas pieejamību.

Viens no šobrīd aktuālākajiem bibliotēkas darba virzieniem ir jauno informācijas tehnoloģiju pielietošana, lietotāju apmācība un iedzīvotāju bezmaksas bibliotekārā un informatīvā apkalpošana. Mūsdienīga, moderni aprīkota bibliotēka, kas sniedz vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus, kvalitatīvus informācijas pakalpojumus – gan mūžizglītībā, gan saturīga brīvā laika pavadīšanai.

Kokneses pagasta bibliotēkas vēsture:

 • Kokneses pagasta bibliotēka dibināta 1923.gada kā Kokneses Kultūras biedrības bibliotēka, kura atradās kultūras nama ēkā Hanzas ielā 2.
 • 1923.gada 18.aprīlī biedrības pilnvarotais parakstīja Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēma 493 grāmatas bibliotēkas dibināšanai. Pirmās Republikas laikā šeit norisinājās visa Kokneses kultūras dzīve.
 • 1937.gadā bibliotēkā ir 1200 sējumi.
 • 2000.gada 22.maijā Kokneses pagasta bibliotēka pārceļas uz jaunām telpām 1905. gada ielā 7.

 

 • 1955.gada 13.septembrī dibināta Kokneses bērnu bibliotēka un sākotnēji tā atradās Kokneses pagasta padomes ēkā Stacijas laukumā 1.
 • 1998.gada augustā bērnu bibliotēka pārceļas uz jaunām telpām 1905. gada ielā 7.
 • Ar 2015. gada 1.jūniju reorganizē Kokneses novada Kokneses pagasta bērnu bibliotēku, pievienojot to Kokneses pagasta bibliotēkai kā Bērnu nodaļu.

Kokneses novada Kokneses pagasta bibliotēkas Nolikums (pdf)

Bibliotēkā sniegtie pakalpojumi:

Bezmaksas

 • Universāls brīvpieejas grāmatu krājums bērniem un pieaugušajiem.
 • Uzziņu literatūra, datu bāzes – www.lursoft.lv, www.letonika.lv, www.periodika.lv un portāls www.filmas.lv.
 • Preses izdevumi – bērniem un pieaugušajiem.
 • Novadpētniecības literatūra un materiāli.
 • Bibliotekāro un bibliogrāfisko uzziņu un konsultāciju sniegšana.
 • 6 bērnu un 8 pieaugušo datoru lietotāju vietas un bezmaksas apmācība darbam ar datoru un internetu.
 • Bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoši pasākumi (izstādes, tematiskie un literārie pasākumi, bibliotekārās stundas u.c.)
 • SBA pakalpojumi.
 • Lietotāju apmācība elektroniskās informācijas meklēšanā.
 • Bibliotēkas veidotās datu bāzes – BIS – ALISE.

Maksas

Kokneses Bibliotēku maksas pakalpojumi ir tie pakalpojumi, kurus saskaņā ar likumos un citos tiesību aktos noteikto kārtību, bibliotēkas sniedz par samaksu, vadoties pēc Kokneses novada domes apstiprinātā maksas pakalpojuma. (Apstiprināti Kokneses novada domes 2015. gada 29. aprīļa lēmumu Nr.7.12 ) 

Maksas pakalpojumu cenrādis (pdf)

 • Drukāšana
 • Skenēšana
 • Kopēšana
 • Faksa pakalpojumi.
  Pieaugušo nodaļa Bērnu nodaļa Kopā
Lietotāju skaits 808 455 1263
Grāmatu krājums 7057 5629 12686

Kokneses pagasta bibliotēkas darbinieki:

Kokneses pagasta bibliotēkas vadītāja:

                     Inta Poiša - inta.poisa@koknese.lv

Pieaugušo nodaļa- vecākā bibliotekāre:

                    Ingrīda Grūbe – bibliotekas@koknese.lv

Bērnu nodaļa - vecākā bibliotekāre:

