Aicina uz futbola nodarbībām!09.01.2020

Koknesē tiek veidota jauna futbola treniņu grupa 2011.-2012.g. dzimušajiem zēniem un meitenēm. Uz futbola nodarbībām Koknesē aicina futbola klubs "Veina". Nodarbības notiek Kokneses sporta centrā.

printēt

Pieejami tūrisma maršruti un piedāvājumi Zemgales un Ziemeļlietuvas piļu un muižu parkos07.01.2020

Zemgales Plānošanas reģions ir izstrādājis trīs jaunus tūrisma maršrutus un piecus jaunus tūrisma piedāvājumus dažādām mērķgrupām – ārpus sezonas ceļotājiem, aktīvajiem ceļotājiem, trīs paaudžu ceļotājiem, senioriem un TOP objektu piedāvājumu, kas noteikti ir jāredz no Zemgales un Ziemeļlietuvas piļu un muižu parkiem! Piedāvātajos trīs tūrisma maršrutos ir iekļauti 55 piļu un muižu parki, kas aptver Zemgali (Latvijā) un Šauļu un Paņevežas reģionus (Lietuvā).

Vairāk informācija ir pieejama bukletā "Aizraujošs ceļojums piļu un muižu parkos" un skrejlapās "Piļu un muižu parki ģimenes lokā", "Piļu un muižu parki cilvēku vārdos un stāstos", "Meklējot redzami neredzamo mantojumu piļu un muižu parkos", "Piļu un muižu parki visos gadalaikos", "Atpazīstamākie piļu un muižu parki". Piedāvājumi izveidoti, izceļot katrai mērķgrupai saistošākos objektus un papildinot tos ar vērtīgu informāciju.

Ieskatu maršruta objektos un piedāvājumā iespējams gūt video: 

https://www.youtube.com/channel/UCGdnZh6DpVY3ILf141xcWKg

printēt Lasīt visu ziņu

Biedrība “Aizkraukles rajona partnerība” sadarbībā ar biedrību "Latvijas Lauku forums" aicina uz semināru par tūrisma produktu un tūrisma tīkla izveidi16.12.2019

Vieta: Kokneses tūrisma informācijas centrs, 1905. gada iela 7, Koknese

Laiks: 2020. gada 9.janvāris, no pulksten 9:30 līdz 17:00

 Seminārs ir daļa no projekta «No tradicionālām amata prasmēm līdz mūsdienu lauku tūrisma produktiem»  (Nr. 18-00-A019.333-000017) ietvaros rīkotā desmit semināru cikla mājražotājiem, lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, amatniekiem un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem par aktuālajām tēmām esošās uzņēmējdarbības pilnveidošanai un jaunas uzņēmējdarbības uzsākšanai.

printēt Lasīt visu ziņu

LM aicina pieteikties intensīvām apmācībām sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai08.01.2020

Labklājības ministrija aicina ikvienu interesentu no visas Latvijas, kam ir sava sociālās uzņēmējdarbības ideja, pieteikties bezmaksas intensīvo apmācību kursam veiksmīgas sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai un īstenošanai. Apmācības būs unikāla iespēja īsā laikā dažādu speciālistu vadībā apgūt gan teorētiskas zināšanas, gan praktiskas iemaņas, lai dibinātu savu sociālo uzņēmumu un ideju beidzot pārvērstu realitātē.

Apmācību sākumā dalībniekiem tiks skaidrota sociālās uzņēmējdarbības būtība un tiesiskais regulējums Latvijā, kā arī notiks praktiskais darbs, lai izvērtētu savas biznesa idejas atbilstību sociālajai uzņēmējdarbībai. Tālāk tiks sniegtas padziļinātas zināšanas par mārketingu, komunikāciju, uzņēmuma zīmolu un dažādiem attīstības modeļiem. Īpaši vērtīga apmācību daļa būs par grāmatvedību un nodokļiem, kur šie jautājumi tiks aplūkoti ņemot vērā sociālā uzņēmuma specifiku. Apmācību kursa noslēgumā dalībnieki apgūs zināšanas par finanšu vadību un to, kā sagatavot veiksmīgu AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” granta pieprasījuma projektu sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai.

printēt Lasīt visu ziņu

Tautastērpa simboliskā nozīme cilvēka mūža gājumā

25.01.2020 13:00 kur : Biedrības “Baltaine” Radošā māja Koknesē

Daugavas saimes ikmēneša tikšanās notiks 2020.gada 25.janvārī plkst. 13.00 Koknesē, Radošajā mājā (Melioratoru ielā 1a)

 Tikšanās tēma – STĀSTS par mums pašiem pētot un vērojot tautastērpu. Tautastērpa detaļu simboliskā nozīme cilvēka mūža gājumā.

