sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2017. gada 26. jūnijs
Vārda dienas svin: Inguna, Inguns, Ausma, Ausmis

Kokneses novada svētki 2017

Investoriem

Kokneses sporta centrs

Vikingu lielaiva Namesis

RaibblatsVai tu zini, kā rīkoties ārkārtas gadījumos?

attīstības projekts

attīstības projektsKokneses novada Kokneses pagasta bibliotēka

Atkritumu apsaimniekošana Kokneses novadā


Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
 

IZSOLE PĀRTRAUKTA AR 19.04.2017.

Kokneses novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tai piederošu nekustamo īpašumu - 8/100 domājamās daļas no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 3260 013 0415 ar adresi 1905.gada ielā 7, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā.

Izsoles sākuma cena 20 930,00 euro (divdesmit tūkstoši deviņi simti trīsdesmit euro 00 centi). Lai piedalītos Objekta izsolē, līdz 2017. gada 15. maija plkst.10.00 ir jāiesniedz iesniegums ar dokumentiem par dalības maksas 30,00 euro un nodrošinājuma naudas 2093,00 euro nomaksu.

Objekta izsole notiks 2017.gada 16.maijā pkst.10.00 Kokneses novada domes ēkā Melioratoru ielā 1, Koknesē, 1.stāva 1. telpā (sēžu zālē). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties internetā pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv un Kokneses novada domes 13.kabinetā vai kancelejā, Melioratoru ielā 1, Koknesē. Objekta apskati iepriekš saskaņot pa tālruni 65128575.