faceboktwitter
lapas galvaKokneses novads
Svarīga informācija iedzīvotājiem
Neesiet vienaldzīgi! Izsakiet savu viedokli publiskajā apspriešanā par Kokneses novada nākotni!Koknese veselīgāka vide visiem

ReimigrācijaKoknese investoriemKokneses sporta centrs logoAinavu dārgumiVikingu lielaiva NamesisVelonomaOgres tehnikumsLikteņdārzsKokneses pilsdrupasKokneses pagasta bibliotēkaĶILUPEŠķiroto atkritumu savākšanas laukumsvugd

Sveicam jaunos Kokneses Goda pilsoņus!08.11.2016

Ar Kokneses Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanas komisijas 2016.gada 8.novembra lēmumu Nr.1, Kokneses Goda pilsoņa nosaukums 2016.gadā ir piešķirts:

• Mudītei Auliņai

• Ludmilai Čudarānei

• Pāvilam Karpam

• Rainai Līcītei

• Dzintaram Meieram

• Dzintrai Sniedzei

17. novembrī pulksten 17 Kokneses kultūras namā Latvijas valsts svētku pasākumā notiks Kokneses Goda pilsoņu godināšana un priecēs patriotiska, muzikāla koncertprogramma "PAAUKLĒ, SAULĪT, MANU ZEMĪTI...".

printēt

Reģionu uzņēmēji pulcēsies Vislatvijas kongresā Salaspilī08.11.2016

Šī gada 10. decembrī Salaspils kultūras namā „Rīgava” notiks 3. Vislatvijas reģionālo uzņēmēju biedrību kongress. Jau tradicionāli kongresu rīko kādā no Latvijas novadiem, kurā aktīvi darbojas vietējā uzņēmēju biedrība – šogad kongresu rīkot uzņēmusies Salaspils.

Vakar, 7. novembrī tika parakstīts līgums starp novada Uzņēmēju biedrību un pašvaldību par sadarbību Kongresa rīkošanā. Salaspils Uzņēmēju biedrības (SUB) valdes priekšsēdētājs Miks Balodis uzsver, ka sadarbība ar pašvaldību ir būtiska ne tikai Kongresa rīkošanā, bet arī ikdienā: „Jebkurā novadā vai pilsētā vietējiem uzņēmējiem ir ļoti nozīmīga pašvaldības attieksme un pašvaldības atbalsts, turklāt uzņēmēju sadarbība ar vietējo varu ir izdevīga abām pusēm – uzņēmēji nodrošina darbavietas un ekonomisko aktivitāti novadā, bet pašvaldība – atbalstu uzņēmējiem visdažādāko jautājumu risināšanā. Šāda sinerģija vienmēr dod rezultātus,” saka Miks Balodis.

printēt Lasīt visu ziņu

Paplašinot novatorisku uzskates materiālu klāstu skolās, vides izglītības koordinatoriem tiek dāvātas īsfilmas “Papīra ceļš” un “Plastmasas maisiņa ceļš”07.11.2016

Šodien, 2016. gada 7. novembrī, Valsts izglītības satura centrā “Zaļā josta” prezentēja jaunākās vides izglītības īsfilmas “Papīra ceļš” un “Plastmasas maisiņa ceļš”. Pirmie filmu eksemplāri dāvāti izglītības koordinatoriem no visas Latvijas, veicinot bezmaksas jaunāko vides izglītības materiālu pieejamību mācību iestādēs.

Paplašinot vides izglītības materiālu klāstu Latvijas skolām, “Zaļā josta” izstrādājusi divas jaunas vides īsfilmas – “Papīra ceļš” un “Plastmasas maisiņa ceļš”, skaidrojot izlietotā iepakojuma pārstrādes ciklu, mācot pareizi šķirot atkritumus un uzsverot atkritumu šķirošanas nozīmi vides un cilvēka veselības stāvokļa uzlabošanai.

printēt Lasīt visu ziņu

Atbildot uz iedzīvotāju jautājumiem, izstrādāts video par pareizu stikla atkritumu šķirošanu07.11.2016

Atkritumu apsaimniekotāji bieži saskaras ar iedzīvotāju pārmetumiem par nepietiekamu stikla dalītas vākšanas infrastruktūras pieejamību. Taču būtisks arguments sekmīgai dalītās vākšanas konteineru uzstādīšanai stikla iepakojumam ir iedzīvotāju pareiza atkritumu šķirošanas kultūra, lai konteinerā stiklam nonāktu tikai pārstrādei piemērotas otrreizējās izejvielas. Lai precīzi izskaidrotu, ko drīkst un ko nedrīkst izmest konteinerā stiklam, “Zaļā josta” izstrādāja informatīvu video “Kā pareizi šķirot atkritumus? Stikls.”

