Lapas karte
AA+A++
A AAA

Aktualitātes

VM: Šobrīd jāatjauno prasmes sadzīvot ar Covid-19 tā, lai varētu atgriezties ierastajā dzīvē

06.11.2020

012x.jpgŅemot vērā valdības lēmumu, ka no 9. novembra līdz 6. decembrim valstī būs izsludināta ārkārtējā situācija*, Veselības ministrija uzsver, ka šajā laikā būtiski ir atjaunot prasmes sadzīvot ar Covid-19 tā, lai izdotos ierobežot Covid-19 izplatību, stabilizētu situāciju un būtu iespējams atgriezties ierastajā dzīvē.

Atbilstoši valdības lēmumam no 9. novembra spēkā būs stingri pulcēšanās un citi ierobežojumi. Tie ir vērsti uz to, lai mazinātu iespējas cilvēkiem pulcēties dažādās publiskās vietās, izvērtējot gan esošos, gan iespējamos riskus infekcijas izplatībai. Svarīgi ir mazināt arī privātos kontaktus ārpus tuvāko cilvēku loka, nepieļaujot infekcijas nodošanu citiem. 

Veselības ministrija uzsver, ka jau šajās brīvdienās nedrīkst aizmirst par piesardzības pasākumiem, ievērojot 2 metru distanci no citiem, lietojot sejas masku, kur tas nepieciešams, un citas līdz šim jau noteiktās prasības. 

Lasīt visu ziņu galerija (9)

Sāk darboties "Svētku E-maiss" - virtuālā kontaktbirža

06.11.2020

image002.jpgLai atbalstītu vietējos ražotājus un iepazīstinātu ar uzņēmēju piedāvājumu svētkiem, Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) izveidojis virtuālu "Svētku e-maisu", kurā līdz 15. janvārim uzņēmēji, mājražotāji un amatnieki var izvietot savu piedāvājumu.

"Iespējams, ka šogad, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, kā ierasts decembra sākumā, nevarēsim tikties ikgadējā mājražotāju un amatnieku kontaktbiržā, kur uzņēmējiem klātienē ir iespēja iepazīstināt ar saviem jaunumiem un ražojumiem, tādēļ šogad atvērta īpašā kontaktbirža e-vidē – "Svētku e-maiss. Ikvienam uzņēmumam, mājražotājam un amatniekam ir iespēja savu svētku piedāvājumu ievietot "Svētku e-maisā", aizpildot anketu tiešsaistē https://ej.uz/svetku_piedavaju... vai nosūtot pa e-pastu liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv. Informācijā jāiekļauj produktu fotoattēli, produktu nosaukums/īss apraksts un kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts, "Facebook" konts, internetveikals)," informē ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja Līga Miķelsone.

Ar "Svētku e-maisa" piedāvājumu iespējams iepazīties mājaslapā www.zrkac.lv

Lasīt visu ziņu

PAZIŅOJUMS PAR JAUNIZVEIDOJAMĀ AIZKRAUKLES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2021.-2037.GADAM UN ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2021.-2028. GADAM IZSTRĀDES UZSĀKŠANU

04.11.2020

2020. gada 28. oktobrī Kokneses novada dome ir pieņēmusi lēmumu:

  • Sadarbībā ar Aizkraukles, Pļaviņu, Neretas, Jaunjelgavas un Skrīveru pašvaldībām uzsākt Aizkraukles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2037.gadam izstrādi, kurā tiek noteikts ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.
  • Sadarbībā ar Aizkraukles, Pļaviņu, Neretas, Jaunjelgavas un Skrīveru pašvaldībām uzsākt Aizkraukles novada Attīstības programmas 2021.-2028.gadam izstrādi, kurā tiks noteiktas  vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai jaunizveidojamā Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā.

Plānošanas dokumenti tiks izstrādāti balstoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un metodiskajiem materiāliem, ņemot vērā novada domes pieņemtos lēmumus par jau uzsāktajiem un ieplānotajiem infrastruktūras un attīstības projektiem, kā arī spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem.

Lasīt visu ziņu

Iršu pagastā aizvadīta Latvijas Veselības sporta nedēļa

05.11.2020

img_20201029_103702.jpgLatvija Tautas sporta asociācija nolēma neatcelt Latvijas Veselības sporta nedēļu, jo Veselības nedēļā galvenais ir nevis sacensības, bet ideja mudināt dažādas sabiedrības kategorijas: bērnus, jauniešus, strādājošus, seniorus, vairāk nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm, sniegt stimulu, lai pēc Veselības nedēļas cilvēki vairāk sportotu patstāvīgi. Šogad Veselības nedēļas norise bija saistīta ar lielu nenoteiktību, nepārtrauktām izmaiņām, ierobežojumiem, bet dažas plānotās aktivitātes izdevās īstenot, ievērojot visus valstī noteiktos noteikumus.

 Sporta hallē "Irši" 28. oktobrī piedalījās Pērses sākumskolas 1.- 6. klases skolēni. "Esi gudrs - esi vesels!" Dienas garumā sportiskas aktivitātes bija sagatavojis sporta skolotājs Kārlis Beikerts. Pedagogi bija sagatavojuši arī prāta spēles un mācību stundu "Esi gudrs- esi vesels". Paldies Pērses sākumskolai par atsaucību un piedalīšanos Veselības nedēļā!

