faceboktwitter
lapas galvaKokneses novads
Svarīga informācija iedzīvotājiem
Neesiet vienaldzīgi! Izsakiet savu viedokli publiskajā apspriešanā par Kokneses novada nākotni!Koknese veselīgāka vide visiem

ReimigrācijaKoknese investoriemKokneses sporta centrs logoAinavu dārgumiVikingu lielaiva NamesisVelonomaOgres tehnikumsLikteņdārzsKokneses pilsdrupasKokneses pagasta bibliotēkaĶILUPEŠķiroto atkritumu savākšanas laukumsvugd

Tiek izsludināta pieteikšanās „Finanšu piesaistes programmai 2012”24.04.2012

Biedrība “Jaunatnes līderu koalīcija” (JLK) piedāvā interesentiem iesaistīties “Finanšu piesaistes programmā 2012” (FP programma), kuras mērķis ir sagatavot topošos projektu vadītājus jaunatnes darba atbalstam Latvijas pašvaldībās un īstenot finanšu piesaisti jaunatnes darba jomā Latvijā.

FP programma ir paredzēta jauniešiem, jaunatnes NVO un jauniešu centru pārstāvjiem, kuri vēlas piesaistīt finansējumu idejām jaunatnes darba attīstībai savos un tuvākajos novados, attīstīt prasmes savas idejas formulēšanā - projekta sagatavošanā, finansējuma piesaistē un projekta vadīšanā.

FP programmai pavisam kopā ir paredzēti četri posmi:

  1. Apmācības par FP
  2. FP ideju īstenošanai
  3. Noslēguma ziņojumu sagatavošana
  4. Noslēguma konference
printēt Lasīt visu ziņu

Saulīti sagaida dancojot, muzicējot un dziedot! (Papildināts ar foto)

19.03.2012 kur : Kokneses kultūras nams

19. aprīļa pēcpusdienā saulīte bija paslēpusies aiz mākoņiem, bet Kokneses kultūras namā novada pirmsskolas izglītības iestāžu un Kokneses mūzikas skolas audzēkņu atskaites koncertā „Saulīti gaidot” mēs, skatītāji, sajutām sev apkārt daudz siltu saules staru – bērnu smaidošajās acīs, viņu dzidrajās balsīs, spriganajā dejas solī, brīnišķīgajās mūzikas skaņās. „Pavasarī pamostas ne tikai daba, arī bērni, sajūtot pavasari, ir tikpat līksmi un rosīgi” – sacīja Kokneses PII „Gundega” vadītāja Rita Gabaliņa, kura piesakot koncerta dalībniekus, katram bija atradusi vissaulainākos un priecīgākos vārdus. Bērnu vecāki un vecvecāki, pārējie skatītāji pārliecinājās, cik cītīgi bērni ir mācījušies un darbojušies gada garumā, cik daudz darba un pacietības ieguldījuši skolotāji un kolektīvu vadītāji, lai ar prieku sagaidītu šo svētku dienu.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (15)

Aktīvi iesaistās teritorijas plānojuma izstrādē24.02.2012

akar, 23.februārī, Kokneses novada pašvaldībā novada uzņēmēji ar pašvaldības vadību un speciālistiem, kā arī SIA „Metrum” konsultantiem diskutēja par novada lauku teritorijas turpmāko attīstību – par vērtībām, kas jāsaglabā, par priekšnoteikumiem uzņēmējdarbības attīstībai lauku teritorijās, par prasībām no jauna veidojamu zemes gabalu minimālajām platībām, par lauksaimniecības zemju turpmāko saglabāšanu un attīstību u.tml. Tikšanās reizē piedalījās ~25 cilvēku. Sanāksmes noslēgumā pēc aktīvām diskusijām un dažādu argumentu uzklausīšanas, vienojoties par daudzfunkcionālas izmantošanas pieļaušanu lauku teritorijās, saglabājot vērtīgās lauksaimniecības zemes, kurās, lai nepieļautu iespējamu sadrumstalotību, no jauna veidojama minimālā platība teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos nosakāma 5 ha. Dienas otrajā daļā, piedaloties pagastu pārvalžu speciālistiem, tika skatīti jautājumi par Vecbebru un Iršu ciemu turpmāko teritorijas attīstību, stratēģiski vienojoties un grafiski nosakot kompaktu šo ciemu apdzīvojuma struktūru, paredzot jaunu apbūvi pie jau izveidotajām ielām, un primāri vietās, kur perspektīvā ir iespējams izveidot komunikācijas.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (2)