Bērziņ, tavu kuplumiņu,

Līdz zemei žagariņi,

Māsiņ, tavu daiļu rotu,

Zemīt’ slauka staigājot(i)

 Ingrīda Kaže ir piecu tautastērpu īpašniece. Tie ir dažādu Latvijas novadu tautastērpi, kuru gatavošanā Ingrīda ielikusi daudz darba, laika, pūļu, zināšanu, prasmju. Daudzas tērpu detaļas ir pašas Ingrīdas darinātas. Vairākkārt Ingrīda guvusi atzinību Tradicionālajās, Dziesmu svētku laikā norisējušajās tautastērpu skatēs.

printēt Lasīt visu ziņu

Kokneses novada domes centralizētās grāmatvedības informācija iedzīvotājiem07.01.2020

 Kokneses novada domes centralizētā grāmatvedība lūdz iedzīvotājus salīdzināt norēķinus ar Kokneses novada domi pēc stāvokļa uz  2019.gada 31.decembri, par sekojošiem maksājumu veidiem:

  • Kokneses mūzikas skolas mācību maksām – saraksti par parāda vai pārmaksas summām atrodas mūzikas skolā.
  • Pirmskolas izglītības iestādes „Gundega” ēdināšanas maksām- saraksti par parāda vai pārmaksas summām atrodas  PII „Gundega” bērnu grupiņās.
  • Pirmskolas izglītības iestādes „Bitīte” ēdināšanas maksām – saraksti par parāda vai pārmaksas summām atrodas PII „Bitīte” bērnu grupiņās.
  • Zemes nomas maksām – Kokneses novada domē grāmatvedībā.
  • Komunālo pakalpojumu maksām Bebru pagastā – saraksti par parāda vai pārmaksas summām atrodas Bebru pagasta pārvaldes kasē.
  • Skolēnu ēdināšanas maksas Bebru pamatskolā – saraksti par parāda vai pārmaksas summām atrodas Bebru pagasta pārvaldes kasē.
  • Komunālo pakalpojumu maksām Iršu pagastā – saraksti par parāda vai pārmaksas summām atrodas Iršu pagasta pārvaldes kasē.
  • Skolēnu ēdināšanas maksas Pērses pamatskolā – saraksti par parāda vai pārmaksas summām atrodas Iršu pagasta pārvaldes kasē.   

Norēķinus salīdzināt no 2020.gada 20.janvāra līdz 15. martam. Ja līdz noteiktam termiņam norēķini netiks salīdzināti, uzskatīsim Kokneses novada domes norēķinu atlikumus par pareiziem.

printēt Lasīt visu ziņu

LM aicina pieteikties intensīvām apmācībām sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai07.01.2020

Labklājības ministrija aicina ikvienu interesentu no visas Latvijas, kam ir sava sociālās uzņēmējdarbības ideja, pieteikties bezmaksas intensīvo apmācību kursam veiksmīgas sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai un īstenošanai. Apmācības būs unikāla iespēja īsā laikā dažādu speciālistu vadībā apgūt gan teorētiskas zināšanas, gan praktiskas iemaņas, lai dibinātu savu sociālo uzņēmumu un ideju beidzot pārvērstu realitātē.


printēt Lasīt visu ziņu

SIA "Kokneses Komunālie pakalpojumi" informācija iedzīvotājiem02.01.2020

Saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumiem no 2020. gada 1. janvāra visos mājokļos, dzīvokļos ir jābūt uzstādītiem autonomajiem ugunsgrēka detektoriem jeb dūmu detektoriem.

Ja kādam dzīvokļu īpašniekam pašam nav iespēju uzstādīt dzīvoklī dūmu detektoru, SIA "Kokneses Komunālie pakalpojumi" var nodrošināt dūmu detektora uzstādīšanu. Tālrunis pakalpojuma pieteikšanai 65161838.

printēt Lasīt visu ziņu
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top