sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2017. gada 24. jūnijs
Vārda dienas svin: Jānis
 

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības"

Otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības" notiks no 2017. gada 1. jūnija līdz 2017. gada 30. jūnijam. Otrās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības" Lielrīgas RLP 1757174 EUR.

Projekta iesniegumu sagatavo sadarbībā ar konsultāciju pakalpojuma sniedzēju. Apstiprināto konsultāciju pakalpojumu sniedzēju saraksts pieejams www.lad.gov.lv sadaļā "Atbalsta veidi" → Projekti un investīcijas.

Projekta atbalsta intensitāte 100%. Projekta attiecināmās izmaksas 15000 eiro. Atbalsta pretendents ir fiziska vai juridiska persona, kuras ienākumi no saimnieciskās darbības vai ekonomiskais lielums standarta izlaides vērtībā (SI) ir no 2000-15000 EUR un, kurš neapsaimnieko vairāk kā 50 ha. Sīkāka informācija pie Kokneses novada lauku konsultanta Inetas Sproģes, tālrunis: 65133642.

Ineta Sproģe,

LLKC Kokneses novada lauku attīstības konsultants