faceboktwitter
lapas galvaKokneses novads
Svarīga informācija iedzīvotājiem
Koknese veselīgāka vide visiem
Koknese investoriemKokneses sporta centrs logoAinavu dārgumiVikingu lielaiva NamesisVelonomaOgres tehnikumsLikteņdārzsKokneses pilsdrupasKokneses pagasta bibliotēkaClean rLatvija.lv

Projektu darbu prezentācijas16.05.2018

11. maijā Bebru pamatskolā tika prezentēts projektu darba laikā paveiktais. Visa skola strādāja pie vienas tēmas, proti, “Latvija lepojas”, sākumskolas klasēm un individuālā darba veicējiem brīvi izvēloties nozari, kurā izpētīt valstiski svarīgo un vērtīgo. Projektu darbs vienlaikus veicināja patriotisko jūtu dziļumu un noturīgumu.

No 1. līdz 6. klasei skolēni bija izvēlējušies izpētīt tuvējās apkārtnes uzņēmējdarbību, iepazīstot un izpētot “Ievas siera” un “Ķeipenes piparkūku” veiksmes stāstus, uzzinot ko vairāk par Bebru pagasta iedzīvotāju nodarbošanos, hobijiem, tostarp savu un līdzcilvēku attiecībām ar sportu. 2. klases skolēni ar lielu interesi dzīvoja līdzi nacionālā varoņa Lāčplēša gaitām agrāk un šodien. Un tā ar dziesmām, rotaļām, foto galerijām un izvērtējošiem rezumējumiem tika īstenota prasme reklamēt sava darba rezultātu un ieinteresēt auditoriju.

7. – 9. klases projektu darbu tēmas bija “Pasaulē pazīstami latvieši”, “Latviešu zinātnieki”, “Vispārīgie latviešu Dziesmu un Deju svētki”, “Nacionālā atmoda”, “Brīvības piemineklis” un citas. Uz projektu darbu prezentāciju skolā darbu vadītāji izvirzīja augstāk novērtēto darbu autorus, un tie bija J. Tomaševskis (9. klase), R. Zukulis (9. klase), R. Šerna (9. klase), L. Saldava (9. klase), K. J. Kmita (7. klase), K. Knēģere (7. klase).

printēt Lasīt visu ziņu galerija (8)

Konference „Kompetenču pieeja mūsdienīgā mācību procesā”16.05.2018

Spēja kritiski un radoši domāt, nepārtraukti mācīties, sadarboties un sazināties ir svarīgākās prasmes 21. gadsimtā, kas ir jāmāca bērniem. Kompetencēs balstīta izglītība ļauj attīstīt bērnos mācīšanās prasmes visai dzīvei, tā mazina pasīvu zināšanu apguvi, izolētu prasmju attīstību. Pārmaiņas izglītībā ir nepieciešamas, jo ir mainījies pats skolēns.

9.maijā uz Kokneses internātpamatskolu – attīstības centru devās skolotāji no tuvākiem un tālākiem novadiem, lai piedalītos konferencē „Kompetenču pieeja mūsdienīgā mācību procesā”.

 Konferenci atklāja skolas – centra pirmsskolas grupas audzēkņi ar sirsnīgiem un pavasarīgiem sveicieniem. Latvijas Universitātes profesors Andris Kangro iepazīstināja dalībniekus ar pētījuma par „Latvijas skolēnu kompetenci risināt problēmas savstarpējā sadarbībā – OECD PISA 2015 jaunākie rezultāti un secinājumi” materiāliem un savām atziņām. Profesors akcentēja, ka problēmu risināšana savstarpējā sadarbībā ietver prasmes komunicēt, risināt konfliktus, veidot grupu, panākt vienošanos, novērtēt sasniegto un virzīties tālāk, lai sasniegtu mērķi. Kompetence risināt problēmas, savstarpēji sadarbojoties, nepieciešama katra cilvēka ikdienas dzīvē un darbā. Skola to var attīstīt dažādos veidos, piemēram, uz projektiem balstītās mācībās. Konferences dalībniekiem bija iespēja iejusties skolēnu lomā un veikt problēmsituācijas uzdevumu „Ksandra”, soli pa solim izejot visus uzdevuma posmus. Lektors iepazīstināja klātesošos skolotājus ar Latvijas skolēnu rezultātiem šajā pētījumā, salīdzinot tos ar pārējām valstīm.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (4)

Uz Florenci pēc jaunām zināšanām16.05.2018

Erasmus+ 2017.gada programmas 1.pamatdarbības „Personu mobilitāte” projekta skolu sektorā „Kokneses internātpamatskolas – attīstība centra pedagoģiskā personāla profesionālās kompetences pilnveidošana” otrajā aktivitātē, kurš tiek īstenots ar Eiropas Savienības ERASMUS+ programmas līdzfinansējumu, kas notika Itālijas pilsētā Florencē piedalījās Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra direktore Dagmāra Isajeva un skolotāja, metodiķe Ineta Gerasimova.

