sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2017. gada 26. aprīlis
Vārda dienas svin: Rûsiņš, Sandris, Alīna

Kultūras dzīve novadā

02.05.2011
 

Kokneses novada ļaudis ir lepni par savu bagāto tautas mākslas mantojumu un kultūras tradīcijām. Mūžam nesaraujams ir pavediens, kas mūzikas, dejas un dziesmas mīlestībā vieno paaudzes. Kokneses novada pašdarbības kolektīvos sastapsiet gan mūsu visjaunāko paaudzi, gan jaunatni, gan dāmas un kungus vislabākajos gados, un tos, kuri nebēdā par sirmumu matos!

Kultūras darbu Kokneses novadā koordinē Kokneses kultūras nams kopā ar Iršu un Bebru pagastu kultūras darba organizatoriem.

Aicinām ikvienu nākt pulkā un iesaistīties kultūras dzīves ritējumā!