Paziņojums par sabiedrības līdzdalības procesu Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādei30.01.2012

Kokneses novada dome ESF finansētā projekta „Teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde Kokneses novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšanai” (vienošanās Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/063/018) ietvaros uzsāk Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi. Attīstības plānošanas dokuments tiek izstrādāts laika posmā no 28.12.2011. līdz 2012.gada 4.ceturksnim, pamatojoties uz Kokneses novada domes 28.12.2011. lēmumu „Par Kokneses novada attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.15, lēmums Nr.5.2.).

Šī plānošanas procesa mērķis ir izstrādāt kvalitatīvu Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

Attīstības plānošanas dokumenta plānotais darbības termiņš ir 2013.-2037.gads.

Iedzīvotājus un visus interesentus aicinām izmantot šādas sabiedrības līdzdalības iespējas:

printēt Lasīt visu ziņu

KOKNESES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2013.-2019. GADAM IZSTRĀDES DARBA GRUPU REZULTĀTU APKOPOJUMS03.10.2011

2011. gada 14. septembrī tika organizēta plānošanas diena Kokneses novada pašvaldībā, organizējot trīs tematisko darba grupu diskusijas. Darba grupās tika diskutēts par novada vīziju, novada stiprajām, vājajām pusēm, kā arī iespējām, kuras pašvaldība un novada iedzīvotāji var realizēt, un draudiem, ar kuriem jārēķinās attīstības un plānošanas procesā. Kopā darba grupās piedalījās 32 pašvaldības speciālisti, deputāti, novada iedzīvotāji, uzņēmēji un SIA "Metrum" pārstāvji Darba grupu diskusiju rezultātu apkopojumu skatīt šeit.

Ieguldījums Tavā nākotnē

printēt

KOKNESES NOVADA UZŅĒMĒJU APTAUJAS REZULTĀTI29.09.2011

Kokneses novada dome, turpinot darbu pie Kokneses novada attīstības programmas 2013. -2019. gadam izstrādes, sadarbībā ar teritorijas plānošanas uzņēmumu "Metrum" organizēja Kokneses novada uzņēmēju aptauju ar mērķi noskaidrot uzņēmēju viedokli par uzņēmējdarbības vidi Kokneses novadā.

Kokneses novada uzņēmēji tika aicināti izteikt viedokli līdz 2011. gada 14. septembrim, aizpildot elektronisku aptaujas anketu, kas bija pieejama Kokneses novada pašvaldības mājas lapā. Aptaujā kopumā savu viedokli izteica 16 uzņēmēji. Aptaujas rezultātus skatīt šeit.

Ieguldījums tavā nākotnē

printēt

Kokneses novada domē notika attīstības programmas izstrādes darba grupu diskusijas21.09.2011

2011. gada 14. septembrī tika organizēta plānošanas diena Kokneses novada pašvaldībā, organizējot trīs tematisko darba grupu - uzņēmējdarbības un infrastruktūras attīstības, izglītības, kultūras un sporta attīstības un sabiedrības labklājības - diskusijas. Darba grupās tika diskutēts par novada vīziju, novada stiprajām, vājajām pusēm, kā arī iespējām, kuras pašvaldība un novada iedzīvotāji var realizēt, un draudiem, ar kuriem jārēķinās attīstības plānošanas procesā. Kopā darba grupās piedalījās 32 pašvaldības speciālisti, deputāti, novada iedzīvotāji, uzņēmēji un SIA "Metrum" pārstāvji. Darba grupu diskusiju rezultāti tiks apkopoti un, sākot ar 2011. gada 3. oktobri, publicēti Kokneses novada un "Metrum" mājas lapās.