Dabā stikla iepakojums nesadalās, un vēl joprojām arheoloģiskajos izrakumos ir atrodami pirmie stikla izstrādājumi, kas neskarti saglabājušies līdz mūsdienām. Stiklu iespējams pārstrādāt bezgalīgi daudz reižu, nezaudējot tā kvalitāti. Tāpēc ir būtiski atgūt un atkārtoti izmantot stikla iepakojumu, nododot to pārstrādē.

printēt Lasīt visu ziņu

Likteņdārzā uzsāk vērienīgu būvniecību – top sabiedriskā ēka un Lielais kalns07.11.2016

Novembrī sāktā sabiedriskās ēkas un Lielā kalna būvniecība iezīmē jaunu posmu Likteņdārza attīstībā, kas būtiski papildinās jau esošās būves un simbolisko vides koncepciju. Sabiedriskajā ēkā būs divas konferenču zāles, kafejnīca un restorāns, kas radīs iespēju rīkot konferences, koncertus un citus pasākumus visa gada ietvaros.

Sabiedriskā ēka izceļas ar unikālu arhitektūru. Tā tiks veidota kā „kalns” jeb tilta sākums, simboliski atainojot Likteņdārza ideju – tautas ceļu no pagātnes uz nākotni. Tās jumts kalpos kā pastaigu vieta un skatu laukums. Ēkas projekts izstrādāts SIA „Arhis Arhitekti”. Ēkas pirmā posma būvniecībai līdzekļus 110 000 eiro apmērā piešķīrusi Latvijas valsts, savukārt 60 000 eiro ziedojis Vācijā dzīvojošais latvietis Gaidis Graudiņš. Ēkas pirmo būvniecības posmu īstenos SIA „RRKP būve”.

printēt Lasīt visu ziņu

Slimnīcu apvienība: Reģionālajām slimnīcām ir jāizceļ savas stiprās puses - jāpārprofilējas, lai veicinātu pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem02.11.2016

Reģiona slimnīcām ir nozīmīga loma medicīnas pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai Latvijas novadu iedzīvotājiem un veselības aprūpes reformām jābūt vērstām uz pakalpojumu pieejamības veicināšanu. Veselības aprūpes sakārtošanai nepieciešama slimnīcu strukturizācija – attīstot reģionālās slimnīcas ikdienas un neatliekamās palīdzības pakalpojumu sniegšanai, kā arī agrīnai diagnostikai, savukārt lielās slimnīcas „smagāku” plānveida pacientu aprūpei un sarežģītu manipulāciju veikšanai kā to paredz arī Pasaules Bankas pētījums.

printēt Lasīt visu ziņu

Video pamācībā skaidro, ko drīkst un ko nedrīkst izmest dalītās vākšanas konteinerā papīram02.11.2016

Video pamācībā skaidro, ko drīkst un ko nedrīkst izmest dalītās vākšanas konteinerā papīram Papīra un kartona iepakojums pēc izlietošanas ir viens no videi draudzīgākajiem iepakojuma materiāla veidiem – apkārtējās vides ietekmē tas dažu gadu laikā sadalās, neatstājot cilvēka veselībai kaitīgus pārpalikumus. Taču papīra iepakojums tiek ražots no celulozes šķiedras, kas pārsvarā tiek iegūtas no koksnes, turklāt celulozes iegūšana ir resursu ietilpīgs process, kas patērē lielu elektrības un ūdens apjomu. Tāpēc ir būtiski taupīt resursus, iesaistoties izlietotā papīra un kartona iepakojuma nogādē pārstrādei, turklāt darīt to pareizi.

printēt Lasīt visu ziņu

Eiropas pilsoņu iniciatīva “Mamma, Tētis un Bērni” ir katra Eiropas pilsoņa atbildība01.11.2016

Biedrība “Asociācija Ģimene” aicina Latvijas pašvaldības atbalstīt Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Mamma, Tētis un Bērni” un izplatīt informāciju par iespēju parakstīties par vienotu ģimenes un laulības definīciju. Katru gadu novembra pirmajā svētdienā tiek atzīmēta Bāreņu svētdiena, kad cilvēki tiek aicināti aizstāvēt tos, kas palikuši bez vecākiem, rūpēties par bērniem, kuriem nav ģimenes, pievērsties bāreņiem viņu nelaimē. Taču, paskatoties plašāk, mēs saprotam, ka šī situācija ir izveidojusies, jo kādam bērnam ir izjukusi ģimene, un vecāki nav spējuši parūpēties par bērniņu.

printēt Lasīt visu ziņu

Labas pārvaldības saukļi sabiedrības informēšanai01.11.2016

3. sauklis Esi godprātīgs! Labas pārvaldības princips paredz, ka valsts un pašvaldības iestādes rīcībai ir jāveicina privātpersonas tiesības un tiesiskās intereses. Veids, kā panākt šādu rīcību, ir godprātīgi pildīt savus pienākumus, t.i., objektīvi, godīgi un saprātīgos termiņos izskatīt cilvēka jautājumu.

