sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2017. gada 26. februāris
Vārda dienas svin: Mētra, Evelīna, Aurēlija

Kokneses novada Kokneses pagasta bibliotēka

Adrese1905.gada iela 7, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113
TālrunisPieaugušo nodaļa - 65161719; Bērnu nodaļa - 65161729; Bibliotēkas vadītāja – 20223892
Fakss65161729
e-pastsbibliotekas@koknese.lv

Mums var sekot:

http://www.facebook.com/koknesesbiblioteka.bernubiblioteka

https://twitter.com/Koknesesbibliot

Iestādes darba laiks:

 • Pirmdien     9.00 - 17.00
 • Otrdien        9.00 – 18.00
 • Trešdien      9.00 - 17.00
 • Ceturtdien   9.00 - 17.00
 • Piektdien     9.00 - 17.00
 • Sestdien     10.00 – 14.00

      No 01.06 – 31.08. sestdien, svētdien slēgts.

Kokneses pagasta bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic iespieddarbu un elektronisko izdevumu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu.

Kokneses pagasta bibliotēkas misija:

Sniegt universālu informācijas pakalpojumu, veicināt uz zināšanām balstītu sabiedrības attīstību un plašu informācijas pieejamību.

Viens no šobrīd aktuālākajiem bibliotēkas darba virzieniem ir jauno informācijas tehnoloģiju pielietošana, lietotāju apmācība un iedzīvotāju bezmaksas bibliotekārā un informatīvā apkalpošana. Mūsdienīga, moderni aprīkota bibliotēka, kas sniedz vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus, kvalitatīvus informācijas pakalpojumus – gan mūžizglītībā, gan saturīga brīvā laika pavadīšanai.

Kokneses pagasta bibliotēkas vēsture:

 • Kokneses pagasta bibliotēka dibināta 1923.gada kā Kokneses Kultūras biedrības bibliotēka, kura atradās kultūras nama ēkā Hanzas ielā 2.
 • 1923.gada 18.aprīlī biedrības pilnvarotais parakstīja Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēma 493 grāmatas bibliotēkas dibināšanai. Pirmās Republikas laikā šeit norisinājās visa Kokneses kultūras dzīve.
 • 1937.gadā bibliotēkā ir 1200 sējumi.
 • 2000.gada 22.maijā Kokneses pagasta bibliotēka pārceļas uz jaunām telpām 1905. gada ielā 7.

 

 • 1955.gada 13.septembrī dibināta Kokneses bērnu bibliotēka un sākotnēji tā atradās Kokneses pagasta padomes ēkā Stacijas laukumā 1.
 • 1998.gada augustā bērnu bibliotēka pārceļas uz jaunām telpām 1905. gada ielā 7.
 • Ar 2015. gada 1.jūniju reorganizē Kokneses novada Kokneses pagasta bērnu bibliotēku, pievienojot to Kokneses pagasta bibliotēkai kā Bērnu nodaļu.

Kokneses novada Kokneses pagasta bibliotēkas Nolikums (pdf)

Bibliotēkā sniegtie pakalpojumi:

Bezmaksas

 • Universāls brīvpieejas grāmatu krājums bērniem un pieaugušajiem.
 • Uzziņu literatūra, datu bāzes – www.lursoft.lv, www.letonika.lv, www.periodika.lv un portāls www.filmas.lv.
 • Preses izdevumi – bērniem un pieaugušajiem.
 • Novadpētniecības literatūra un materiāli.
 • Bibliotekāro un bibliogrāfisko uzziņu un konsultāciju sniegšana.
 • 6 bērnu un 8 pieaugušo datoru lietotāju vietas un bezmaksas apmācība darbam ar datoru un internetu.
 • Bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoši pasākumi (izstādes, tematiskie un literārie pasākumi, bibliotekārās stundas u.c.)
 • SBA pakalpojumi.
 • Lietotāju apmācība elektroniskās informācijas meklēšanā.
 • Bibliotēkas veidotās datu bāzes – BIS – ALISE.

