Gada ienākumu deklarācijas neiesniegšana neatbrīvos no pienākuma samaksāt nodokļa starpību 03.12.2019

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) rīcībā esošā informācija liecina, ka 27 655 iedzīvotāji, kuriem gada ienākumu deklarācija par 2018.gadu ir jāiesniedz obligāti, joprojām to nav izdarījuši. Tās ir personas, kurām valsts budžetā jāiemaksā nodokļa starpība, kas radusies diferencētā neapliekamā minimuma vai nodokļa progresīvās likmes piemērošanas rezultātā. Iesniedzot deklarāciju līdz šī gada beigām, sankcijas netiks piemērotas, taču nākamgad tolerances periods vairs netiks piemērots un sekos piedziņas process.

printēt Lasīt visu ziņu

NVA sniedz atbalstu darba devējiem personu ar invaliditāti nodarbināšanas sākumposmā, pieteikšanās - līdz 10.decembrim03.12.2019

Ja darba devējs nodarbina bezdarbnieku ar invaliditāti, noslēdzot ar viņu darba līgumu uz nenoteiktu laiku, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā šādu atbalstu darba attiecību sākumposmā: 

  • Dotāciju personas ar invaliditāti darba vietas aprīkošanai. Dotācija tiek piešķirta atbilstoši darba devēja iesniegtajai darba vietas pielāgošanas tāmei saskaņā ar ergoterapeita atzinumu, finansējuma apmērs - līdz 711 eiro vienas darba vietas aprīkošanai. Darba vietas novērtē NVA izvēlēts ergoterapeits, kurš sniedz rakstisku atzinumu par darba vietas atbilstību bezdarbnieka ar invaliditāti nodarbināšanai un darba vietas pielāgošanai nepieciešamajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem.
  • Ikmēneša dotāciju personas ar invaliditāti darba vadītājam. Dotācijas apmērs - 50% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas proporcionāli personas ar invaliditāti nostrādātajām dienām mēnesī. Atbalstu nodrošina pirmā vai pirmo divu darba tiesisko attiecību mēnešu laikā.
printēt Lasīt visu ziņu

12. decembrī Zemgales reģiona amatnieku un mājražotāju 9. Kontaktbirža03.12.2019

Līdz 5. decembrim Kokneses novada amatnieki un mājražotāji var pieteikties dalībai Zemgales reģiona amatnieku un mājražotāju 9. Kontaktbiržā!

printēt

Iršu pagasta bibliotēkas lasītāji ciemojas Radošajā mājā03.12.2019

Iršu pagasta bibliotēkā pilnā sparā rit "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas" grāmatu lasīšana. Lasīšanas veicināšanas programmā piedalās 25 dalībnieki – lieli un mazi. Motivācijas dalībniekiem netrūkst – pirmskolas grupiņas bērni mācās lasīt un klausīties, 1.-2. kl. klašu skolēni uzlabo lasītprasmi, savukārt vecāko klašu skolēni cenšas, lai valodas mācībā iegūtu labāku vērtējumu.

28. novembrī Iršu pagasta bibliotēkas čaklajiem lasītājiem bija atpūtas diena – viesojāmies biedrības "Baltaine" Radošajā mājā, lai iemācītos kādu jaunu rotaļu, spēlētu spēles, darbotos radošajās darbnīcās un, iejūtoties Ziemassvētku noskaņā, labi pavadītu laiku.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (20)

"Gada uzņēmējs Zemgalē 2019" – SIA "Hanza-elektro"02.12.2019

Zemgales Plānošanas reģions un tā struktūrvienība "Uzņēmējdarbības centrs" jau ceturto reizi  sveica krietnākos uzņēmējus Zemgalē. 29. novembrī Rundāles pils Baltajā zālē uzņēmēju godināšanas pasākumā "Gada uzņēmējs Zemgalē 2019" Atzinības rakstu, 500 euro naudas balvu un īpaši darinātu vējdzirnavu piemiņas zīmi saņēma Kokneses novada SIA "Hanza-elektro" valdes loceklis Aivis Ščerbinskis kopā ar sievu Anitu Ščerbinsku. Laureātu svinīgi sveica Zemgales Plānošanas reģiona vadītājs Aivars Oknovs un Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris.

