Kokneses novada domes iestādēs, pagastu pārvaldēs un struktūrvienībās darba pienākumus iespēju robežās veiks attālināti29.10.2020

2020. gada 28. oktobrī Kokneses novada dome izdevusi rīkojumu Nr. 44 “Par attālinātā darba nodrošināšanu”, kas stājās spēkā ar 29. oktobri. 

Lai samazinātu infekcijas slimības Covid-19 izplatību, Kokneses novada domē, tās iestādēs un struktūrvienībās uzdots:

 * Ierobežot klātienes klientu apkalpošanu un konsultācijas tik lielā mērā, cik to ir iespējams izdarīt;

* Iespēju robežās samazināt darbinieku savstarpējo kontaktu skaitu;

* Iespēju robežās darbiniekiem veikt darba pienākumus attālināti;

* Katras iestādes vadītājs nosaka kārtību un rīcību iestādē.

Kokneses novada domē noteikta šāda rīcība:

* Ir slēgtas ārdurvis Kokneses novada domes administratīvajā ēkā Melioratoru ielā 1, Koknesē, Kokneses pagastā. Apmeklētājus ēkā ielaiž dežurants. Pie Kokneses novada domes ārdurvīm ir izvietota informācija ar dežurantu tālruņa numuriem. Lai apmeklētu novada domi, jāzvana pa norādītajiem tālruņa numuriem.

* Fizisko un juridisko personu vēstuļu un citu dokumentu ievietošanai pie novada domes ēkas uzstādīta pasta kaste.

* Noteikts šāds novada domes kases darba laiks: pirmdienās un ceturtdienās no pulksten 8 - 13; no pulksten 14 -  17.

Aicinām apmeklējuma vizīti pieteikt iepriekš, zvanot uz speciālistu norādītajiem tālruņa numuriem, kuri pieejami pašvaldības interneta vietnē: http://koknese.lv/pasvaldibas_kontakti

printēt Lasīt visu ziņu

Starpnovadu sadarbības projekta "Sveiks, kaimiņ!' sešu novadu jaunieši ir tikušies! 02.11.2020

Aizkraukles novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam 1. sadaļas Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās 1.2. apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”, par projekta "Sveiks, kaimiņ!" (identifikācijas Nr. VP2020/1.2-4) īstenošanu.

 Projektu kopīgi īsteno Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadu jaunatnes jomā iesaistītie speciālisti un jaunieši.

Projekta mērķis ir stiprināt iepriekšminēto novadu jaunatnes jomā iesaistīto personu un institūciju kapacitāti, līdzdarbojoties visu novadu jauniešiem un veicinot jauniešu iniciatīvu piedalīties jaunatnes politikas dokumentu izstrādes procesos. 

printēt Lasīt visu ziņu

Aicina iedzīvotājus novembrī apmeklēt Neatkarības kara cīņu norises vietas02.11.2020

Tuvojoties Lāčplēša dienai un Latvijas valsts 102. dzimšanas dienai, Aizsardzības ministrija aicina Latvijas iedzīvotājus apmeklēt Neatkarības kara cīņu norises vietas, kuras apkopotas aizsardzības nozares izveidotajā tīmekļa vietnē www.neatkaribaskars.lv.  

"Mēs varam lepoties ar mūsu karavīriem, kuri Neatkarības karā drošsirdīgi izcīnīja Latvijas brīvību. Aicinu iedzīvotājus ģimenes lokā apmeklēt Latvijas vietas, kurās norisinājās Neatkarības kara cīņas, lai iepazītu vēsturi, godinātu mūsu karavīrus un kopā ar aizsardzības nozari svinētu valsts svētkus," aicina aizsardzības ministrs Artis Pabriks.

printēt Lasīt visu ziņu

Attālināto mācību laikā 7. – 9. klašu skolēni saņems pārtikas pakas30.10.2020

Attālināto mācību laikā Kokneses novada pašvaldība ir radusi iespēju 7. - 9. klašu skolēniem pašvaldības piešķirto brīvpusdienu naudu novirzīt kā atbalstu ģimenēm - pārtikas paku nodrošināšanai skolēniem attālinātā mācību procesa laikā līdz 13. novembrim.

Pārtikas pakas varēs saņemt 7. - 9. klašu skolēni, kuri mācās Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā un Bebru pamatskolā.

printēt Lasīt visu ziņu

Nosaka stingrākus ierobežojumus, atbilstoši atjaunotajam Covid-19 risku novērtējumam28.10.2020

Turpinot ierobežot straujo Covid-19 izplatības pieaugumu Latvijā, valdība 27. oktobrī pieņēma lēmumu, ka no piektdienas, 30. oktobra, būs stingrāki pulcēšanās ierobežojumi gan privātos, gan publiskos pasākumos. Tāpat pagarināts laiks, līdz kuram notiek attālinātas mācības bērniem no 7. klases, kā arī attālinātas studijas augstskolās. Ierobežojumi pagarināti arī interešu izglītībā un amatiermākslā. Valdība izskatīja arī turpmāko attīstības scenāriju, ja Covid-19 izplatības risks Latvijā pieaugtu.

