Tautastērpa simboliskā nozīme cilvēka mūža gājumā

25.01.2020 13:00 kur : Biedrības “Baltaine” Radošā māja Koknesē

Daugavas saimes ikmēneša tikšanās notiks 2020.gada 25.janvārī plkst. 13.00 Koknesē, Radošajā mājā (Melioratoru ielā 1a)

 Tikšanās tēma – STĀSTS par mums pašiem pētot un vērojot tautastērpu. Tautastērpa detaļu simboliskā nozīme cilvēka mūža gājumā.

Bērziņ, tavu kuplumiņu,

Līdz zemei žagariņi,

Māsiņ, tavu daiļu rotu,

Zemīt’ slauka staigājot(i)

 Ingrīda Kaže ir piecu tautastērpu īpašniece. Tie ir dažādu Latvijas novadu tautastērpi, kuru gatavošanā Ingrīda ielikusi daudz darba, laika, pūļu, zināšanu, prasmju. Daudzas tērpu detaļas ir pašas Ingrīdas darinātas. Vairākkārt Ingrīda guvusi atzinību Tradicionālajās, Dziesmu svētku laikā norisējušajās tautastērpu skatēs.

printēt Lasīt visu ziņu

Kokneses novada domes centralizētās grāmatvedības informācija iedzīvotājiem07.01.2020

 Kokneses novada domes centralizētā grāmatvedība lūdz iedzīvotājus salīdzināt norēķinus ar Kokneses novada domi pēc stāvokļa uz  2019.gada 31.decembri, par sekojošiem maksājumu veidiem:

  • Kokneses mūzikas skolas mācību maksām – saraksti par parāda vai pārmaksas summām atrodas mūzikas skolā.
  • Pirmskolas izglītības iestādes „Gundega” ēdināšanas maksām- saraksti par parāda vai pārmaksas summām atrodas  PII „Gundega” bērnu grupiņās.
  • Pirmskolas izglītības iestādes „Bitīte” ēdināšanas maksām – saraksti par parāda vai pārmaksas summām atrodas PII „Bitīte” bērnu grupiņās.
  • Zemes nomas maksām – Kokneses novada domē grāmatvedībā.
  • Komunālo pakalpojumu maksām Bebru pagastā – saraksti par parāda vai pārmaksas summām atrodas Bebru pagasta pārvaldes kasē.
  • Skolēnu ēdināšanas maksas Bebru pamatskolā – saraksti par parāda vai pārmaksas summām atrodas Bebru pagasta pārvaldes kasē.
  • Komunālo pakalpojumu maksām Iršu pagastā – saraksti par parāda vai pārmaksas summām atrodas Iršu pagasta pārvaldes kasē.
  • Skolēnu ēdināšanas maksas Pērses pamatskolā – saraksti par parāda vai pārmaksas summām atrodas Iršu pagasta pārvaldes kasē.   

Norēķinus salīdzināt no 2020.gada 20.janvāra līdz 15. martam. Ja līdz noteiktam termiņam norēķini netiks salīdzināti, uzskatīsim Kokneses novada domes norēķinu atlikumus par pareiziem.

printēt Lasīt visu ziņu

LM aicina pieteikties intensīvām apmācībām sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai07.01.2020

Labklājības ministrija aicina ikvienu interesentu no visas Latvijas, kam ir sava sociālās uzņēmējdarbības ideja, pieteikties bezmaksas intensīvo apmācību kursam veiksmīgas sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai un īstenošanai. Apmācības būs unikāla iespēja īsā laikā dažādu speciālistu vadībā apgūt gan teorētiskas zināšanas, gan praktiskas iemaņas, lai dibinātu savu sociālo uzņēmumu un ideju beidzot pārvērstu realitātē.


printēt Lasīt visu ziņu

SIA "Kokneses Komunālie pakalpojumi" informācija iedzīvotājiem02.01.2020

Saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumiem no 2020. gada 1. janvāra visos mājokļos, dzīvokļos ir jābūt uzstādītiem autonomajiem ugunsgrēka detektoriem jeb dūmu detektoriem.

Ja kādam dzīvokļu īpašniekam pašam nav iespēju uzstādīt dzīvoklī dūmu detektoru, SIA "Kokneses Komunālie pakalpojumi" var nodrošināt dūmu detektora uzstādīšanu. Tālrunis pakalpojuma pieteikšanai 65161838.

printēt Lasīt visu ziņu

Brīvprātīgais iRobots IRSIS07.01.2020

Novembra beigās MansRobots izsludināja vēstuļu konkursu ar devīzi: ''Uzraksti vēstuli, jo Tu esi labs!'' Galvenais uzdevums bija palīdzēt atrast sabiedrībai nozīmīgas vietas un labus darbus darošus cilvēkus, kuriem noderētu palīdzība telpu uzkopšanā, saņemot palīgu - Brīvprātīgo iRobotu. Palīdzēt cilvēkiem, kuri paši veic brīvprātīgu darbu, un/vai uzkopt telpas, kurās tiek veikts brīvprātīgais darbs, bija šī konkursa prioritāte.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (7)