Maksas

Kokneses Bibliotēku maksas pakalpojumi ir tie pakalpojumi, kurus saskaņā ar likumos un citos tiesību aktos noteikto kārtību, bibliotēkas sniedz par samaksu, vadoties pēc Kokneses novada domes apstiprinātā maksas pakalpojuma. (Apstiprināti Kokneses novada domes 2015. gada 29. aprīļa lēmumu Nr.7.12 ) 

Maksas pakalpojumu cenrādis (pdf)

 • Drukāšana
 • Skenēšana
 • Kopēšana
 • Faksa pakalpojumi.
  Pieaugušo nodaļa Bērnu nodaļa Kopā
Lietotāju skaits 808 455 1263
Grāmatu krājums 7057 5629 12686

Kokneses pagasta bibliotēkas darbinieki:

Kokneses pagasta bibliotēkas vadītāja:

                     Inta Poiša - inta.poisa@koknese.lv

Pieaugušo nodaļa- vecākā bibliotekāre:

                    Ingrīda Grūbe – bibliotekas@koknese.lv

Bērnu nodaļa - vecākā bibliotekāre:

                    Antra Vasiļevska - antra.vasilevska@koknese.lv

Krājuma komplektēšanas un apstrādes nodaļa- vecākā bibliotekāre:

                    Olga Orliņa – bibliotekas@koknese.lv

 

Jau piekto gadu bibliotēka piedalās Ēnu dienas projektā, kurš notiek visā Latvijā. Ar interesi gaidīju arī šā gada 15.februāri, kad mani ēnot bija pieteikusies Dana Šiballo. Viņa mācās I. Gaiša Kokneses vidusskolas 5.klasē. Ar Danu esam ļoti, ļoti, ļoti pazīstamas, jo esam radinieces, tādēļ daudzās dzīves situācijās esam bijušas kopā, bet darba attiecībās gan pirmo reizi!

lasīt vairāk

Pavasara gaidīšana bibliotēkā

07.02.2017
 

putnia_1.jpg

Lai ātrāk sagaidītu pavasari, derētu bibliotēkā sapulcināt putnus! To varam darīt kopā 11.februārī! Visi laipni gaidīti! Visi nepieciešamie materiāli būs!

Ingrīda Grūbe,

Kokneses pagasta bibliotēkas bibliotekāre
 

4.februāra pēcpusdienā bibliotēkā tikās 16 drosmīgi un erudīti cilvēki, lai mērotos spēkiem krustvārdu mīklu minēšanā. Uzdevums nemaz nebija tik viegls, jo stundas laikā vajadzēja atminēt klasisko krustvārdu mīklu, atrast režģī 20 putnu nosaukumus un tikt galā ar bilžu mīklu! Jāņem vērā, ka jāpaļaujas bija tikai uz saviem spēkiem, bez papildus palīdzības. Jau sākumā vienojāmies, ka šis ir pirmais šāda veida pasākums, tādēļ svarīgi saprast, kā tas notiek un baudīt kopā būšanu!

lasīt vairāk

Tikšanās krustvārdu mīklu minētājiem

27.01.2017
 

koncas_1.JPG

Ar prieku paziņoju, ka 1.krustvārdu mīklu minētāju tikšanās bibliotēkā notiks, jo ir pieteikušies krietni vairāk kā 2 dalībnieki! Tātad, tiekamies 4.02.(sestdiena) plkst.14.00 bibliotēkā, kad apmeklētāji jau būs devušies mājās! Esmu visiem reģistrētajiem dalībniekiem aizsūtījusi ziņu! Ja kāds uz tikšanos netiek, informējiet, lūdzu! Minēsim bez papildlīdzekļiem un, galvenais, labi pavadīsim kopā laiku!

Lai interesanta un darbīga tikšanās!

Ingrīda Grūbe,

Kokneses pagasta bibliotekāre
Tuvojas Ēnu diena!

25.01.2017
 

a11_1.JPG

Ēnu diena jau 15.februārī! Arī Kokneses pagasta bibliotēkā gaidām savus ēnotājus! Skati info www.enudiena.lv un piesakies! Pavadīsim šo dienu interesanti un kopā! Ja ir kādas neskaidrības vai jautājumi, labprāt palīdzēsim! Sveicieni iepriekšējo gadu "ēnām"! Prieks, ka mūsu kopā pavadītais laiks viņiem ir bijusi laba pieredze!

Ingrīda Grūbe,

Kokneses pagasta bibliotēkas bibliotekāre
 

 Kokneses PII „Gundega” ir mūsu kaimiņiene - tieši aiz bibliotēkas loga katru dienu mēs dzirdam bērnu balsis, reizēm netieši „piedalāmies” arī ārā notiekošajos pasākumos! Mums prieks par atsaucību un sadarbību daudzu gadu garumā - šīs iestādes audzēkņi ar audzinātājām ir bieži mūsu viesi - atvērti un zinātkāri, ieinteresēti un grāmatas mīloši! Arī šajās dienās viņi plāno pie mums nākt, lai apskatītu leļļu izstādi.

lasīt vairāk


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 next