Jautājumus par attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrādi iespējams adresēt teritorijas plānotājai Ilzei Circenei, e-pasts: ilze.circene@metrum.lv , tālrunis 67860317, Kokneses novada domes izpilddirektoram Jāzepam Baltmanim, e-pasts: jazeps.baltmanis@koknese.lv, tālrunis 65133644 un Kokneses novada domes Attīstības nodaļas vadītājai Anitai Svencei, e-pasts: anita.svence@koknese.lv, tālrunis 65133636.

Ieguldījums tavā nākotnē

printēt

Sarunas par tēmu "Latviskums un kā to noturēt?"

18.09.2011 16:00 - 20:00 kur : Kokneses kultūras nams

18. - 20. septembrī plkst. 16.00 - plkst. 20.00 Kokneses kultūras nama mazajā zālē tikšanās ar mūsu tautieti no Kanādas, maģistri angļu lieteratūrā, Marutu Voitkus-Lūkinu. Sarunas tēma "Latviskums un kā to noturēt?"

Maruta Voitkus-Lūkina - īsbiografija (2011)

Žurnālistu apraksta lapa - īss semināra apraksts

Dzejas dienas Bebru pamatskolā

12.09.2011 kur : Bebru pamatskola

Kā visā Latvijā, arī Bebru pamatskolā Dzejas dienas jau ieskandinātas. Tas notika 8. septembrī, kad 5.- 8. klases dzejasmīļi kāpa pagasta autobusā, lai dotos ciemos pie dzejnieka un rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa uz „Brakiem” Ērgļos. Jāteic, ka Blaumaņa apciemot gribētāju mūsu skolā bija daudz vairāk nekā sēdvietu autobusā. Priekšroka šoreiz tika dota jaunajiem literātiem no literārās jaunrades pulciņa „Bebrēns”.

Muzeja vadītāja Anna Kuzina skolēnus „Braku” pagalmā sagaidīja ar Blaumaņa dzejoli par pienenītēm, kas sēd uz zaļas pakalnītes. Un bērnu acis tiešām zaļajā mauriņā ieraudzīja ziedošās pavasara puķes saulītes krāsā. Par visu, kas muzejā un ap muzeju vadītājai prātā ir kāds Blaumaņa dzejolis un citāts, tāpēc it labi bija sajūtama lielā rakstnieka klātbūtne.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (7)

Baudi Eiropas kultūras mantojuma dienas Koknesē

10.09.2011 kur : Kokneses tūrisma informācijas centrs

2011. gada 10. septembrī, Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros „Kultūras mantojums - zināšanas un prasmes”, Kokneses tūrisma centrs sadarbībā ar Kokneses kultūras namu organizē dažādus pasākumus, kurus aicina apmeklēt gan lielus, gan mazus interesentus.

No plkst. 19.00 Kokneses pilsdrupās notiks darbošanās radošajās darbnīcās, gatavojot lokus, zīmējot Kokneses ģērboni un pils dāmas. Pielaikojot viduslaiku tērpus un malkojot zāļu tēju, varēsiet izbaudīt īstu viduslaiku noskaņu. Sacensības gars virmos orientēšanās sacensībās pa Kokneses parku „Atrodi devīzi”, kur būs iespēja laimēt pārsteiguma balvas.

printēt Lasīt visu ziņu

Atjaunots stadiona apgaismojums

Kokneses speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā, lai nodrošinātu skolas audzēkņiem iespēju pilnvērtīgi izmantot brīvo laiku rudens un ziemas periodā vakara stundās dažādās sporta un brīvā laika aktivitātēs, veikta stadiona apgaismojuma tīklu rekonstrukcija. Darbus stadiona apgaismojuma rekonstrukcijai veica SIA „Hanza - elektro”.

