sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2017. gada 30. maijs
Vārda dienas svin: Lolita, Vitolds
 

Tēvu diena. Februāra nogalē, kad Bebru pamatskolā tradicionāli viesojas bērnu tēvi, visi kopā atskatījāmies uz 2017. gada divos pirmajos mēnešos padarīto. Veiksmes un sasniegumi izveidoja vērtīgu dāvanu vienmēr laipni gaidītajiem viesiem. Raits, labestīgs un humora pilns bija stundu ilgais svētku koncerts (vadītāja A. Romanovska), kurā savu deju soli atrādīja gan sākumskolas, gan pamatskolas dejotāju kolektīvs (vadītāja L. Antoneviča). Dejas mijās ar izcilām skolēnu skatuves runām, no kurām vairākām temats bija “Mans tētis”.

Koncerta nobeigumā visus klātesošos patīkami pārsteidza un uzjautrināja muzikālā teātra (vadītāja skolotāja Dz. Sniedze) izrāde – krievu tautas pasaka par rāceni mūsdienu versijā. Pēc koncerta ciemiņi darbojās paši: gan radoši, gan atjautīgi. Pie kafijas tases kopā ar pedagogiem tika noklausīta interešu izglītības iestādes “Laimes kalve” sociālās pedagoģes Solvitas Pekstiņas lekcija par izglītības kāpnēm, saskarsmi un mācību motivāciju. Uzskatāmi, veiksmīgi uzturēta dialoga formā tika iegūta pieredze, kā motivēt bērnus mācīties, krāt zināšanas. Būt (spēlēt lomu), pieder, darīt – 3 atslēgas vārdi, kas ielāgojami un īstenojami, lai bērns dzīvē iegūtu to, ko šodien vēlas, lai viņam dzīvē piederētu (māju, medaļu, mašīnu).

Skolas direktore L. Degtjareva viesus iepazīstināja ar skolas attīstības prioritātēm, ar mācību un audzināšanas darba rezultātiem.

Konkursi, olimpiādes, sacensības

Šī mācību gada 2. semestrī jau notikušas vairākas starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādes. Latviešu valodas olimpiādē Pļaviņās 2. vietu izcīnījusi 8. klases skolniece Linda Saldava. Viņa arī angļu valodas starpnovadu olimpiādē ieguva 2. vietu un iespēju cīnīties 3. posma olimpiādē reģionā. Skolotāja Dz. Žmuidene palīdz skolniecei sagatavoties jaunajiem spēku pārbaudījumiem. 8. klases skolēns Rendijs Šerna no starpnovadu angļu valodas olimpiādes atgriezās ar atzinību. Gan sākumskolas, gan pamatskolas skolēni nopietni gatavojās starpnovadu skatuves runas konkursam, no kura 14. februārī atveda vairākas uzvaras. Savā vecuma grupā 1. vietas ieguva 3. klases skolnieks E. Mozga (skolotāja Dz. Karlsone) un 4. klases skolniece K. Kondrāte (skolotāja Dz. Sniedze). Katei Kondrātei jāgatavojas dalībai reģiona konkursā. 3. vietu skatuves runas sacensībās izcīnīja 6. klases skolniece M. Luste ( skolotāja L. Šmite).

Divas uzvaras mums izcīnītas arī sportā. Reģiona volejbola sacensībās meiteņu komandai 3. vieta, un reģionālajās sacensībās tautas bumbā arī iegūta 3. vieta. Sporta skolotāja J. Čerņauska par sasniegto ir gandarīta, jo konkurence bija ļoti liela, komandu daudz.

Tuvojas mūsu skolas un tēlnieka V. Jākobsona muzeja kopīgi rīkotais, nu jau tradicionālais konkurss “Mans lepnums – Bebru pagasts”, kuram skolēni sākuši gatavoties. Šogad savu izdomu, oriģinalitāti varēs izpaust aplikācijās.

Ēnu diena

Bebru pamatskolā 15. februārī mācību stundās piedalījās mazāk skolēnu nekā ikdienā, jo daudzi šajā dienā “pielaikoja” sev kādu no noskatītajām profesijām. Par Ēnu dienā iegūto gandarīta ir sociālo zinību skolotāja A. Romanovska, jo visi skolēni, kuri ēnoja, to darīja ar interesi un atbildības sajūtu. 26 skolēni ne tikai sakārtoja Ēnu dienas nepieciešamo dokumentāciju, bet veidoja prezentācijas par paveikto, sociālo zinību stundās par saviem ieguvumiem informēja pārējos, atbildēja uz jautājumiem. Prieks, ka lielam ēnotāju skaitam atvērtas bija Bebru pagasta iestādes: pagasta bibliotēka, pirmsskolas iestāde “Bitīte”. Skolēni par ēnošanas vietām bija izvēlējušies arī z/s “Pilslejas”, Kokneses novada domi, uzņēmumu “Svētku mode”, Aizkraukles 55. Zemessargu bataljonu, uzņēmumu “Pallogs”, Kokneses sakaru nodaļu, “Piena loģistika” Valmierā. Tika iepazītas šādas profesijas: pirmsskolas izglītības iestādes audzinātājs, medmāsa, bibliotekārs, kultūras pasākumu organizētājs, muzeja krājumu glabātājs, vetārsts, koka apstrādes speciālists, jaunsargu instruktors, policists, angļu valodas skolotājs, ganāmpulka menedžeris, šuvēja, pasta darbinieks-operators, specializētā autotransporta šoferis.

8. un 9. klase tikko atgriezusies no izstādes “Skola 2017”. Visas pamatskolas klases arī ziemā bijušas mācību ekskursijās. Kopā ar klasi izbaudīti ziemas prieki, ko sagādāja kalnu un distanču slēpošana, sniega skulptūru veidošana skolas pagalmā.

Secinājums ir viens - jo vairāk darām, jo vairāk paspējam un iegūstam.

Bebru pamatskolas informācija,

Dz. Sniedzes foto