EUROPASS TEACHER ACADEMY organizētajos kursos „Classroom management solutions for teachers: new methodologies, effective motivation, coorperation and evaluation strategies”( Klasvadība – risinājumi skolotājiem: jaunas metodikas, efektīvas motivācijas, sadarbības un novērtēšanas stratēģijas) tika piedāvāta plaša, interesanta un turpmākajai pedagoģiskajai darbībai noderīga pieredze un jaunas zināšanas. Dalībnieki apguva „The flipped classroom” metodi – tas nozīmē, ka skolēni teorētisko materiālu apgūst paši, bet klasē kopā ar skolotāju veic praktiskas darbības, apgūtās teorijas nostiprināšanā. Bija iespēja ar interesi darboties „x” – based learning activities”(bāzēta mācīšanās) nodarbībā, kur kopā ar kolēģiem no 8 citām Eiropas valstīm un nodarbību vadītāju – atraktīvo Jacopu Falciani (Iacopo Falciani) tika veidotas mācību stundas, balstoties uz projektu metodi, kā arī diskutēts par šīs metodes pozitīvajiem aspektiem.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (4)

Sākas projekts sociālo pakalpojumu pieejamības uzlabošanai16.05.2018

Lai risinātu kopīgās demogrāfiskās un sociālās problēmas, Zemgales Plānošanas reģions ar partneriem Latvijā un Lietuvā sācis aktivitātes sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanas jomā.

Projekts “Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidus-Baltijas reģionā” jeb “SocQuality” izstrādāts ar mērķi uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, kā arī īstenot sociālās iekļaušanās pasākumus cilvēkiem ar invaliditāti, bērniem, jauniešiem un senioriem reģionos. Šādas aktivitātes izvēlētas, jo apzinātās problēmas partnerreģionu lauku teritorijās ir līdzīgas – sabiedrības novecošanās, pieaugošs skaits cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī nabadzības risks.

Paredzēts ka divu gadu laikā sociālie pakalpojumi un iekļaujošie pasākumi kļūs pieejamāki vismaz 1000 cilvēkiem ar invaliditāti, bērniem, jauniešiem un senioriem. Latvijā tas tiks panākts vairākos veidos – gan attīstot infrastruktūru, gan organizējot pasākumus un veidojot ilgtermiņa aktivitātes. Plānots, ka Aucē tiks uzlaboti servisa dzīvokļi pieaugušajiem ar funkcionāliem traucējumiem, Dobelē attīstīs grupu dzīvokļus, Jaunjelgavā veidos jaunus sociālos pakalpojumus, bet Viesītē labiekārtos multifunkcionālo centru, kurā īstenos dažādus sociālās iekļaušanas pasākumus, tostarp apmācības par veselīgu dzīvesveidu, attiecībām ģimenē, dzīves prasmju apguvi, brīvā laika pavadīšanas iespējām un citām ikdienas tēmām.

printēt Lasīt visu ziņu

Ar mobilās lietotnes eVeselībasPunkts palīdzību, zvanot uz ārkārtas tālruni 113, iespējams nodot Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta dispečeriem atrašanās vietas koordinātes14.05.2018

Ņemot vērā to, ka Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) dispečeri izsaukumu pieņemšanas brīdī neredz zvanītāja atrašanās vietu, aicinām iedzīvotājus savos tālruņos lejupielādēt un mediķu izsaukšanai izmantot Latvijā izstrādāto mobilo lietotni eVeselībasPunkts. Šī lietotne dod iespēju līdz ar zvanu uz ārkārtas tālruni 113 nosūtīt uz dispečercentru zvanītāja atrašanās vietas datus jeb GPS koordinātes*. Lietotni šobrīd jau lejupielādējuši vairāk nekā 20 000 iedzīvotāji.

Lai mediķu brigādes varētu ātrāk nokļūt pie cietušā, dispečeram ir svarīgi saņemt pēc iespējas precīzāku informāciju par notikuma vietu. Ja negadījums notiek, piemēram, uz šosejas vai vietā, kuru cilvēks nepārzina, zvanot caur lietotni eVeselībasPunkts, dispečers saņems precīzas atrašanās vietas koordinātes. Jāuzsver gan, ka nosūtītie dati ir tikai palīgs atrašanās vietas precizēšanai un neaizstāj sarunu ar dispečeru. Kā rāda NMPD dati, tad 2017.gadā NMPD no eVeselībasPunkts lietotnes pieņēma 212 izsaukumus.

printēt Lasīt visu ziņu

Māmiņu diena "Bitītē"14.05.2018

Lai stiprinātu dzimtas, kurās dzīvo mūsu pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" bērni, jau 26.aprīlī organizējām pasākumu vecvecākiem "Ar mīļumu sirdī…"

