sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2017. gada 30. marts
Vārda dienas svin: Nanija, Ilgmārs, Igmārs
 

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka no šā gada 11.aprīļa līdz 22.maijam lauksaimnieki var pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu. Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem varēs pieteikties ar kavējuma sankciju, ir 15.jūnijs.

lasīt vairāk

 

Zemkopības ministrija (ZM) aicina lauku uzņēmējus, jaunos zemniekus, kā arī ģimenes laukos pieteikties lauksaimnieku vidū iecienītajam konkursam “Sējējs 2017”. Izvirzīt pretendentus konkursam aicinātas ne tikai pašvaldības, lauksaimnieku un pārtikas ražotāju nevalstiskās organizācijas, bet arī lauku attīstības konsultanti. Konkursa dalībniekus šogad vērtēs astoņās nominācijās un tiks pasniegta arī balva par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā.

lasīt vairāk

 

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības"

lasīt vairāk

 

LIAA Jēkabpils biznesa inkubators 2017. gada 30. martā aicina uz semināru "Atbalsta iespējas uzņēmējdarbībai". Seminārs notiks Aizkraukles pilsētas kultūras namā, Spīdolas ielā 2, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā.

lasīt vairāk

 

16. martā Iršu pagasta pārvaldē notika seminārs “Finansējuma iespējas lauku iedzīvotājiem”.

lasīt vairāk

Atbalsta iespējas uzņēmējdarbībai

07.03.2017
 

2017. gada 15.martā Ērgļos tiek organizēts seminārs "Atbalsta iespējas uzņēmējdarbībai". Semināra pirmajā daļā būs iespēja attīstīt savas biznesa idejas, piedaloties iedvesmojošā lekcijā “Radošā NEdarbnīca”. Semināra otrā daļa būs veltīta informācijai par jauno LIAA inkubatoru atbalsta programmu, un uzņēmēju pieredzes stāstiem par inkubatoru pakalpojumu izmantošanu. Kontaktinformācija: Iveta Vabule (Madonas biznesa inkubatora vadītāja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, tālrunis +371 29177941, iveta.vabule@liaa.gov.lv, www.liaa.gov.lv.

SEMINĀRA PROGRAMMA ŠEIT




 

Pamatojoties uz to, ka citās Eiropas Savienības valstīs ir konstatēta augsti patogēnā putnu gripa un valstī ir noteikti biodrošības pasākumi, Zemkopības ministrija vēlas atgādināt, ka saskaņā ar normatīvajiem aktiem (MK noteikumi Nr. 393**) visiem mājputnu īpašniekiem un turētājiem (arī tad, ja saimniecībā tiek turēti tikai viens vai divi mājputni) Lauksaimniecības datu centrā (LDC) ir jāreģistrē gan ganāmpulks, gan novietne un jāsniedz informācija par putnu skaitu divreiz gadā uz 1.janvāri un 1.jūliju.

lasīt vairāk

 

Biedrība “Aizkraukles rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”” (turpmāk tekstā- MK Noteikumi Nr.590).

lasīt vairāk

 

Lauksaimnieki tiek aicināti uz ikgadējo bezmaksas pasākumu: 16. martā Iršu pagasta pārvaldē; 22. martā Pļaviņu pilsētas kultūras namā; 9. martā Aizkraukles pilsētas kultūras namā. Visās vietās pasākuma laiks: 10.00 - 13.00.

lasīt vairāk

 

27.janvārī, no plkst. 11:00 Kokneses novada domē notiks informatīvs seminārs par Jēkabpils biznesa inkubatora sniegtajiem pakalpojumiem (prezentāciju vadīs Jolanta Šūmakere, Jēkabpils biznesa inkubatora vadītāja). Pēc prezentācijas būs iespēja saņemt atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem un individuāli konsultēties par iespējām iesaistīties inkubatorā. Aicinām uz semināru novada iedzīvotājus un uzņēmējus, kuri vēlētos uzzināt vairāk par atbalstu savas biznesa idejas attīstībai.

lasīt vairāk