Lasīt visu ziņu galerija (31)

Profesionālā pilnveide notiks attālināti; precizē citus piesardzības pasākumus

04.11.2020

pec_3_nov__03_11.jpg3. novembrī valdība lēma pilnveidot esošo regulējumu piesardzības pasākumiem. Tāpat pieņemts lēmums, ka turpmāk arī profesionālā pilnveide pieaugušajiem notiks attālināti.

Ņemot vērā, ka epidemioloģiskā situācija nav uzlabojusies, šobrīd nav pamata atcelt jau esošos ierobežojumus un joprojām ir nepieciešams mazināt cilvēku pulcēšanos ārpus darba kolektīva un mājsaimniecības. Līdz ar to valdība lēma, ka ierobežojumi sporta pasākumiem un grupu treniņiem iekštelpās tiek pagarināti līdz 13. novembrim. Tas nozīmē, ka telpās tāpat kā līdz šim būs iespējami individuāli treniņi, bet grupu nodarbības drīkstēs notikt ārpus telpām, neizmantojot garderobes. 

Lasīt visu ziņu galerija (2)

Kokneses novada domes iestādēs, pagastu pārvaldēs un struktūrvienībās darba pienākumus iespēju robežās veiks attālināti

29.10.2020

20201029_112931.jpg2020. gada 28. oktobrī Kokneses novada dome izdevusi rīkojumu Nr. 44 “Par attālinātā darba nodrošināšanu”, kas stājās spēkā ar 29. oktobri. 

Lai samazinātu infekcijas slimības Covid-19 izplatību, Kokneses novada domē, tās iestādēs un struktūrvienībās uzdots:

 * Ierobežot klātienes klientu apkalpošanu un konsultācijas tik lielā mērā, cik to ir iespējams izdarīt;

* Iespēju robežās samazināt darbinieku savstarpējo kontaktu skaitu;

* Iespēju robežās darbiniekiem veikt darba pienākumus attālināti;

* Katras iestādes vadītājs nosaka kārtību un rīcību iestādē.

Kokneses novada domē noteikta šāda rīcība:

* Ir slēgtas ārdurvis Kokneses novada domes administratīvajā ēkā Melioratoru ielā 1, Koknesē, Kokneses pagastā. Apmeklētājus ēkā ielaiž dežurants. Pie Kokneses novada domes ārdurvīm ir izvietota informācija ar dežurantu tālruņa numuriem. Lai apmeklētu novada domi, jāzvana pa norādītajiem tālruņa numuriem.

* Fizisko un juridisko personu vēstuļu un citu dokumentu ievietošanai pie novada domes ēkas uzstādīta pasta kaste.

* Noteikts šāds novada domes kases darba laiks: pirmdienās un ceturtdienās no pulksten 8 - 13; no pulksten 14 -  17.

Aicinām apmeklējuma vizīti pieteikt iepriekš, zvanot uz speciālistu norādītajiem tālruņa numuriem, kuri pieejami pašvaldības interneta vietnē: http://koknese.lv/pasvaldibas_kontakti

Lasīt visu ziņu

Starpnovadu sadarbības projekta "Sveiks, kaimiņ!' sešu novadu jaunieši ir tikušies!

02.11.2020

logo_kopums_sveiks_kaimin__1.jpgAizkraukles novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam 1. sadaļas Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās 1.2. apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”, par projekta "Sveiks, kaimiņ!" (identifikācijas Nr. VP2020/1.2-4) īstenošanu.

 Projektu kopīgi īsteno Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadu jaunatnes jomā iesaistītie speciālisti un jaunieši.

Projekta mērķis ir stiprināt iepriekšminēto novadu jaunatnes jomā iesaistīto personu un institūciju kapacitāti, līdzdarbojoties visu novadu jauniešiem un veicinot jauniešu iniciatīvu piedalīties jaunatnes politikas dokumentu izstrādes procesos. 

Lasīt visu ziņu

Aicina iedzīvotājus novembrī apmeklēt Neatkarības kara cīņu norises vietas

02.11.2020

Tuvojoties Lāčplēša dienai un Latvijas valsts 102. dzimšanas dienai, Aizsardzības ministrija aicina Latvijas iedzīvotājus apmeklēt Neatkarības kara cīņu norises vietas, kuras apkopotas aizsardzības nozares izveidotajā tīmekļa vietnē www.neatkaribaskars.lv.  

"Mēs varam lepoties ar mūsu karavīriem, kuri Neatkarības karā drošsirdīgi izcīnīja Latvijas brīvību. Aicinu iedzīvotājus ģimenes lokā apmeklēt Latvijas vietas, kurās norisinājās Neatkarības kara cīņas, lai iepazītu vēsturi, godinātu mūsu karavīrus un kopā ar aizsardzības nozari svinētu valsts svētkus," aicina aizsardzības ministrs Artis Pabriks.

Lasīt visu ziņu
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top