Lapas karte
AA+A++
A AAA
aizkraukles novads jaunumi

Aktualitātes

Rudens aktivitātes Pērses sākumskolā

15.10.2021

2.jpgRudens ir brīnišķīgs gleznotājs un krāsu meistars.  Tikai viena bēda – pēc neilga brīža visa rudens krāsu bagātība pārtop pelēkajā. Lai Pērses sākumskolā dzīvotprieks un krāsu prieks neietu mazumā līdz ar rudens krāsu izzušanu, lai mēs  aizvien varētu sapņot krāsainus sapņus, 5.klases skolēni un klases audzinātāja Madara Jankalāne skolā organizēja Krāsaino nedēļu. Nedēļas sauklis bija "Krāsas dabā- krāsas Pērses sākumskolā!"

Katra diena veltīta savai krāsai. Skolēniem  un skolas darbiniekiem bija jāierodas noteiktas krāsas apģērbā vai ar kādu šīs krāsas aksesuāru.  Aktīvākie dalībnieki nedēļas noslēgumā tika pie veicināšanas balviņām.

Lasīt visu ziņu galerija (15)

Konkurss "Raibās rudens veltes"

15.10.2021

dsc00794.jpgRudens ir gadalaiks, kas priecē ne tikai ar savu bezgala krāsaino krāsu gammu. Tas ir laiks, kad katrā sētā ievāc ražu, kas sēta, audzēta un lolota. Plašais zaļumu klāsts, kā arī dārzeņu un augļu dažādība ir bagāts vitamīnu avots, kas ikdienā nepieciešams cilvēka organismā.

Nostiprinot skolēnu iegūtās zināšanas par uzturvielu nepieciešamību cilvēka organismā, īstenojot  kompetenču pieeju, sasaistot vairākus mācību priekšmetus, Bebru pamatskolā 13. oktobrī notika konkurss "Raibās rudens veltes".

Lasīt visu ziņu galerija (10)

Runā krāsas un radītie tēli

15.10.2021

dsc00812.jpgBebru pamatskolā apskatāma 2.- 9. klašu skolēnu gleznu izstāde "Rudens manā Latvijā". Dzīvespriecīgās guaša krāsas, krāsu toņi, gaismēnas – viss liecina par to, ka  jaunajiem māksliniekiem prieks ne tikai par košo gadalaiku, kas zeltaini un spoži valda Latvijā, bet arī par iespēju mācīties klātienē. Zīmējumos netrūkst draisku dzīvnieku, dzīvīgu koku, sulīgu saulrietu, iespaidīgas ūdens mirdzēšanas. Priecīgi un moži oranžie toņi, kas likti vairāku gleznu fonā, rāda, ka šī gada rudenim pat ļoti piestāv apelsīnkrāsa.

Lasīt visu ziņu galerija (4)

Attālināti notiks vingrošanas nodarbības kopā ar fizioterapeitu

25.10.2021 - 16.12.2021

afisa_arstn_vingr_fizioterapeits.jpgPirmdienās un ceturtdienās attālināti notiks ārstnieciskā vingrošana fizioterapeita pavadībā platformā ZOOM!

Nodarbību norises laiks pirmdienās no plkst.18:00 - 19.00, ceturtdienās no plkst.17:30 - 18.30. Ieteikums nodarbībai pieslēgties nedaudz ātrāk, jo vietu skaits ir limitēts - līdz 100 dalībniekiem. Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un izmantot iespēju vingrot fizioterapeites pavadībā, lai stiprinātu savu veselību! Nodarbības ir bez maksas!

Lasīt visu ziņu

Kokneses apvienības pārvaldes, iestāžu un pakalpojumu centru darbs ārkārtējās situācijas laikā

13.10.2021

att_darbs.jpgNo 11. oktobra Latvijā uz trim mēnešiem izsludināta ārkārtējā situācija, lai apstādinātu Covid-19 infekcijas izplatības ātrumu, nepārslogotu veselības aprūpi un glābtu iespējami vairāk cilvēku dzīvības.

 Ārkārtējās situācijas laikā darbinieki, kuriem darba specifika to ļauj, strādā attālināti, tāpēc aicinām iedzīvotājus ar sev aktuālajiem jautājumiem vērsties attālinātā veidā, zvanot uz attiecīgā speciālista tālruņa numuru vai rakstot e-pastu. Nepieciešamības gadījumā vienoties par neilgu tikšanos klātienē, stingri ievērojot epidemioloģiskos drošības noteikumus, ieturēt 2 metru distanci, lietot individuālos aizsardzības līdzekļus.

 * Kokneses apvienības pārvaldē kases pakalpojumi klātienē tiek nodrošināti: pirmdienās no pulksten 8:00 līdz 12:00, no pulksten 13:00 līdz 18:00; ceturtdienās no pulksten 8:00 līdz 12:00, no pulksten 12:45 līdz 17:00.

* Kokneses novada dzimtsarakstu nodaļa pakalpojumus klātienē sniedz tikai pēc iepriekšējā pieraksta, tālruņi  (+371) 65133637, (+371) 29903109,  (+371) 29903892.

