Valdības stratēģija nākamajam Covid-19 ierobežošanas posmam: stingri veselības drošības pasākumi sadzīvē un pakāpenisks ierobežojumu samazinājums08.05.2020

Ceturtdien, 7. maijā, Ministru kabinets pagarināja ārkārtējo situāciju līdz 9. jūnijam, vienlaikus pieņemot lēmumu par pakāpenisku atsevišķu ierobežojumu atcelšanu vai samazināšanu. Obligāts priekšnoteikums šo ierobežojumu mazināšanai ir visu fiziskās distancēšanās un epidemioloģisko drošības pasākumu stingra ievērošana ikdienā visās jomās arī turpmāk.

Lēmums pieņemts balstoties uz valdībā apstiprinātajiem kritērijiem par pamatprincipiem un kritērijiem, kas nosaka to, kad iespējama Covid-19 krīzes laikā ieviesto pasākumu mazināšana. Ierobežojumu atcelšanā tiek vērtēta Latvijas epidemioloģiskā situācija, atbildīgo institūciju spēja atklāt infekciju un atrast kontaktpersonas, kā arī veselības aprūpes iestāžu kapacitāte un situācija ārvalstīs. Kritēriji tiek mērīti četru nedēļu periodā un atceltie ierobežojumi var tikt mainīti gan ierobežojumu pastiprināšanas, gan samazināšanas virzienā atkarībā no kritēriju izpildes.

No 12. maija tiks mazināti ierobežojumi izglītības, sporta, dažādu pasākumu organizēšanas un pulcēšanās, transporta un tūrisma jomās.

printēt Lasīt visu ziņu

Valdība no 12. maija ļauj organizēt nelielu kultūras pasākumu norisi un, atbilstoši sanitārā protokola prasībām, reglamentētu kultūras iestāžu darbību08.05.2020

Ministru kabinets lēma no 12. maija atļaut publisku pasākumu, tostarp kultūras pasākumu organizēšanu gan iekštelpās, gan ārtelpās, vienlaikus nosakot, ka dalībnieku skaits tajos nedrīkst būt lielāks par 25 personām, ilgums iekštelpās organizētos pasākumos - pārsniegt 3 stundas, un starp pasākuma dalībniekiem nodrošināma 2 metru distance, kā arī dezinfekcijas līdzekļu pieejamība pasākuma norises vietā.

Ar valdības rīkojumu noteikts arī tas, ka kultūras ministram dotas tiesības atbilstoši t.s. sanitārā protokola prasībām reglamentēt kārtību, kādā kultūras institūciju darbībā ievērojami sociālās un fiziskās distancēšanās pasākumi un pasākumu norises vietu dezinficēšanas prasību ievērošana, nodrošinot dezinfekcijas līdzekļu pieejamību roku dezinficēšanai arī pasākuma apmeklētājiem.

Tāpat noteikts, ka kultūras un izklaides vietas darbu var uzsākt ne agrāk kā plkst. 07:00 un beigt ne vēlāk kā plkst. 24:00.

Pirmās kultūras iestādes, kas pēc 12. maija pakāpeniski gatavojas atsākt darbību, ir muzeji, bibliotēkas, Nacionālais arhīvs un privātās kultūrvietas, tostarp kultūras pasākumos (piemēram, kino vai koncerti), ko iespējams baudīt, atrodoties autotransportā. Kultūras ministrija un tās iestādes ciešā sadarbībā ar Veselības ministriju izstrādājusi t.s. sanitāro protokolu, kas ar kultūras ministra rīkojumu tiks padarīts saistošs gan valsts un pašvaldību, gan privātajām kultūras institūcijām.

printēt Lasīt visu ziņu

Rīcības ar sadzīves atkritumiem Covid-19 risku mazināšanai07.05.2020

Lai sniegtu drošu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu iedzīvotājiem un mazinātu riskus Covid-19 tālākai izplatībai Latvijas iedzīvotāju vidū, ir ieviesti papildu piesardzības pasākumi, lai nodrošinātu iedzīvotāju veselību un vides aizsardzību.

Vīrusa ierobežošanai ļoti būtiska ir iedzīvotāju atbildīga rīcība ar atkritumiem šajā laikā.