Izsludināta 7.kārta uzņēmējdarbībai LEADER programmā03.01.2020

Izsludināta 7.KĀRTA uzņēmējdarbībai LEADER programmā no 2020.gada 17.februāra līdz 17.martam! Informācija par pieteikšanos: 

http://aizkrauklespartneriba.lv/2019/12/23/tiks-izsludinata-7-karta-uznemejiem/?term_id=11

printēt

Ziemassvētku apsveikumi partnervalstīm06.01.2020

Erasmus+ skolu apmaiņas partnerības projektā "Little gazes at great artwork" viena no projekta aktivitātēm bija Ziemassvētku apsveikumu gatavošana partnervalstīm. Katram Pērses sākumskolas skolēnam un pirmsskolas grupas bērnam bija jāizgatavo viena apsveikumu kartiņa, kas līdzīga izvēlētās mākslinieces Elitas Patmalnieces mākslas darbiem. Savukārt mēs saņēmām apsveikumus no partnervalstīm, kas veidoti līdzīgi viņu izvēlētā mākslinieka darbiem.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (10)

Jaunā gadu desmitā iekāpjot06.01.2020

Gadumijas slieksnis jau ir vēris durvis jaunam laika ritējumam. 2019.gads sevi apgriezis uz riņķi nemanot. Kā jau tas iederas, gads mums ir devis visu - gan veiksmīgākas, gan ne tik veiksmīgas dienas. Atskatoties uz paveikto, ir gandarījums, ka mēs kā īsti latvieši, spītīgi virzāmies uz priekšu. Ka, realizējot projektus, esam soli tuvāk savas, mazās, bet mīļās skoliņas sakārtošanai. Tas ir mūsu pašmērķis – veidot to par tīkamāku dzīves vidi savai šodienai un nākotnei.

Mūsu nākotne nenoliedzami ir mūsu bērni. Pērses sākumskolā mācās radoši, talantīgi un zinātkāri skolēni.  Pirmā mācību semestra garumā bez aktīvas dalības mācību stundās, izglītojamie  piedalījušies dažādās ārpusklases aktivitātēs - interešu izglītības nodarbībās, konkursos, Erasmus+ projekta aktivitātēs, kā arī eTwinning projektos.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (9)

Patrīcija Eiduka "Tour de ski" tuvu trīsdesmitniekam un sasniegusi Latvijas slēpošanai ļoti augstvērtīgus rezultātus03.01.2020

Latvijas labākā distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka "Tour de ski" trijos posmos, kuros viņa piedalījās šīs sezonas prestižajā slēpošanas vairāku posmu seriālā, sasniegusi kārtējos labākos rezultātus Latvijas sieviešu slēpotāju vidū, kā arī vienus no pašiem augstvērtīgākajiem rezultātiem, ko jebkāds no mūsu slēpotājiem, arī vīriešu, jebkad ir paveicis. Kokneses novada pārstāve 10 kilometru distancē brīvajā stilā ar intervāla startu bija tikai 12 sekunžu attālumā no trīsdesmitnieka, izcīnot 60 dalībnieču konkurencē 37.vietu, kas ir pārliecinoši labākais rezultāts mūsu sieviešu vidū un otrs labākais Latvijas slēpošanas vēsturē aiz Induļa Bikšes 2017.gada janvārī iegūtās 27.vietas "Tour de ski" pēdējā posmā, informē slēpotājas pārstāvis Ivars Bācis.

printēt Lasīt visu ziņu

Pārdod apbūves zemes gabalu Koknesē 02.01.2020

Kokneses novada dome pārdod otrā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tai piederošo zemes gabalu ar kadastra Nr. 3260 014 0224 platība 1706 m2 (lietošanas mērķis individuālo dzīvojamo māju apbūve – kods 0601) Vērenes ielā 14, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā. Izsoles sākuma cena 5 960 euro  (pieci tūkstoši deviņi simti sešdesmit euro). Lai piedalītos Objekta izsolē līdz 2020.gada 11.februāra plkst. 10:00 ir jāiesniedz rakstisku pieteikumu un dokumentus par reģistrācijas  maksas 30 euro  un  drošības naudas 596 euro nomaksu. Objekta izsole notiks 2020.gada 14.februārī plkst. 10:00  Kokneses novada domes ēkā Melioratoru ielā 1, Koknesē, 1. stāva mazajā zālē. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kokneses novada domes 13. kabinetā vai kancelejā, Melioratoru ielā 1, Koknesē un pašvaldības mājaslapā www.koknese.lv Objekta apskati iepriekš saskaņot ar nekustamo īpašumu speciālisti pa tālruni 65133634.

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa izsolei

printēt
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top