Šajā dabas ziedēšanas laikā – maija otrajā svētdienā svinējām Mātes dienu. Gaidot svētkus, bērni ar prieku un centību gatavoja pārsteigumu – nelielu dāvaniņu, lai iepriecinātu savu vismīļāko, vislabāko, visskaistāko māmiņu pasaulē. Tika veidota  māmiņu portretu galerija. Katra grupiņa aicināja savas māmiņas uz nelielu koncertu. Raits deju solis, dziesmas, mazi un mīļi dzejolīši skanēja no sirds uz sirdi. Pēc svētku koncerta  visi labprāt iemūžināja mīļuma mirkļus fotogrāfijās.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (22)

Projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” Ieviešanas seminārs14.05.2018

Zemgales reģiona kompetenču centrā 8. maijā pulcējās projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” pilotskolu komandas un to uzaicināto izglītības iestāžu pārstāvji. Ieviešanas seminārā pilotskolu komandas stendu prezentācijās dalījās pārmaiņu ieviešanas pieredzē un meistarklasēs, lai iepazīstinātu izglītības iestāžu pedagogus ar caurviju ieviešanas pieredzi, veidojot pamatu profesionālās pilnveides sadarbības tīklojumiem nākotnē.

Kokneses internātpamatskolu – attīstības centru Ieviešanas seminārā pārstāvēja direktore Dagmāra Isajeva, direktores vietniece izglītības jomā Sanita Baltcere un speciālās izglītības skolotāja Aija Kārkliņa. Stendā prezentējām caurvijas “Sadarbība un līdzdalība” ieviešanu izglītības procesā, iepazīstinot ar 2017./2018. mācību gada skolas mērķi, uzdevumiem projekta ieviešanā un prezentējām skolas labās prakses piemēru – projektu “Enerģija” ar tā stratēģisko plānojumu, plānotajām aktivitātēm skolēniem un projekta darba rubriku “Es – komandas dalībnieks”. 

printēt Lasīt visu ziņu galerija (2)

Audzēkņi no 54 Zemgales reģiona mācību iestādēm pārstrādei nodod 5,316 tonnas izlietotu bateriju14.05.2018

Noslēdzies “Zaļā josta” izlietoto bateriju vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai!”, kurā aizvadītajā mācību gadā piedalījās 335 izglītības iestādes no visas Latvijas. Kopumā konkursā savāktas 35,3 tonnas bateriju. Zemgales reģionu konkursā pārstāvēja 54 izglītības iestādes, kopumā savācot 5,316 tonnas izlietotu bateriju. Šajā konkursā no Kokneses novada piedalījās Bebru pagasta pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte", Pērses sākumskola un Kokneses Mūzikas skola.

2017./2018. mācību gada ietvaros, bateriju vākšanā iesaistoties 12 224 bērniem un jauniešiem no 54 Zemgales reģiona mācību iestādēm, pārstrādei otrreizējās izejvielās izdevies nogādāt 5,316 tonnas bateriju, kas veido apmēram 15% no visa konkursa “Tīrai Latvijai!” ietvaros savāktā bateriju apjoma Latvijā.

Īpašu aktivitāti bateriju vākšanā, līdzīgi kā pērn, Zemgales novadā izrādīja Jelgavas pilsēta un Jelgavas novads. Piedaloties 4 875 bērniem no 16 izglītības iestādēm, ir savākta un pārstrādei nogādāta 1,962 tonna izlietotu bateriju. Pērn Jelgavas pilsēta un novads konkursā pārstāvēta ar 12 izglītības iestādēm, kuru audzēkņi bija savākuši 1,2 tonnas bateriju. Šogad jelgavniekiem izdevies savākt par 63,5% vairāk bateriju. Aktīvākie bateriju vācēji Jelgavā šogad ir Jelgavas PII "Kāpēcīši" audzēkņi, savācot 435 kg bateriju, kā arī teicamu sniegumu konkursā uzrādīja arī Aizupes pamatskola, kuras audzēkņi savāca 353,6 kg bateriju.

printēt Lasīt visu ziņu

Dzimtsarakstu nodaļas informācija apmeklētājiem14.05.2018

Kokneses novada Dzimtsarakstu nodaļa informē: 15. maijā apmeklētājus pieņems no plkst. 8:00 līdz 13:00.  No plkst. 14:00 līdz 17:00 Dzimtsarakstu nodaļa būs slēgta. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

printēt

Kokneses novada atklātais čempionāts SPĒKA DIVCĪŅĀ uz atkārtojumu skaitu

05.05.2018 09:00 - 17:00 kur : Kokneses sporta centrs

Draudzīgā atmosfērā un ar lieliskām atbalstītāju balvām 5. maijā Koknesē norisinājās jauns pasākums Latvijas pauerliftinga federācijas kalendārā – spēka divcīņa uz atkārtojumu skaitu. Jau ierasto un daudzos atraktīvos pasākumos iekļauto spiešanu guļus uz reizēm papildināja jaunums – vilkme uz atkārtojumiem.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (10)
Sazinies ar Kokneses novada domi
Pasākumu kalendārs
<>
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top