sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2017. gada 24. jūnijs
Vārda dienas svin: Jānis
 

Par teātra mākslu ir daudz un dažādu teicienu, skaidrojumu un atziņu. "Teātris ir ļoti smalka parādība…”, ir viens no domu graudiem. Arī mēs, pirmsskolas izglītības iestādē "Bitīte", šo smalko parādību mēģinājām saprast. Citus gadus bērni ar skolotājām ludziņas iestudēja sagaidot Lieldienas, bet nu jau otro gadu, Starptautiskajā teātra dienā 27. martā, atklājam Teātra dienas. Bērni, iestudējot ludziņas, iemācās darboties tēlā un būt mijiedarbībā ar citiem izrādes elementiem, kā arī tiek attīstīta viņu fantāzija, iztēle un empātija. Katrs bērns iejutās savā tēlā un centās apgūt aktiera darbības pamatelementus: skatuves runu, dialogu, skatuves kustības un improvizācijas. Apgūtās iemaņas lieti noderēs skolas gaitās un visā turpmākajā dzīvē.

Skatītājus iepriecinājām ar četrām ludziņām. Teātra dienas 27. martā atklāja pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" vadītāja Ilona Vītola. Skolotājas N.Matešas sarakstīto ludziņu "Kukaiņi mostas" rādīja 2. grupas bērni. Tērpušies košos kukaiņu tērpos, mazie aktieri iejutās savās lomās. Ludziņas sagatavošanā mūzikas skolotāja V. Gredzena sniedza savus ieteikumus dziesmu un deju repertuārā. Arī pašu mazāko, 1.grupas bērnu ludziņa pēc V.Sutejeva motīviem "Zem sēnītes", skatītājos radīja lielu interesi. Uzzinājām, kā kukainīšiem un dzīvnieciņiem izdevās paslēpties no lietus. Neviens nevarēja iedomāties, ka mazie ķipari atraktīvi spēj attēlot viltīgo lapsu, zaķi, vardi un citus tēlus. Skolotāja un režisore L.Rudzone kopā ar skolotāju - teicēju A.Kurpnieci spēja mazos aktierus iedrošināt runāt, veikt dažādas kustības un dziedāt.

28. marta pēcpusdienā 3.grupas aktieri aicināja noskatīties lugu "Gudrais pelēns" skolotājas – režisores A.Ādamsones vadībā, bet skolotāja V.Kalniņa iejutās arī vienā no lomām. Viss izdevās lieliski, jo skatītāji pēc izrādes skaļi aplaudēja un nevēlējās doties mājās!

Šajā dienā savu aktiermākslu – ludziņu pēc V.Sutejeva motīviem „Ābolu maiss”, rādīja arī paši lielākie PII "Bitīte" bērni. Skolotājas – režisores J.Miezīte un L.Rudzone kopā ar bērniem radīja īstu teātra mākslas burvību. Biļešu kontrolieri sagaidīja skatītājus - citu grupu bērnus, vecākus un visus pārējos interesentus. Noskatoties visas interesantās teātra izrādes, varam izvērtēt bērnu radošās spējas dažādos vecumus.

Pēc izrādēm aktieri saņēma pārsteiguma dāvaniņas un grupu kolektīvi pateicības rakstus. Lai izrādes sagatavotu, bija jāpaveic liels darbs, kurā katrs sniedza savu artavu - bērni, vecāki, skolotāji un pārējie darbinieki, bet kopā ir sasniegts labs rezultāts. Šajā laikā iegūtās pozitīvās emocijas motivē bērnus ar prieku gatavoties nākamajiem svētkiem - Lieldienām.

PII „Bitīte” informācija un foto