sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2017. gada 30. maijs
Vārda dienas svin: Lolita, Vitolds
Investoriem

Kokneses sporta centrs

Vikingu lielaiva Namesis

RaibblatsVai tu zini, kā rīkoties ārkārtas gadījumos?

attīstības projekts

attīstības projektsKokneses novada Kokneses pagasta bibliotēka

Atkritumu apsaimniekošana Kokneses novadā


Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
 

logo100317_2_1.jpg

Lauku atbalsta dienests 27.februārī ir apstiprinājis Kokneses novada domes projektu „Kokneses novada grants ceļu pārbūve un izbūve, 1.kārta”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Pasākumā tiek atbalstīta pašvaldību grants ceļu bez cietā seguma būvniecība vai pārbūve. Pieejamā kvota Kokneses novadam ir EUR 800 000,00, kas izmantojama līdz 2019.gada 1.decembrim. Kvotu plānots izmantot trijās ceļu pārbūves kārtās.

Kopš 2016.gada novembra ir uzsākti pirmās kārtas būvdarbi pie diviem no projektā ietvertajiem ceļu posmiem: Līdums – Auliciems un Bidēgi – Auliciems. Pēc oficiālā lēmuma saņemšanas no Lauku atbalsta dienesta martā tiks uzsākti pārbūves darbi pārējos ceļu posmos - Bebru pagasta ceļi Domēni-Vēži (1.54 km), Rudzīši-Jaundzērvēni (1.09 km), Rožkalni - Birzes (0.56 km), Riemeri-Vijas (0.8 km), Tupiešēni-Kroglejas (1.82 km), Iršu pagasta ceļi Slapsiles-Vilkāres (3.57 km) un Vilkāres-Pamati (1.42 km). Darbus veic SIA “Krustpils”, būvuzraudzību nodrošina AS “Ceļu inženieri”. Projekta pirmajā kārtā plānots veikt desmit ceļu posmu pārbūvi 16,22 km garumā un viena ceļa posma izbūvi 0,30 km garumā. Pirmās kārtas ceļu pārbūve un izbūve tiks īstenota līdz 2017.gada 31.oktobrim.

Projekta mērķis ir veicināt apdzīvotības saglabāšanos un pašvaldību ceļu attīstību lauku teritorijā, prioritāri nodrošinot piekļuvi ar lauksaimniecisko ražošanu saistītām darbībām.

Projekta kopējās izmaksas ir 463 094,95 eiro, ko veido Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 416 785,45 eiro apmērā un Kokneses novada domes līdzfinansējums - 46 309,50 eiro.

Šobrīd apkopotajā pašvaldības grants ceļu sarakstā iekļauto pārbūvējamo un no jauna izbūvējamo ceļa posmu kopgarums ir 24.39 km (Bebru pagastā 9.29 km, Kokneses pagastā 8.11 km un Iršu pagastā 6.99 km). Ceļi sarindoti prioritārā secībā, izvērtējot tos pēc 2015.gada septembrī domes sēdē apstiprinātajiem ceļu atlases kritērijiem (uzņēmēju skaits, lauksaimniecības zemju platības, dzīvojamo māju skaits, skolēnu maršruts (ir/nav) u.c.).

Prioritāri pārbūvējamo pašvaldības grants ceļu saraksts (iekavās pie katra ceļa pārbūvējamā ceļa posma garums, atrašanās vieta):

1. Bidēgi-Auliciems (Kokneses pagasts, 4.74 km)

2. Domēni-Vēži (Bebru pagasts, 1.54 km)

3. Rudzīši-Jaundzērvēni (Bebru pagasts, 1.09 km)

4. Jirjeni-Melderi (Iršu pagasts, 2.0 km)

5. Rožkalni-Birzes (Bebru pagasts, 0.56 km)

6. Riemeri-Vijas (Bebru pagasts, 0.8 km)

7. Slapsiles-Vilkāres (Iršu pagasts, 3.57 km)

8. Līdums-Auliciems (Kokneses pagasts, 1.1 km)

9. Jaunceltnes-Šļakāni (Bebru pagasts, 0.9 km)

10. Ausmas-Beņķi-Vilkāres (Griķīši-Beņķi) (Bebru pagasts, 0.7 km)

11. Tupiešēni-Kroglejas (Bebru pagasts, 1.82 km)

12. Vilkāres-Pamati (Iršu pagasts, 1.42 km)

13. Spīdolas-Ūsiņi (Kokneses pagasts, 0.72 km)

14. Bormaņi-Upeslīči + posms Upeslīči-Kastaņkalni (Kokneses pagasts, 0.75 km)

15. Blankas-Zemgaļi (Griķīši-Oši) (Bebru pagasts, 1.2 km)

16. Blankas-Mucenieki (Bebru pagasts, 0.68 km)

17. Mazvecsviļi-Aizelkšņi (Kokneses pagasts, 0.8 km)

Par ELFLA: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

Informāciju sagatavoja:

Māra Bitāne,

Kokneses novada domes

Attīstības nodaļa