Skolas – centra kolektīvs un bērni izsaka pateicību SIA „Hanza - elektro” darbiniekiem par veikto darbu kvalitāti, mobilitāti un atsaucību.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (5)

Eiropas kultūras mantojuma dienas pasākumi 201109.09.2011

Reizi gadā Eiropas 50 valstu iedzīvotāji svin kultūras mantojuma svētkus – Eiropas kultūras mantojuma dienas. Latvija šajā Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas iniciatīvā piedalās kopš 1995.gada un šogad nozīmīgu mantojuma objektu durvis atvērs jau 16. reizi. Izvēloties 2011.gada Eiropas kultūras mantojuma dienu tēmu „Kultūras mantojums – zināšanas un prasmes”, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija vēlējās īpaši izcelt kultūras pieminekļu īpašnieku, restauratoru, amatnieku, kultūras mantojuma un izglītības speciālistu ieguldīto darbu, zināšanas un prasmes kultūras mantojuma saglabāšanā, atzīstot panākumus, kas var iedvesmot arī citus.

Eiropas kultūras mantojuma dienu pasākumus Zemgalē skatīt šeit.

printēt

Paziņojums par privatizācijai nodotajiem zemesgabaliem07.09.2011

Privatizācijas aģentūra paziņo, ka:

  1. ar Ministru kabineta 2011. gada 22. augusta rīkojumu Nr. 395 privatizācijai nodots neapbūvēts valsts zemesgabals „Kūlēni” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3246 003 0014), Bebru pagastā, Kokneses novadā, 40,6 ha platībā;
  2. ar Ministru kabineta 2011. gada 22. augusta rīkojumu Nr. 396 privatizācijai nodota daļa no nekustamā īpašuma „Volšēni - Virši” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3246 005 0008), Bebru pagastā, Kokneses novadā – neapbūvēta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3246 005 0009, 8,8 ha platībā;

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 68. pantu personu prasījumi, kas attiecas uz minētajiem privatizējamajiem zemesgabaliem piesakāmi 1 (viena) mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas. Ja prasījumi attiecīgajā termiņā nebūs pieteikti, tie zemesgabalu privatizācijas gaitā netiks ņemti vērā.

Privatizācijai nodotie zemesgabali un to robežu plāni apskatāmi elektroniski Privatizācijas aģentūras interneta mājas lapā www.pa.gov.lv sadaļā Privatizācijas iespējas.

Prasījumu apliecinošie dokumenti jāiesniedz Privatizācijas aģentūrā, K. Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV-1887.

Tālrunis uzziņām: 67021419.

printēt

Darba piedāvājums PII "Gundega"06.09.2011

Pirmsskolas izglītības iestāde "Gundega" piedāvā darbu pirmsskolas izglītības skolotājai uz vienu likmi. Tālrunis informācijai: 26124632.

printēt

Rotaļu laukums Kokneses speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā06.09.2011

Uzsākot jauno mācību gadu, skolas – centra audzēkņiem bija sagādāts patīkams pārsteigums. Bērnu priekam rotaļu laukumā uzstādītas jaunas šūpoles. Šūpoles sagādātas ar Kokneses sadraudzības pilsētas Vitingenas pūtēju orķestra atbalstu, kurš vasarā viesojās Koknesē un nakšņoja skolas – centra internātā. Uz atvadām, kā pateicību par viesmīlību, orķestra dalībnieki ziedoja naudas līdzekļus.

Kokneses speciālās internātpamatskolas – attīstības centra rotaļu laukums ir tapšanas procesā un esošās konstrukcijas plānots laika gaitā papildināt ar jauniem rotaļu laukuma elementiem.

Skolas – centra audzēkņi, darbinieki un bērnu vecāki ir pateicīgi skolai un ziedotājiem par iespēju brīvo laiku pavadīt jautrās fiziskās aktivitātēs.

printēt
Sazinies ar Kokneses novada domi
Pasākumu kalendārs
<>
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top