sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2017. gada 24. jūnijs
Vārda dienas svin: Jānis
 

Pavasara brīvdienās, 2017. gada 14. martā, gulbju, dzērvju un stārķu atlidošanu vērojot, Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra pedagogi mēroja ceļu no Bormaņiem uz Kuldīgas pusi. Devāmies uz Pelču speciālo internātpamatskolu – attīstības centru, lai iepazītos ar citas izglītības iestādes, kura realizē speciālās izglītības programmas kolēģu darbu. Gan mēs, gan Pelču kolēģi regulāri uzņemam viesus un prezentējam savu pieredzi.

Patīkamā atmosfērā pārrunājām mums tik kopīgās lietas: dalību dažādos projektos, skolēnu sasniegumus, jaunu mācību materiālu aprobēšanu izglītības iestādēs un citus ikdienā aktuālus jautājumus. Apskatījām skolas ēkas, galdnieku darbnīcas, sensoro istabu, mākslas studiju un sapratām, ka pedagogu iespējas ir neizsmeļamas.

Katrā skolā pedagogi strādā radoši, ar milzīgu entuziasmu un fantāziju, bet tomēr katram savs redzējums, uzstādījums un darba stils. Pateicoties šādai pieredzes apmaiņai jeb metodiskām dienām, ir iespējams pavērot un iepazīt citu skolu pieredzi. Mēs guvām jaunas pedagoģiskās atziņas, kopīgi apspriedām ikdienas situācijas un guvām kārtējo apliecinājumu, ka šādu darbu spēj veikt tikai cilvēki, kuri apveltīti ar līdzcietību, sirds siltumu un prāta viedumu.

Lolita Apsēna,

metodiķe