Uzticības tālrunis 116111 palīdz krīzes skartajām ģimenēm02.04.2020

Ārkārtējās situācijas laikā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija īpaši aicina bērnus un vecākus izmantot Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 piedāvāto bezmaksas psiholoģisko palīdzību, kas ir pieejama visu diennakti. Krīzes laikā, kad izjaukts ierastais dzīves ritms un jāievēro dažādi ierobežojumi, daudzi izjūt spriedzi. Lai izvairītos no tās sekām, psihologa konsultācija ir viena no efektīvākajām metodēm.

printēt Lasīt visu ziņu

Dažādu profesiju pārstāvju vidū meklē 100 jaunus skolotājus01.04.2020

Dažādu profesionālo jomu pārstāvji tiek aicināti kļūt par skolotājiem unikālā izglītības projektā “Mācītspēks”, ko Izglītības un zinātnes ministrijas vadībā īsteno Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte un Daugavpils Universitāte sadarbībā ar nodibinājumu Iespējamā misija. Projekta dalībnieki strādās skolā, saņemot skolotāja darba algu un mācību stipendiju, kā arī paralēli studēs augstskolā, iegūs skolotāja kvalifikāciju un atbalstu savai profesionālajai izaugsmei. Pieteikšanās ilgs līdz šī gada 11. maijam.

printēt Lasīt visu ziņu

Brīvpusdienu finansējumu pašvaldības varēs izmantot pusdienu nodrošināšanai maznodrošināto ģimeņu bērniem01.04.2020

Valsts budžeta finansējumu, ko IZM aprīlī pārskaitīs 1.-4 .klašu skolēnu brīvpusdienām, pašvaldības varēs izmantot maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanai – šos Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātos grozījumus Ministru kabineta rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu 2020. gada 31. martā atbalstījusi valdība.

Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā līdz 14. aprīlim mācības Latvijas izglītības iestādēs notiek attālināti, tāpēc bērniem nav iespēju reizi dienā paēst siltas pusdienas. Vissāpīgāk šo problēmu izjūt bērni no sociāli neaizsargātajām – maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm. Tāpēc Izglītības un zinātnes ministrija, konsultējoties ar Latvijas Pašvaldību savienību un  Finanšu ministriju, rosinājusi valdību  1.-4. klašu skolēniem domāto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienām novirzīt tieši šādam mērķim.

printēt Lasīt visu ziņu

Pabalsta krīzes situācijā piešķiršana31.03.2020

Par krīzes situāciju izsludinātajā ārkārtas stāvokļa periodā uzskatāma situācija, kurā ģimene (persona) ar Ministru kabineta 2020.gada 12. marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 1.punktu izsludinātajā ārkārtējā situācijā no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

Pašvaldība piešķir ģimenei (personai) pabalstu, pamatojoties uz ārkārtējo situāciju, ja ģimene (persona) atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

printēt Lasīt visu ziņu

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā vecāki saņem planšetes un viedtālruņus31.03.2020

Šodien, 31. martā, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā viesojās ReTV, lai sagatavotu sižetu par Kokneses novada pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar atbalstu skolēnu vecākiem šajā ārkārtas situācijā.

Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris intervijā žurnālistei Sandrai Leitānei sniedza informāciju par skolēnu ēdināšanas budžeta izlietojumu, kad mācības izglītības iestādēs norit attālināti un izteica savu viedokli šo aktuālo jautājumu risināšanā. Saruna ar pašvaldības vadītāju ēterā būs skatāma šodien Latvijas Televīzijas 1. programmā Dienas ziņās pulksten 18 un ReTV kanālā Latvijas ziņās pulksten 21.

Šajā dienā, kad izglītības iestādē viesojās televīzijas un pašvaldības pārstāvji, skolas darbinieki vecākiem izsniedza pagājušajā nedēļā atsūtītās 30 planšetes un viedtālruņus, kas nodrošinās viņu bērniem  kvalitatīvi turpināt attālināto mācību darbu.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (9)

Par skolēnu ēdināšanas budžeta izlietojumu ārkārtas situācijas laikā30.03.2020

27. martā Kokneses novada pašvaldība informēja par pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar atbalstu un palīdzības sniegšanu šajā ārkārtas situācijā. Pašlaik sabiedrībā ir būtisks jautājums par izglītojamo ēdināšanai paredzētajiem līdzekļiem valsts un pašvaldības budžetā – vai šie līdzekļi par bērnu ēdināšanu tiks ieskaitīti vecāku bankas kontos?

