Sākas ceturtā dabas skaitīšanas sezona03.04.2020

Ir uzsākusies dabas skaitīšanas ceturtā, noslēdzošā sezona, kurā eksperti Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā līdz oktobrim apsekos dabas vērtības 78 novados, izvērtējot tajos sastopamo purvu, mežu, saldūdeņu, piekrastes, alu, iežu atsegumu un bioloģiski vērtīgo zālāju atbilstību Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamiem biotopiem.  

Dabas aizsardzības pārvalde pateicas Kokneses novada pašvaldības darbiniekiem par izrādīto atbalstu dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes līdzšinējā apzināšanā! Šī veiksmīgā sadarbība palīdz realizēt dabas skaitīšanas mērķi – apzināt Latvijas dabas bagātības.

printēt Lasīt visu ziņu

Pļaviņu HES ūdenskrātuvē pakāpeniski atjaunos ūdenslīmeni 02.04.2020

AS "Latvenergo" Pļaviņu HES ūdenskrātuvē no 2020. gada 2. aprīļa līdz 21. aprīlim notiks pakāpeniska ekspluatācijas ūdens līmeņa atjaunošana.

Pļaviņu HES ūdenskrātuves ekspluatācijas ūdens līmeņa paaugstināšana intervālā no 69.44 līdz 71.14 m Latvijas augstumu sistēmā (LAS-2000,5) notiks ar ātrumu, kas nepārsniegs vienu metru kalendārajā nedēļā, un tas tiek darīts, lai ievērotu ūdens resursu lietošanas atļaujā noteiktos ierobežojumus periodā, kas sākas ar 21. aprīli.

printēt Lasīt visu ziņu

Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai personas izziņas derīguma termiņš tiek pagarināts līdz 2020. gada 31. maijam02.04.2020

LM atgādina, ka trūcīgā un maznodrošinātā statuss dod tiesības ģimenei (personai) saņemt valsts un pašvaldības noteikto atbalstu un atvieglojumus.

2020. gada 20. martā pieņemtie grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā paredz, ka izsniegtās trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) izziņas  derīguma termiņš ir uzskatāms par pagarinātu uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, tas nozīmē līdz 2020.gada 31.maijam.

printēt Lasīt visu ziņu

Uzticības tālrunis 116111 palīdz krīzes skartajām ģimenēm02.04.2020

Ārkārtējās situācijas laikā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija īpaši aicina bērnus un vecākus izmantot Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 piedāvāto bezmaksas psiholoģisko palīdzību, kas ir pieejama visu diennakti. Krīzes laikā, kad izjaukts ierastais dzīves ritms un jāievēro dažādi ierobežojumi, daudzi izjūt spriedzi. Lai izvairītos no tās sekām, psihologa konsultācija ir viena no efektīvākajām metodēm.

printēt Lasīt visu ziņu

Dažādu profesiju pārstāvju vidū meklē 100 jaunus skolotājus01.04.2020

Dažādu profesionālo jomu pārstāvji tiek aicināti kļūt par skolotājiem unikālā izglītības projektā “Mācītspēks”, ko Izglītības un zinātnes ministrijas vadībā īsteno Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte un Daugavpils Universitāte sadarbībā ar nodibinājumu Iespējamā misija. Projekta dalībnieki strādās skolā, saņemot skolotāja darba algu un mācību stipendiju, kā arī paralēli studēs augstskolā, iegūs skolotāja kvalifikāciju un atbalstu savai profesionālajai izaugsmei. Pieteikšanās ilgs līdz šī gada 11. maijam.

printēt Lasīt visu ziņu

Brīvpusdienu finansējumu pašvaldības varēs izmantot pusdienu nodrošināšanai maznodrošināto ģimeņu bērniem01.04.2020

Valsts budžeta finansējumu, ko IZM aprīlī pārskaitīs 1.-4 .klašu skolēnu brīvpusdienām, pašvaldības varēs izmantot maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanai – šos Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātos grozījumus Ministru kabineta rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu 2020. gada 31. martā atbalstījusi valdība.

Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā līdz 14. aprīlim mācības Latvijas izglītības iestādēs notiek attālināti, tāpēc bērniem nav iespēju reizi dienā paēst siltas pusdienas. Vissāpīgāk šo problēmu izjūt bērni no sociāli neaizsargātajām – maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm. Tāpēc Izglītības un zinātnes ministrija, konsultējoties ar Latvijas Pašvaldību savienību un  Finanšu ministriju, rosinājusi valdību  1.-4. klašu skolēniem domāto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienām novirzīt tieši šādam mērķim.

printēt Lasīt visu ziņu

Pabalsta krīzes situācijā piešķiršana31.03.2020

Par krīzes situāciju izsludinātajā ārkārtas stāvokļa periodā uzskatāma situācija, kurā ģimene (persona) ar Ministru kabineta 2020.gada 12. marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 1.punktu izsludinātajā ārkārtējā situācijā no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

Pašvaldība piešķir ģimenei (personai) pabalstu, pamatojoties uz ārkārtējo situāciju, ja ģimene (persona) atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

printēt Lasīt visu ziņu

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā vecāki saņem planšetes un viedtālruņus31.03.2020

Šodien, 31. martā, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā viesojās ReTV, lai sagatavotu sižetu par Kokneses novada pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar atbalstu skolēnu vecākiem šajā ārkārtas situācijā.

Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris intervijā žurnālistei Sandrai Leitānei sniedza informāciju par skolēnu ēdināšanas budžeta izlietojumu, kad mācības izglītības iestādēs norit attālināti un izteica savu viedokli šo aktuālo jautājumu risināšanā. Saruna ar pašvaldības vadītāju ēterā būs skatāma šodien Latvijas Televīzijas 1. programmā Dienas ziņās pulksten 18 un ReTV kanālā Latvijas ziņās pulksten 21.

Šajā dienā, kad izglītības iestādē viesojās televīzijas un pašvaldības pārstāvji, skolas darbinieki vecākiem izsniedza pagājušajā nedēļā atsūtītās 30 planšetes un viedtālruņus, kas nodrošinās viņu bērniem  kvalitatīvi turpināt attālināto mācību darbu.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (9)

Par skolēnu ēdināšanas budžeta izlietojumu ārkārtas situācijas laikā30.03.2020

27. martā Kokneses novada pašvaldība informēja par pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar atbalstu un palīdzības sniegšanu šajā ārkārtas situācijā. Pašlaik sabiedrībā ir būtisks jautājums par izglītojamo ēdināšanai paredzētajiem līdzekļiem valsts un pašvaldības budžetā – vai šie līdzekļi par bērnu ēdināšanu tiks ieskaitīti vecāku bankas kontos?

Tiek piešķirts pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm

Atgādinām, ka Kokneses novada dome lēmusi, ka valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa periodā tiek piešķirts pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kurās ir pirmsskolas vecuma bērni, kuri šajā laika periodā ir pārtraukuši apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi, kā arī 1.-9.klases skolēniem, kuri šajā laika periodā iegūst pamatskolas izglītību, mācoties attālināti. Noteiktais pabalsta apmērs ir 1,50 euro vienam bērnam par katru darba dienu, sākot no 2020.gada 1.aprīļa. Pabalsta izmaksu nodrošinās Sociālais dienests, atbilstoši noteiktajiem kritērijiem. Skaidrojam, ka šie pabalsti tiek izmaksāti no pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem, nevis no valsts un pašvaldības budžeta, kas paredzēts izglītojamo ēdināšanai.

printēt Lasīt visu ziņu
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top