                    Antra Vasiļevska - antra.vasilevska@koknese.lv

Krājuma komplektēšanas un apstrādes nodaļa- vecākā bibliotekāre:

                    Olga Orliņa – bibliotekas@koknese.lv

 

Tā noteikti nav nejaušība, ka dzejnieces Maijas Stepēnas izdevniecībā „Jumava” izdotās dzejas grāmatas „Kā vaļā palaists rīta vējš” atvēršana notika pirmajā pavasara mēnesī tuvojoties vissievišķīgākajiem marta svētkiem. Kokneses pagasta bibliotēkā 4. marta pēcpusdienā bija tikpat saulaina sajūta kā saules apmirdzētajā dienā, jo bija satikušies savējie – viņas tuvie cilvēki, draugi, domubiedri no biedrības „Mazā taka”, Jaunjelgavas literātu apvienības „Daugavas Dardedze” pārstāves un daudzi citi koknesieši, kuriem tuva Maijas Stepēnas dzejas pasaule. Pasākuma noskaņā lieliski iederējās Velgas Gredzenas spēlētā kokle un visu kopīgi dziedātās dziesmas.

lasīt vairāk

 

Kokneses pagasta bibliotēkā 3.martā bija iespēja iemācīties locīt salvešu ziedus! Tie, kas ļoti vēlējās to izdarīt, skatījās un priecājās, bet tie, kas ļoti, ļoti, ļoti to vēlējās iemācīties, 3 stundu laikā to arī izdarīja! Vislielākais paldies Dzintrai Liepiņai par pacietību un vēlmi dalīties ar savām prasmēm! Viņa bija brīnišķīga skolotāja, kurai ideju netrūkst nekad!

lasīt vairāk

Foto izstāde KUSTOŅI

27.02.2017
 

koknese_BB_kustoni_1.jpg

Pirms gada Kokneses bibliotēkas apmeklētāji jau iepazinās un atzinīgi novērtēja jaunās fotogrāfes Agitas Blauas darbus. Tāpēc prieks par atkalredzēšanos jaunu fotogrāfiju izstādē "Kustoņi". 7.martā plkst 16.30 visi laipni aicināti uz sarunu ar autori!
 

Jau piekto gadu bibliotēka piedalās Ēnu dienas projektā, kurš notiek visā Latvijā. Ar interesi gaidīju arī šā gada 15.februāri, kad mani ēnot bija pieteikusies Dana Šiballo. Viņa mācās I. Gaiša Kokneses vidusskolas 5.klasē. Ar Danu esam ļoti, ļoti, ļoti pazīstamas, jo esam radinieces, tādēļ daudzās dzīves situācijās esam bijušas kopā, bet darba attiecībās gan pirmo reizi!

lasīt vairāk

Pavasara gaidīšana bibliotēkā

07.02.2017
 

putnia_1.jpg

Lai ātrāk sagaidītu pavasari, derētu bibliotēkā sapulcināt putnus! To varam darīt kopā 11.februārī! Visi laipni gaidīti! Visi nepieciešamie materiāli būs!

Ingrīda Grūbe,

Kokneses pagasta bibliotēkas bibliotekāre
 

4.februāra pēcpusdienā bibliotēkā tikās 16 drosmīgi un erudīti cilvēki, lai mērotos spēkiem krustvārdu mīklu minēšanā. Uzdevums nemaz nebija tik viegls, jo stundas laikā vajadzēja atminēt klasisko krustvārdu mīklu, atrast režģī 20 putnu nosaukumus un tikt galā ar bilžu mīklu! Jāņem vērā, ka jāpaļaujas bija tikai uz saviem spēkiem, bez papildus palīdzības. Jau sākumā vienojāmies, ka šis ir pirmais šāda veida pasākums, tādēļ svarīgi saprast, kā tas notiek un baudīt kopā būšanu!

lasīt vairāk


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 next