Vienlaikus aicinām atcerēties, ka cilvēkam arī pašam jābūt godīgam un apzinīgam, piemēram, sniedzot pilnīgu un patiesu informāciju iestādei. Privātpersonai jāapzinās, ka valsts pārvalde kalpo visai sabiedrībai kopumā, tādēļ nav pieļaujama valsts pārvaldes resursu nelietderīga tērēšana, piemēram, vairākkārtīgi vēršoties iestādē par vienu un to pašu jautājumu, ja atbilde uz to jau ir sniegta.

printēt

Izglītojošā mini seriālā skaidro pareizas atkritumu šķirošanas pamatprincipus31.10.2016

Latvijā 1 iedzīvotājs gada laikā saražo vidēji 304 kg atkritumu, no kuriem apmēram 40% ir pārstrādei piemērots izlietotais iepakojums. La arī vairāk nekā puse* Latvijas iedzīvotāju ir iesaistījušies atkritumu šķirošanā, tomēr otrreizējo izejvielu savākšanas uzņēmumu pieredze liecina, ka iedzīvotāji atkritumus šķiro nepietiekami rūpīgi un nepārzina, ko drīkst un ko nedrīkst mest dalītās vākšanas konteineros šķirotajiem atkritumiem.

printēt Lasīt visu ziņu

Apmācības par Erasmus Jauniešu apmaiņas (K1) projektu sagatavošanu „Projektu darbnīca”28.10.2016

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina pieteikties apmācībām par Erasmus+ jauniešu apmaiņas (K1) projektu sagatavošanu, kuras notiks no 2016.gada 18. līdz 20.novembrim viesu namā „Turbas”, Ikšķiles novadā.

Pieteikšanās elektroniski, aizpildot anketu līdz 2016. gada 12.novembrim: http://ejuz.lv/projektudarbnica Rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2016. gada 14.novembrim.

Apmācību mērķis: Attīstīt apmācību dalībnieku kompetences Erasmus+ Jauniešu apmaiņas projektu izstrādē un sniegt dalībniekiem atbalstu sava projekta sagatavošanā, motivējot tos iesniegt un īstenot kvalitatīvus jauniešu apmaiņas projektus.

printēt Lasīt visu ziņu

Seminārs / radošā NE darbnīca27.10.2016

Zemgales tūrisma asociācija aicina Jūs apmeklēt semināru / radošo NEdarbnīcu “Mazbudžeta mārketings tūrisma – lai ko Tu domā, domā citādi!”, kas notiks šī gada 10.novembrī viesnīcā "Orinko" Kokneses novadā.

Semināra / radošās NEdarbnīcas mērķis ir izmantojot radošās domāšanas metodes un piemērus, rosināt tūrisma uzņēmējus apzināt un praktiski pielietot savus iekšējos resursus konkurētspējīgu biznesa risinājumu izstrādei un redzesloka paplašināšanai, kā arī sekmēt izpratni par sociālo tīklu pielietojuma nozīmi un praktiskumu. Semināra lektore - Vita Brakovska.

printēt Lasīt visu ziņu

Kornēlijai Reisnerei piešķirts augsts valsts apbalvojums26.10.2016

Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienas priekšvakarā Ordeņu kapituls piešķīris 62 augstākos valsts apbalvojumus - 18 Triju Zvaigžņu ordeņus, 10 Viestura ordeņus un 34 Atzinības krustus. Apbalvojumu pasniegšanas ceremonija tradicionāli notiks 2016. gada 18. novembrī Rīgas pilī. Pēc Kokneses novada domes iesniegtā ierosinājuma Ordeņu kapituls piešķīris V šķiras Atzinības krustu ilggadējai Kokneses novada kultūras darbiniecei, tautas deju kolektīvu vadītājai Kornēlijai Reisnerei.

printēt Lasīt visu ziņu

Izsludināts biznesa ideju konkurss „ESI UZŅĒMĒJS KOKNESES NOVADĀ!”21.10.2016

Jau trešo gadu pēc kārtas Kokneses novada dome izsludina biznesa ideju konkursu, kurā var piedalīties ikviena fiziska (ne jaunāka par 18 gadiem) vai juridiska persona, kurai ir biznesa ideja un kura ir gatava to attīstīt saimnieciskās darbības uzsākšanai, jaunu pakalpojumu vai produktu radīšanai Kokneses, Bebru vai Iršu pagastā.

Konkursa pirmo trīs vietu ieguvēji saņems naudas balvas savu biznesa ideju īstenošanai: 1.vieta – EUR 1500,-; 2.vieta – EUR 1000,-; 3.vieta – EUR 700,-.

Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un izmantot iespēju piedalīties biznesa ideju konkursā un saņemt atbalstu, iespējams, sen lolotas uzņēmējdarbības idejas īstenošanai!

printēt Lasīt visu ziņu
Sazinies ar Kokneses novada domi
Pasākumu kalendārs
<>
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top