Atkritumu apsaimniekošana mājsaimniecībās, ja ir noteikta karantīna:

  • Atkritumus, starp kuriem ir individuālie aizsardzības līdzekļi (cimdi un maskas), šādās mājsaimniecībās ievieto divos aizsietos maisos.
  • Maisu ievieto konteinerā, kas paredzēts nešķirotiem atkritumiem. To nedrīkst atstāt pie konteinera vai ievietot dalītās vākšanas konteinerā.
  • Nešķirotu sadzīves atkritumu izvešana notiek pēc grafika.
  • Rokas uzreiz pēc atkritumu izmešanas rūpīgi apstrādājiet ar dezinfekcijas līdzekļiem!

Turpinām šķirot atkritumus

printēt Lasīt visu ziņu

Kokneses pamatskolas – attīstības centra izglītojamajiem tiek nodrošināta ēdināšana – pārtikas paka05.05.2020

Kokneses novada domes 2020.gada 29.aprīļa domes sēdē noteikts, ka valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā no 2020. gada 17. aprīļa līdz 2020. gada 12. maijam Kokneses pamatskolas – attīstības centra izglītojamajiem, tiek nodrošināta ēdināšana – pārtikas paka. Izdevumu summa no Kokneses pamatskolas - attīstības centra  uzturēšanas izdevumu segšanu piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas pārtikas produktu un kastes to transportēšanai iegādei tiek noteikta 2,20 euro dienā (piecu dienu darba nedēļa, izņemot svētku dienas).

29.04.2020. Kokneses novada domes sēdes protokola izraksts Nr.7

printēt

Sagaidām Ūsiņa dienu!08.05.2020

Laikā, kad daudz kas notiek, bet daudz kas arī nenotiek, biedrība "Baltaine" šoreiz aicina atbalstīt Ievas un Ģirta Ančevsku ideju un šo laiku izdzīvot citādi. Arī mums, Radošajā mājā, bija plānots tradicionālais Ūsiņu tirgus, bet nu radusies laba doma - atbalstīt šo pasākumu, par kuru varēsiet lasīt tālāk. 

Veselību, mīlestību un spēku vēlot, uz to mūs aicina  Ieva un Ģirts Ančevski:   "Ar šo vēlamies uzrunāt līdzīgi domājošos ļaudis visos Latvijas novados un aicināt vienā laikā visdažādākajās pieejamajās dabas spēka vietās vai savās sētās veidot uguns rituālus un/vai meditācijas, virzot domu tautas fiziskās un garīgās veselības, arī svarīgāko vērtību stiprināšanai, Zemes un dabas godāšanai, Latvijas labklājības un attīstības veicināšanai un mūsu cilvēciskās un garīgās brīvības uzturēšanai. Ja nav iespēju iekurt uguni, to pašu var darīt arī mājās pie sveces – svarīgi ir piedalīties ikvienam, kurš jūt vēlmi šādā veidā sadarboties.

printēt Lasīt visu ziņu

Zemgales 2020. gada Kultūras programmā atbalsts 59 projektiem06.05.2020

Zemgales Plānošanas reģionā (ZPR) noslēdzies Latvijas Valsts mežu (LVM) un Valsts kultūrkapitāla fonda (VKF) atbalstītās “Zemgales Kultūras programmas 2020” projektu konkurss.

Neraugoties uz pandēmijas radītajiem samezglojumiem reģiona kultūras dzīvē, apsveicama ir projektu pieteicēju lielā aktivitāte, jo pavisam ZPR tika saņemti 92 pieteikumi ar kopējo finansējuma pieprasījumu 373 667,69 eiro apmērā. Ekspertu komisija, kurā attālināti darbojās LVM, VKF, NVO, ZPR un Zemgales Attīstības padomes pārstāvji, nolēma atbalstīt 59 projektus par šogad programmai piešķirto kopējo finansējumu - 114 000 eiro apmērā, kas ievērojami pārsniedz iepriekšējā gada - 76 000 eiro piešķīrumu, kas ļāva atbalstīt vien 45 projektus.

printēt Lasīt visu ziņu

Kokneses novadā notiks peldošo transportieru apkalpes mācības06.05.2020

No 8. līdz 10.maijam Kokneses novada Auliciemā notiks peldošo transportieru apkalpes kvalifikācijas uzturēšanas mācības.