Lasīt visu ziņu

Sociālā dienesta informācija apmeklētājiem

13.10.2021

No 2021. gada 11. oktobra, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija infekcijas COVID 19 ierobežošanai, sociālais dienests turpina darbu ar sekojošiem ierobežojumiem: 

1. atceļ klātienes klientu konsultācijas tiktāl, cik tas iespējams, lai varētu turpināt klientu apkalpošanu, klientu konsultēšana darba telpās ir iespējama tikai gadījumos, ja klients var uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu par pabeigtu vakcināciju pret Covid 19 vai infekcijas izslimošanu, testēšanas sertifikātu vai laboratorijas izziņu par pēdējo 72 stundu laikā veikta skrīninga testu ar negatīvu rezultātu, un tikai tad, ja attālināti to nav iespējams izdarīt, tikšanās laikā gan darbiniekam, gan klientam ir noteikta obligāta individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana;

2. klienti iesniegumus par sociālās palīdzības vai sociālo pakalpojumu nepieciešamību var iesniegt:

2.1. izmantojot pasta pakalpojumus,

2.2. parakstītu ar drošu elektronisku parakstu uz e-pastu soc.dienests@koknese.lv

2.3. atstāt īpaši šim nolūkam izveidotā kastītē sociālā dienesta priekštelpā;

3. klientu apsekošanu dzīvesvietā veic tikai īpašos gadījumos, kas saistīti ar krīzes situāciju un iepriekš neparedzētiem apstākļiem;

4. ja klients ir ziņojis, ka viņa sociālā situācija nav mainījusies, apsekošanas un pakalpojumu pārvērtēšanas termiņus pagarina līdz laikam, kad ārkārtējā situācija tiks atcelta;

5. noteikts maksimāli izvairīties no skaidras naudas izmaksas klientiem, veicot pārskaitījumus uz klientu norādītajiem kontiem;

6. nodrošina dušas pakalpojumu klientiem, kuri var uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu, pēc iepriekšēja pieraksta, bet ne vairāk kā diviem klientiem dienā;

7. nodrošina veļas mazgāšanas pakalpojumu pēc iepriekšēja pieraksta, bet ne vairāk kā diviem klientiem dienā. Ja klients nevar uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu, veļas nodošana un pieņemšana tiek nodrošināta, nekontaktējoties ar klientu klātienē;

8. pensijas vecuma personu sveikšanu nozīmīgās dzīves jubilejās veic darbinieki, kuriem ir sadarbspējīgs sertifikāts, sveikšanas laikā lieto individuālos aizsardzības līdzekļus.

Lasīt visu ziņu

Par pakalpojumiem Kokneses bibliotēkās ārkārtējās situācijas laikā

12.10.2021

sarga_sevi_un_apkertejos__1.jpgPakalpojumu nodrošināšana Kokneses bibliotēkās ārkārtas situācijas laikā: 

Individuāli apmeklējumi

* Bibliotēkas reģistrētajiem lasītājiem nodrošina individuālu grāmatu apmaiņu un iespēju lietot datoru e-pakalpojumu izmantošanai, ja telpā bez apmeklētāja un bibliotēkas darbinieka nav citu cilvēku.

* Līdz ar to bibliotēkas nosaka, ka lietotāji bez vakcinācijas/ Covid-19 pārslimošanas sadarbspējīgu sertifikātu bibliotēkas apmeklējumu piesaka, kā arī grāmatas iepriekš rezervē. Bibliotēka nosaka arī konkrētu apmeklējuma laiku  reģistrētiem lietotājiem bez vakcinācijas/ Covid-19 pārslimošanas sertifikāta un lietotājiem ar vakcinācijas/ Covid-19 pārslimošanas sertifikātu. Tas pats attiecas uz e-pakalpojumu izmantošanu pie datoriem.

Lasīt visu ziņu

"Dzeguzītes" klientu tuvinieku ievērībai!

12.10.2021

Ģimenes atbalsta centrs "Dzeguzīte" lūdz klientu tuviniekus būt saprotošiem un ārkārtas situācijas laikā ievērot valstī noteiktos ierobežojošos pasākumus:

  • Tikšanos iepriekš saskaņot ar iestādes administrāciju (zvanot direktorei pa tālruni 26175385 vai sociālajai darbiniecei pa tālruni 29495529);
  • Uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, reģistrēties apmeklētāju žurnālā;
  • Tikšanās laikā ievērot drošības pasākumus (1 persona, 2 metri, maskas, roku dezinfekcija).
Lasīt visu ziņu

Par dzimtsarakstu nodaļas darbu ārkārtējās situācijas laikā

12.10.2021

Informējam par Kokneses novada dzimtsarakstu nodaļas darba organizāciju ārkārtas situācijas laikā no 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim.

Kokneses novada dzimtsarakstu nodaļa pakalpojumus klātienē sniedz tikai pēc iepriekšējā pieraksta. Pakalpojuma sniegšanas laikā telpā var atrasties tikai tās personas, kuru klātbūtni pieprasa Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums.

Dzimtsarakstu nodaļa klātienē veic (iepriekš piezvanot pa tālruņa nr. 65133637, 29903109,  29903892)

  • dzimšanas fakta reģistrāciju;
  • miršanas fakta reģistrāciju;
  • pieņem iesniegumu laulības reģistrācijai. 
Lasīt visu ziņu

Turpinās peldbaseina apmeklējumi iedzīvotājiem

12.10.2021 - 16.11.2021 kur : Kokneses sporta centrs

afisa_peldbaseins_iedzivotajiem2.jpgOktobrī un novembrī iedzīvotājiem būs pieejams peldbaseins peldēšanai bez maksas otrdienās no plkst.19.00 – 20.00 un ceturtdienās no plkst.18.00 – 19.00. Peldbaseina lietošanas ilgums - 1 stunda. Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un izmantot iespēju apmeklēt peldbaseinu, lai stiprinātu savu veselību!

Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus, ieeja tikai ar derīgu Covid-19 sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu, kas parāda, ka persona ir (izpildās viens no sekojošiem nosacījumiem):

- Vakcinējusies pret Covid-19;

- Pēdējā pusgada laikā ir pārslimojusi Covid-19;

- Pēdējo 48 stundu laikā ir veikusi Covid-19 testu un tā rezultāts ir negatīvs.

Lasīt visu ziņu
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top