sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2017. gada 24. jūnijs
Vārda dienas svin: Jānis
 

Spēja būt atvērtam pret apkārtējo pasauli un spēja sekmīgi sadarboties ar visdažādāko tautību pārstāvjiem ir viena no mūsdienu sabiedrībā nepieciešamajām pamatprasmēm. Tas ir arī viens no starptautiskajos projektos iesaistīto skolēnu lielākajiem izaicinājumiem un ieguvumiem vienlaicīgi. I. Gaiša Kokneses vidusskola kopš 2003.gada sistemātiski piedalās starptautisko skolu sadarbības programmu COMENIUS un ERASMUS+ projektos, iegūstot Eiropas Savienības grantu projektu norisei. Par to paldies projektu autorēm un koordinatorēm skolotājām I. Kalniņai un L. Reinbergai. Šajā laika posmā 153 mūsu skolas skolēni delegāciju sastāvā ir piedalījušies projekta aktivitātēs dažādās valstīs. Katra šāda iespēja ir bagātinājusi audzēkņus ar jaunu, unikālu pieredzi, dzīvojot viesģimenē, kopīgi mācoties, strādājot, radoši eksperimentējot un iepazīstot citu valstu vienaudžus. Piecas reizes Koknesē ir uzņemti viesi no projektu dalībvalstīm. Un atkal laikā no 7. līdz 13. maijam mūsu skolā noritēs kārtējais projekta darbs, kurā piedalīsies 39 vidusskolēni un 10 skolotāji no Vācijas, Nīderlandes, Itālijas, Spānijas un Somijas.

Šoreiz ciemiņi kopā ar mūsu skolas audzēkņiem iepazīs latviešu tautā kopto un tautas radošo spēku apliecinošo vēŗtību – Dziesmu un deju svētku tradīciju. 12.maijā Koknese piedzīvos gan svētku gājienu, gan koncertu, gan amatnieku tirdziņu un, protams, latvisko viesmīlību visa nedēļas garumā. Tāpēc jau iepriekš vislielākais paldies tām viesģimenēm, kas ar negaidīti lielu atsaucību izteikušas vēlēšanos uzņemties rūpes un gādību par viesskolēniem.

Viesuzņēmēju ģimenes:

Iveta un Guntars Ancāni, Lauma un Aldis Āres, Solvita un Uldis Bērziņi, Ilze un Andris Blaui, Liene un Oļegs Dervanovi, Ineta Eihentāle, Zita un Aigars Gadzāni, Lita Grāve, Ingrīda un Māris Grūbes, Kristīne un Wils van Herks, Inta Jēkabsone un Rolands Strazdiņš, Jeļena un Vitālijs Laurinaviči, Vita Libeka, Mārīte un Raimonds Liepiņi, Inga Liopa, Maruta un Andris Lutinski, Iluta un Uldis Matušonoki, Mārtiņš Miglāns un Rebeka Vērdiņa, Inga un Pēteris Ozoliņi, Aija Proma un Jānis Saulītis, Benita un Māris Rugaiņi, Aiga Sārta, Aiga un Tālivaldis Spilbergi, Aija Strazdiņa, Dace un Aldis Šteinfeldi, Irēna un Jānis Višķeri, Ineta un Agris Vītoliņi, Inese Zjukova, Sarmīte Zukule, Ija Zviedre.

Lai mums visiem kopā ir skaista nedēļa maijā!

M.Reinbergs, I. Gaiša vidusskolas direktors

logo I Gaisa vsk_1.jpg