Mācības organizē Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes 54. inženiertehniskā bataljona Tiltlicēju rota un to laikā ar amfībiju tiks pārvarēta Daugavas upe, lai uzturētu peldošā transportiera jeb amfībijas apkalpes kvalifikāciju. Šādas kvalifikācijas uzturēšanas mācības notiek ne retāk kā reizi gadā, tādā veidā pārbaudot bataljona spējas pārvarēt atklātas ūdenstilpes.

Aicinām iedzīvotājus nesatraukties, redzot mācību nolūkā pārvietojamies militāro transportu, zemessargus un karavīrus formas tērpos. Mācību laikā netiks lietoti ieroči, radīts troksnis un ierobežota iedzīvotāju pārvietošanās.

printēt Lasīt visu ziņu

Foto konkurss "Tvīds paliek mājās"21.04.2020

Maija vidū, ievziedu laikā, Koknesē mostas Lielais Sams – visiem Tvīda draugiem labi pazīstams! Tā būs arī šoreiz! Atmodināsim mūsu tūrisma svētku varoni paliekot mājās! Apliecināsim, ka Tvīdam uzticīgie māk priecāties par dzīvi!

Arī šogad - ņem velosipēdu, izrotā to, pucējies un priecājies! Pārsteigsim viens otru arī šajā neierastajā laikā, kad svētkus svinam katrs savās mājās! Tā kā šogad kopīgā braucienā nedosimies, aicinām ikvienu Tvīda brauciena atbalstītāju sarīkot lustīgu Tvīda foto sesiju.  Uzbursim retro ainu, atminoties 20. – 30. gadu šarmu tērpos un celsim godā senlaiku velosipēdu! Līdzīgi kā citus gadus bildējāmies Tvīda foto stūrītī,  tā šogad Tvīda foto lai top mazā bilžu rāmītī katram atsevišķi – ziedošā dabas ainavā, mājas dārzā, jebkurā sev tīkamā vietā.

Foto konkursa nolikums

printēt Lasīt visu ziņu

Lielā Talka kā plānots norisināsies 16. maijā15.04.2020

Ņemot vērā, pašreizējo situāciju Latvijā un visā pasaulē, kā arī paaugstinātas drošības un sociālās distancēšanās apstākļus, Lielā Talka šogad tiek organizēta, lielāku uzsvaru liekot uz individuālo talkošanu. Kā iepriekš tika ziņots, talka norisināsies 16.maijā, taču visus talkotājus aicinām izvēlēties vienu no sev piemērotākajiem un pašreizējos apstākļos pieļaujamajiem talkošanas formāliem.

Arī šogad Lielās Talkas moto ir "Mēs piederam nākotnei - Latvija pieder nākotnei!" un šogad šim sauklim ir arī papildus vēstījums: "Sakop savu sētu, Tava sēta – Latvija". Tā mērķis ir veicināt izpratni, ka mums jārūpējas par savu sētu un pagalmu, kas veido valsti kopumā, jo visa Latvija ir mūsu kopīgā dzīves telpa. 

printēt Lasīt visu ziņu

Par pasākumiem Legionella spp. baktērijas izplatības ierobežošanai28.04.2020

Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.906 "Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi" ir atsevišķi pasākumi, kuri jāveic pašiem dzīvokļu īpašniekiem, lai novērstu baktēriju vairošanos dzīvokļu īpašumos. Pārvaldnieka pienākums ir regulāri iepazīstināt dzīvokļu īpašniekus ar Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) tīmekļvietnē pieejamo informatīvo materiālu par individuāli veicamajiem profilaktiskajiem pasākumiem dzīvokļu īpašumos Legionella spp. izplatības ierobežošanai.

Aicinām izlasīt SPKC izstrādāto informatīvo materiālu un veikt tajā minētos profilaktiskos pasākumus, lai samazinātu baktērijas izplatību un inficēšanās risku.

 SPKC izstrādātais informatīvais materiāls par individuāli veicamajiem profilaktiskajiem pasākumiem dzīvokļu īpašumos Legionella spp. baktēriju izplatības ierobežošanai

printēt Lasīt visu ziņu
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top