Tiek piešķirts pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm

Atgādinām, ka Kokneses novada dome lēmusi, ka valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa periodā tiek piešķirts pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kurās ir pirmsskolas vecuma bērni, kuri šajā laika periodā ir pārtraukuši apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi, kā arī 1.-9.klases skolēniem, kuri šajā laika periodā iegūst pamatskolas izglītību, mācoties attālināti. Noteiktais pabalsta apmērs ir 1,50 euro vienam bērnam par katru darba dienu, sākot no 2020.gada 1.aprīļa. Pabalsta izmaksu nodrošinās Sociālais dienests, atbilstoši noteiktajiem kritērijiem. Skaidrojam, ka šie pabalsti tiek izmaksāti no pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem, nevis no valsts un pašvaldības budžeta, kas paredzēts izglītojamo ēdināšanai.

printēt Lasīt visu ziņu

Apmeklējumam slēgtie objekti Kokneses novadā30.03.2020

Svētdien, 29. martā, attālinātā Ministru kabineta ārkārtas sēdē valdība lēma par papildu piesardzības pasākumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai, turpmāk nosakot stingrākus pulcēšanās ierobežojumus publiskās vietās.

Rūpējoties par iedzīvotāju drošību laikā, kad valstī izsludināta ārkārtējā situācija, Kokneses novada pašvaldība informē par slēgtajiem publiskajiem objektiem, kuros nav iespējams nodrošināt sociālo distancēšanos divu metru attālumā un citu Covid-19 piesardzības pasākumu īstenošanu.

Slēgtie publiskie objekti Kokneses novadā:

*āra rotaļu laukumi Koknesē pie Ģimenes atbalsta dienas centra Vērenes ielā un Kokneses centra teritorijā pie Blaumaņa ielas, āra rotaļu laukums Bebru pagastā, āra rotaļu laukums Iršu pagastā;

*Pērses ūdenskrituma atveida skatu platforma;

*Kokneses parka lielās koka šūpoles, lielās šūpoles pie memoriālās mājas "Galdiņi" Bebru pagastā;

* āra trenažieri pie stadiona Koknesē;

* Bebru pagasta stadions.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (4)

Atcelti "Sama modināšanas svētki"30.03.2020

Sakarā ar izsludināto ārkārtas situāciju Latvijā un saistībā ar infekcijas "Covid-19" straujo izplatību Latvijā, Eiropā un pasaulē, ar Kokneses novada pašvaldības rīkojumu tiek ATCELTI 16.maijā plānotie tūrisma sezonas atklāšanas - "Sama modināšanas svētki 2020".  

Būsim atbildīgi un ievērosim ārkārtas situācijas noteikumus!

printēt Lasīt visu ziņu

Kokneses pašvaldība sniedz atbalstu iedzīvotājiem ārkārtas situācijā27.03.2020

25. martā Kokneses novada domē klātienē, ievērojot piesardzības pasākumus un distanci, notika komiteju sēdes, kā arī kārtējā novada domes sēde. Ņemot vērā izsludināto ārkārtas situāciju, nākammēnes sēdes plānotas videokonferences režīmā.

Sēdē tika izskatīti aktuāli jautājumi, tostarp vairāki, kas saistīti ar atbalstu un palīdzības sniegšanu šajā ārkārtas situācijā.

Izskatot Sociālo jautājumu un veselības aprūpes pastāvīgās komitejas sagatavoto lēmumprojektu “Par atbalstu bērnu ēdināšanas nodrošināšanai sakarā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju  COVID 19 ierobežošanai”, domes deputāti nolēma: ”

  • 1.Noteikt, ka valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa periodā tiek piešķirts pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kurās ir:
    • 1.1.pirmsskolas vecuma bērni, kuri šajā laika periodā ir pārtraukuši apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi;
    • 1.2.1.-9.klases skolēni, kuri šajā laika periodā iegūst pamatskolas izglītību, mācoties attālināti.
  • 2.Noteikt pabalsta apmēru 1,50 euro vienam bērnam par katru darba dienu, sākot no 2020.gada 1.aprīļa. Pabalsta izmaksu nodrošināt līdz mēneša 25.datumam.
  • 3.Sociālajam dienestam nodrošināt pabalstu izmaksu atbilstoši noteiktajiem kritērijiem.”
printēt Lasīt visu ziņu
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top