sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2017. gada 30. maijs
Vārda dienas svin: Lolita, Vitolds
Investoriem

Kokneses sporta centrs

Vikingu lielaiva Namesis

RaibblatsVai tu zini, kā rīkoties ārkārtas gadījumos?

attīstības projekts

attīstības projektsKokneses novada Kokneses pagasta bibliotēka

Atkritumu apsaimniekošana Kokneses novadā


Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
 

„Mēs esam ceļotāji dzīves vilcienā”- šis Zentas Mauriņas citāts varētu būt vadmotīvs, tiekoties ar esošajiem un bijušajiem audzēkņiem, pedagogiem un viesiem mūsu koledžas 90 gadu jubilejā. Dalīsimies pārdomās par to, kā mēs – bijušās Jēkabpils komercskolas darba turpinātāji -, kas esam satikušies savā Baltajā skolā, lai, paaudzēm mainoties, saglabātu kopības garu.

Laika skrējienā ir pieturas – mirkļi, ko ieraksta košāk lielajā Vēstures grāmatā. Tāds mirklis būs arī 2017. gada 8.aprīlis- Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 90 gadu jubilejas salidojums. 1927.gada 1.aprīlī Izglītības ministrija izdeva rīkojumu par četrgadīgas komercskolas nodibināšanu ar nosaukumu “Jēkabpils komercskola”. Tā kā uzņemšana komercskolā notika rudenī, tad arī 1927.gada oktobris tika uzskatīts par mūsu skolas dzimšanas dienu. Tagad ir nolemts izglītības iestādes salidojumus turpmāk rīkot aprīlī.

Kā dāvanu jubilejā koledža ļoti vēlētos saņemt finansiālu atbalstu no uzņēmējiem, absolventiem un citiem interesentiem īpaši cēlam mērķim – "Jēkabpils Agrobiznesa koledžas mācību korpusa ēkas atjaunošana".

Lai sasniegtu mērķi, lūdzam finansiāli atbalstīt Jēkabpils Agrobiznesa koledžu, ziedojot naudu mācību korpusa ēkas atjaunošanas darbiem, ieskaitot to koledžas ziedojumu kontā:

Jēkabpils Agrobiznesa koledža

Reģistrācijas Nr.90011018726

Pasta iela 1, Jēkabpils, LV-5201

Valsts kase: kods TRELLV22

Konts LV94TREL715069101100B

ar norādi: "Jēkabpils Agrobiznesa koledžas mācību korpusa ēkas atjaunošanai".

Kā pateicība par atbalstu koledžā tiks izveidots atbalstītāju stends pie centrālās ieejas.

Lūdzam reģistrēties salidojumam līdz 31. martam www.jak.lv vai zvanot uz tālruņa numuru 28311852. Salidojuma norise:

13:00 - 22:00 Reģistrēšanās, ieejas aproces saņemšana

13:30 Piemiņas pasākums (Sunākstes un Jēkabpils kapi)

17:00 Svinīgais pasākums Jēkabpils Tautas namā, Vecpilsētas laukumā 3

19:30 Absolventu tikšanās un atmiņu vakars koledžas telpās, Pasta ielā 1, līdzi ņemot groziņus.

Darbosies kafejnīca.

Uz tikšanos!