sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2017. gada 24. jūnijs
Vārda dienas svin: Jānis
 

1.Kokneses un Pļaviņu starpnovadu (2.posma) mācību priekšmetu olimpiāžu laureāti 2016./2017. mācību gadā

2. Kokneses un Pļaviņu novadu apvienības skolēnu zinātniski pētniecisko darbu prezentēšanas laureāti 2016./2017. mācību gadā

3. Zemgales reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 8.konferences rezultāti skatāmi šeit: http://zrkac.lv/dev_webadm/doc/skoleni_vietas_izvirzits_gatavs.pdf

4. Latvijas 41. skolēnu zinātniskās konferences rezultāti skatāmi šeit: http://www.visc.gov.lv/visc/projekti/dokumenti/esf_8321_zpd_noslegums_20170424.pdf