sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2017. gada 28. aprīlis
Vārda dienas svin: Terēze, Gundega

SIA Kokneses Komunālie pakalpojumi

Adrese1905.gada iela 7, Koknese, Kokneses novads, LV - 5113
Fakss65161833
e-pastskomunalie@inbox.lv

Tālruņi saziņai:

 • 29374819 (valdes loceklis)
 • 65161838 (lietvede),
 • 65161777 (grāmatvede),
 • 65161192 (katlumāja),
 • 29904196 (santehniķis)
 • 26950555 (parādu piedzinējs).

Bojājumu pieteikšana darba laikā no 8.00-17.00 pa tālr. 65161838

Dežurējošais santehniķis avārijas gadījumos no 17.00-8.00, brīvdienās un svētku dienās: 29904196 (samaksa dubultā)

Dežūrējošais elektriķis avārijas gadījumos no 17.00-8.00, brīvdienās un svētku dienās: 28313346 (samaksa dubultā)

Kabeļtelevīzijas bojājumu gadījumos zvanīt pa tālr. 67480080

Darbības veidi:

 • Siltumenerģijas ražošana, piegāde un realizācija;
 • Ūdens ieguve, padeve un realizācija;
 • Notekūdeņu savākšana, attīrīšana un novadīšana;
 • Nekustamā īpašuma apsaimniekošana;
 • Elektroenerģijas ražošana.

Tarifi:

 • Siltums EUR 47.92 + PVN MWh;
 • Ūdens EUR 0.73 + PVN m3;
 • Kanalizācija EUR 1.35 + PVN m3;
 • Asenizācijas pakalpojumi EUR 20 (līdz 10 km).

Ūdens skaitītāju rādījumi jānodod līdz mēneša 25. datumam.

Ūdens skaitītāju rādījumus var nodot:

 • http://radijumi.koknese.lv (no mēneša 23.datuma līdz mēneša beigām);
 • Kopējā pasta kastītē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpās (līdz mēneša 25.datumam);
 • Pasta kastītē pie SIA "Kokneses Komunālie pakalpojumi", 1905.gada ielā 7, Koknesē (līdz mēneša 25.datumam);
 • Pastkastītē pie veikala „MIKI” Bormaņos (līdz mēneša 25.datumam).

 

 

SIA KOKNESES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI REKVIZĪTI:

SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi”

Reģ.Nr.48703001147

1905.gada iela 7, Koknese, LV-5113

 

AS SEB banka

Kods: UNLALV2X

Konts: LV21 UNLA 0050 0015 8787 8

 

AS Citadele banka

Kods: PARXLV22

Kods: LV86 PARX 0015 3364 5000 1