Veselības ministrija uzsver, ka šobrīd galvenais mērķis ir stabilizēt situāciju, novēršot strauju Covid-19 izplatību. Savukārt ilgtermiņā ir jāpanāk, lai cilvēku skaits, kas saslimst ar Covid-19 samazinās un nonākam situācijā, kad ir iespējams mazināt noteiktos ierobežojumus. Vienlaikus ir svarīgi saglabāt pieejamu veselības aprūpi, tai skaitā plānveida pakalpojumus, jānodrošina ekonomisko aktivitāti un kā arī to, lai bērni var apmeklēt izglītības iestādes klātienē. 

Lai būtu iespējams šos mērķus sasniegt, valdība lēma no piektdienas, 30. oktobra, ieviest stingrākus pulcēšanās ierobežojumus. Attiecīgi privātos pasākumos, gan iekštelpās gan ārpus telpām, drīkstēs vienkopus pulcēties ne vairāk kā 10 cilvēki. Savukārt publiskos pasākumos kopā drīkstēs būt ne vairāk kā 300 cilvēki (gan iekštelpās, gan ārpus telpām). Turklāt tāpat kā līdz šim publiskās vietās iekštelpās, tai skaitā īrētās telpās, pasākumos cilvēkiem ir jābūt fiksētās, personalizētās sēdvietās un jāvalkā sejas maska.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (4)

Tikšanās ar Valsts policijas pārstāvi30.10.2020

29. oktobrī Pērses sākumskolas pirmsskolas grupiņas bērni, 1.-6.klašu skolēni tikās ar Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Aizkraukles iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektori Sanitu  Zīmeli. Inspektore stāstīja bērniem par ceļu satiksmes noteikumiem: kā pareizi šķērsot ceļu, kas ir gājēju pāreja, ko nozīmē luksofora gaismu signāli, kāpēc braucot ar vecākiem, mašīnā bērniem vajag sēdēt speciālajā krēsliņā, kāpēc ir tik svarīgi, lai katram bērnam būtu gaismas atstarotāji. Inspektore bērniem stāstīja, kur drīkst vizināties ar velosipēdu kā arī, kāpēc uz ielas nedrīkst rotaļāties. 

printēt Lasīt visu ziņu galerija (5)

Valsts nekustamā īpašuma izsole27.10.2020

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts nekustamo īpašumu “Reciju dzirnavas”, Bebru pagastā, Kokneses novadā, kadastra Nr.3246 008 0069. Izsoles sākumcena EUR 450.00, izsoles solis – EUR 40.00, nodrošinājums – EUR 45.00. Izsoles sākums – 09.10.2020., izsoles noslēgums – 09.11.2020. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 29.10.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

printēt Lasīt visu ziņu

Var pieteikt kandidātus darbam vēlēšanu komisijā26.10.2020

No 26. oktobra līdz 6. novembrim var pieteikt pretendentus darbam Aizkraukles novada vēlēšanu komisijā 2021. gada pašvaldību vēlēšanām. Nolemts, ka tajā darbosies septiņi cilvēki.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums paredz: lai 2021.gada pašvaldību vēlēšanas nodrošinātu tajos novados, kuros noteikta administratīvā teritoriju apvienošana, līdz 2020. gada 1. decembrim apvienojamo pašvaldību domes sasauc deputātu kopsapulci, kas ievēl vēlēšanu komisiju. No 2021. gada 1. jūlija Aizkraukles novadu veidos Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novads. Līdz ar to 14. oktobrī Aizkraukles kultūras namā tika sasaukta apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulce, kurā lēma par 2021. gada pašvaldību vēlēšanu komisijas locekļu skaita noteikšanu un pieteikšanos darbam tajā. Sēdē piedalījās kopā 46 deputāti no sešiem novadiem.

printēt Lasīt visu ziņu

Seminārs meža īpašniekiem demonstrējumu teritorijā "Pūpoli"27.10.2020

Sestdien, 31. oktobrī, plkst. 10:00 meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritorijā "Pūpoli" Vecumnieku novada Kurmenes pagastā notiks Atvērto durvju dienu pasākums – seminārs par meža apsaimniekošanu. Seminārā iekļautas dažādas tēmas – atbalsta pasākumi mežu īpašniekiem, nekailciršu mežu apsaimniekošana, pārnadžu bojājumi mežsaimniecībā un aizsardzības pasākumi, meža inventarizācija un citas aktualitātes privātā meža apsaimniekošanā. Seminārs plānots mežā, teorētisko stāstījumu apvienojot ar praktiskiem meža apsaimniekošanas paraugobjektiem gan Kurmenes, gan Jaunjelgavas pagastos. Uz bezmaksas semināru aicināti meža īpašnieki, apsaimniekotāji un visi citi interesenti.

printēt Lasīt visu ziņu
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top