sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2017. gada 30. maijs
Vārda dienas svin: Lolita, Vitolds
 

Konkursa mērķis - iesaistīt skolu jaunatni Latvijas vēstures izzināšanā un kultūras mantojuma nozīmes izpratnē.

Konkursa tēmas (pēc izvēles):

1. Ko tu zini par 1949. gada 25. marta notikumiem? Ja tavā ģimenē ir saistība ar šiem notikumiem, uzraksti par tiem un, kā šo datumu piemin tavā ģimenē un skolā. Pamato nepieciešamību izzināt latviešu tautas pagātni.

2. „Ieraksti savu vārdu Latvijā”- uz A4 formāta lapas (ne vairāk) uzrakstīt, kā jūs varētu atstāt savu vārdu (devumu) Latvijā. (Piemēram, nākotnē kļūt par mūziķi, sportistu, uzņēmēju. Var uzrakstīt dzejoli.)

Darbus iesūtot līdz 20. martam, būtu iespēja kādu no tiem publicēt „Latvijas avīzē”.

Darba vērtēšanas nosacījumi: Ieteicams izmantot mācību literatūru un konsultēties ar savas skolas vēstures skolotājiem.

Atzinīgi tiks vērtēti darbi, kas veidos radošu izvēlētā jautājuma aplūkojumu, izmantojot vēstures avotus - fotogrāfijas, dokumentus u.c. pieejamo informāciju, kā arī noformējumu.

Visus darbus varēs apskatīt Koknesē, Likteņdārzā.

Darba apjoms: 1 - 2 A4 formāta lapas.

Darbi iesniedzami līdz 20. martam savas skolas vēstures skolotājam, klases audzinātājiem vai Kokneses pagasta bibliotēkā.

Darbus izvērtēs:

Ieva Puniņa - Bebru pamatskolas vēstures skolotāja;

Andris Freimanis - Kokneses novada politiski represēto nodaļas biedrs;

Antoņina Midega - Kokneses novada politiski represēto nodaļas biedre;

Sarmīte Rode - sabiedrisko attiecību speciāliste.

Labākos darbus vērtēs jaunāko klašu grupā un vecāko klašu grupās.

Konkursa dalībnieku apbalvošana un labāko darbu prezentācija notiks 2017.g.24.martā Kokneses kultūras namā pulksten 15 – Kokneses novada politiski represētajiem veltītajā atceres pasākumā.

Pārsteigumu balvas sarūpēs Kokneses novada dome, Kokneses represēto nodaļa, Likteņdārza īstenotājs „Kokneses fonds”.

Konkurss notiek sadarbībā ar Likteņdārza īstenotāju ”Kokneses fonds”

Vēlam veiksmi konkursā!

Kokneses novada politiski represēto nodaļas valde