sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2017. gada 26. jūnijs
Vārda dienas svin: Inguna, Inguns, Ausma, Ausmis
 

Laikā no 7. -13. maijam Koknesē, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā, viesojās 39 vidusskolēni un 10 skolotāji no Vācijas, Nīderlandes, Itālijas, Spānijas un Somijas, lai ERASMUS+ projekta noslēdzošajā tikšanās reizē vienu nedēļu pavadītu radošā projekta darbā. ERASMUS+ projekta “TEACH” mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādiem mākslas izpausmes veidiem.

Šoreiz ciemiņi kopā ar skolas audzēkņiem iepazina latviešu tautā kopto un tautas radošo spēku apliecinošo vērtību – Dziesmu un deju svētku tradīciju. Pateicoties enerģiskajiem I. Gaiša Kokneses vidusskolas pedagogiem un projekta dalībniekiem, 12.maijā – projekta pēdējā dienā, Koknese piedzīvoja gan svētku gājienu, gan emocionāli bagātu projekta noslēguma koncertu.

“Dalīts prieks ir dubultprieks, tāpēc arī mēs vēlamies dalīties priekā ar jums, ko sagādā Eiropas tautu vienotība, kultūru saplūšana un tradīcijas jaunā veidolā!” atklājot noslēguma koncertu, sacīja pasākuma vadītāji, projekta dalībnieki Dita Šteinfelde un Atis Āre.

Pārsteigumiem bagātā koncertprogramma bija 6 grupu - projekta dalībnieku kopdarbs. Katra grupa – mediju, dziedātāju, dejotāju, instrumentu, dizaina un rokdarbnieku bija nenogurstoši darbojušies, lai dalītos priekā ar klātesošajiem par projekta nedēļā paveikto un no kopīgās darbošanās uzņemto dzīvesprieku tālāk nodotu skatītājiem. Pāris dienu laikā kopīgā darbā paveiktais šķita neticams, patiesi emocionāls un iedvesmas bagāts ikkatram zālē sēdošajam.

Mediju grupas “modrās acis” piefiksēja un sociālajos medijos atspoguļoja visu, ko paveica un kā jutās ikviens projekta dalībnieks. Koncerta ievadā mediju grupa rādīja izveidoto videomateriālu, kas lieliski ļāva ielūkoties projekta aizkulisēs. Pasākuma turpinājumā katra grupa prezentēja projekta laikā paveikto, bet jo īpaši viesu ovācijas izpelnījās I. Gaiša Kokneses vidusskolas deju kolektīvu un kora priekšnesumi. Sešas dažādas valstis, kultūras, tradīcijas un identitātes 12. maija vakarā saplūda vienā kopīgā. No latviešu tautas deju soļiem starptautiskā deju grupā līdz kopīgi nodziedātiem “Pūt, vējiņi” starptautiskā korī, un latviešu tautasdziesmu skanējums starptautiskās instrumentu grupas izpildījumā. Izveidoto dejotāju un dziedātāju grupas izpildīja gan spāņu, gan somu, itāļu un vācu tradicionālās dziesmas un dejas, iepazīstot un atklājot citu tautu kultūru. Dizaina grupas paveikto darbu – stilizētus tērpus ar etnogrāfiskiem rakstiem, redzējām īpašā modes skatē, savukārt skolas svinību zāles sienas rotāja rokdarbu grupas veikums – no koka darinātas latvju zīmes.

“Tas, ko šīs nedēļas laikā esam piedzīvojuši, redzējuši, apguvuši un sasnieguši, ir īsts brīnums! Mūsu valstī nav šādas deju, dziesmu un folkloras tradīciju, kādas ir jums, tādēļ Nīderlandes skolēniem nedēļa bijusi jo īpaši aizraujoša un iegūtām zināšanām bagāta. Vislielākais paldies viesuzņēmēju ģimenēm par viesmīlību, rūpēm un gādību, jo tieši jūs esiet tie, kas mums sniedza iespēju piedalīties un būt šeit,” noslēguma uzrunā sacīja viena no projekta organizatorēm, Nīderlandes grupas pārstāve.

Īpašus pateicības vārdus koncerta izskaņā I. Gaiša Kokneses vidusskolas direktors Māris Reinbergs veltīja skolotājām Ingunai Kalniņai un Līvijai Reinbergai: “Šīs ir divas fanātiskas skolotājas, kuras daudzas stundas un naktis ir pavadījušas rakstot projektus, uztraukušās par to apstiprinājumu un rezultātā organizējušas šos brīnišķīgos svētkus!” Vissirsnīgākie pateicības vārdi izskanēja visiem I. Gaiša vidusskolas skolotājiem, kuri iesaistījās projekta norisē un atbalstīja šo pasākumu. Vētraini aplausi tika veltīti projekta grupu skolotājiem – kordiriģentei Initai Asarītei un koncertmeistarei Ilonai Makareni (mūzikas grupa); deju kolektīva vadītājām - Laimai Antonevičai (deju kolektīvs “Kāpēc”), Kornēlijai Reisnerei (vidusskolas deju kolektīvs, meiteņu deju grupa) un Agrai Bērziņai (vidusskolas deju kolektīvs, starptautiskā deju grupa); Agitai Mežielai un Aigaram Skopānam (rokdarbu grupa); Gitai Tenisai (dizaina grupa); Ingunai Žogotai (mūzikas instrumentu grupa). Pateicības vārdi tika veltīti arī skolotājiem - Dacei Dobrikai, Inesei Vancānei, Sandrai Māliņai, Dacei Skopānei un Ivaram Māliņam, kuri aktīvi iesaistījās projekta darbībā.

Organizatoru grupas vārdā Inguna Kalniņa pateicās skolas direktoram par atbalstu projekta realizēšanā un visiem projekta dalībniekiem par kopā būšanu: “Paldies visiem projekta dalībniekiem. Šīs bija priekpilnas kopā pavadītas dienas! Es domāju, ka šovakar gūtās emocijas apliecināja mūsu projekta saukli un dalīts prieks noteikti ir dubultprieks! Viens posms ir noslēdzies, tomēr, ja nākošais iesniegtais projekts tiks apstiprināts, tad mēs tiksimies tieši pēc gada maijā tepat Koknesē.”

Anita Šmite