sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2017. gada 30. maijs
Vārda dienas svin: Lolita, Vitolds
Investoriem

Kokneses sporta centrs

Vikingu lielaiva Namesis

RaibblatsVai tu zini, kā rīkoties ārkārtas gadījumos?

attīstības projekts

attīstības projektsKokneses novada Kokneses pagasta bibliotēka

Atkritumu apsaimniekošana Kokneses novadā


Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
 

logo100317_1.jpg

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir apstiprinājusi Kokneses novada domes iesniegto projektu “Koknese - veselīgākā vide visiem” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.

Projekta "Koknese-veselīgākā vide visiem! " mērķis ir uzlabot Kokneses novada iedzīvotāju pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem, veicinot iedzīvotāju fizisko un garīgo veselību, aktualizējot un risinot vietējās sabiedrības veselības problēmas, un izglītojot jautājumos, kuri ir pamatnosacījums iedzīvotāju dzīves kvalitātes, drošas vides un veselības uzlabošanai.

Projekta mērķa grupai paredzēti pasākumi vietējās sabiedrības slimību profilaksei un veselības uzlabošanai, ietverot lekcijas, konsultācijas, praktiskas nodarbības, sporta aktivitātes, garīgās veselības uzlabošanas praktikumus, meistarklases u.c. aktivitātes.

Projekta mērķa grupa ir visi Kokneses novada iedzīvotāji. Projekta pasākumos, trīs gadu laikā Kokneses, Bebru un Iršu pagastos, plānots iesaistīt 1130 iedzīvotājus, organizējot vairāk kā 500 aktivitātes (nodarbības, lekcijas, konsultācijas, praktikumus u.c.).

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 68 597,00, t.sk. ESF atbalsts ir EUR 58 307,45 (85%) un Valsts budžeta finansējums EUR 10 289,55 (15%).

Projektu plānots uzsākt 2017.gada aprīlī un noslēgt 2019.gada decembrī.

Lai informētu iedzīvotājus par plānotajiem pasākumiem, regulāri tiks publicēts pasākumu plāns pašvaldības izdevumā “Kokneses Novada Vēstīs” un mājas lapā www.koknese.lv, kā arī Kokneses novada domes sociālajos tīklos.

Kokneses novada domes

projektu vadītāja Marta Utāne