Atbilstoši Nolikumam, ko apstiprinājusi Zemgales Attīstības padome, visas 22 reģionā ietilpstošās pašvaldības izraudzījušas vienu titula "Gada uzņēmējs Zemgalē 2019" cienīgu ieguvēju. Šādu atzinību var saņemt vidējo un mazo uzņēmumu īpašnieki, kuru uzņēmums reģistrēts vai veic saimniecisko darbību konkrētās pašvaldības teritorijā. Turklāt pretendentiem nedrīkst būt nodokļu vai nodevu parādu, kā arī pārkāpumu darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā. Starp kritērijiem tiek vērtēta arī uzņēmuma darbības pozitīvā ietekme uz reģiona ekonomisko izaugsmi, sociālo problēmu risināšana, videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana, radošums un sabiedriskā aktivitāte.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (24)

Pasākumā "Gada brīvprātīgais 2019" godināti šī gada labākie brīvprātīgā darba veicēji02.12.2019

Tuvojoties starptautiskajai brīvprātīgo dienai, brīvprātīgo godināšanā "Gada brīvprātīgais 2019" sestdien, 30. novembrī, Rīgā tika godināti brīvprātīgā darba veicēji un organizētāji, kuri devuši ievērojamu ieguldījumu sabiedrības labā laika posmā no 2018. gada 1. novembra līdz 2019. gada 31. oktobrim.

"Gada brīvprātīgais 2019" goda zīmes saņēma arī Latvijas Sarkanā Krusta Viduslatvijas komitejas Kokneses novada nodaļas brīvprātīgā Lība Zukule, kura aktīvi īsteno un iesaistās Bebru pagasta notikumu organizēšanā.

printēt Lasīt visu ziņu

Par darba dienu pārcelšanu28.11.2019

Kokneses novada dome informē, ka pamatojoties uz Darba likuma 133. panta ceturto daļu, Kokneses novada domē, tās iestādēs un struktūrvienībās, kurās noteikta piecu dienu darba nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai, tiks pārceltas brīvdienas:

1) no pirmdienas, 2019. gada 23. decembra, uz sestdienu, 2019. gada 21. decembri;

2) no pirmdienas, 2019. gada 30. decembra, uz sestdienu, 2019. gada 28. decembri.

printēt Lasīt visu ziņu

2. decembrī VUGD organizē konsultāciju dienu par dūmu detektoriem28.11.2019

Jau pirmdien, 2.decembrī no 14.30 līdz 18.30 ikviens iedzīvotājs, kuram ir jautājumi par ugunsdrošību un dūmu detektoriem, tiek aicināts doties uz jebkuru no 92 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) daļām un posteņiem visā Latvijā, kā arī Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžu un saņemt konsultāciju. Papildus, iedzīvotājiem tiks izdalīti arī informatīvie materiāli un nodemonstrēta dūmu detektora darbība.

printēt Lasīt visu ziņu

RSU zinātnieki aicina Kurzemes un Zemgales iedzīvotājus iesaistīties pētījumā par pesticīdiem29.11.2019

Lai noteiktu visplašāk lietotos pesticīdus Eiropā, izpētītu to klātbūtni bērnu un pieaugušo organismā, kā arī izvērtētu ietekmi uz veselību, Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Darba drošības un vides veselības institūts piedalās starptautiskā pētījumā, kas vienlaikus norisinās Čehijā, Nīderlandē, Spānijā, Ungārijā un Latvijā. Pētījumā aicināti piedalīties Kurzemes un Zemgales iedzīvotāji – ģimenes ar bērniem vecumā no sešiem līdz 11 gadiem. Kopumā plānots iesaistīt 100 ģimenes.

 "Mēs visi ikdienā esam pakļauti dažādu ķīmisko vielu ietekmei, un dažas no tām var ietekmēt veselību, tāpēc to lietošana tiek specifiski regulēta. Pētījums ļaus izprast, cik lielā mērā cilvēki ir pakļauti ķīmisko vielu ietekmei un kādus veselības riskus tās var radīt. Iegūtie rezultāti tiks izmantoti, lai pilnveidotu likumdošanas prasības ķīmisko vielu lietošanai, vienlaikus uzlabojot vides veselību un cilvēku aizsardzību Latvijā un Eiropā," norāda institūta direktors, RSU asociētais profesors Ivars Vanadziņš.

printēt Lasīt visu ziņu
back to top