sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2017. gada 29. jūnijs
Vārda dienas svin: Paulis, Pauls, Pāvils, Pēteris

Kokneses novada svētki 2017

Investoriem

Kokneses sporta centrs

Vikingu lielaiva Namesis

RaibblatsVai tu zini, kā rīkoties ārkārtas gadījumos?

attīstības projekts

attīstības projektsKokneses novada Kokneses pagasta bibliotēka

Atkritumu apsaimniekošana Kokneses novadā


Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
31.05.2017
 

Dienu pirms mācību gada noslēguma Bebru pamatskolas skolēni tradicionāli sporto, jo vecāku padome ir noorganizējusi sporta aktivitātes visai dienai. Arī šoreiz 30. maija saules apspīdētais stadions sagaidīja visu skolas saimi. Lieli un mazi nostājās ierindā, lai noklausītos Vecāku padomes vadītājas Liānas Teplovas uzrunu. Viņas komandā strādāja un skolēniem patīkamus pārbaudījumus bija sagatavojušas Agita Leķe un 6. klases skolēnu māmiņas: Inga, Daila, Vineta, Daiga. Visas kā vienmēr jautras, aktīvas, sportiskas.

lasīt vairāk

 

Jāņa Baltausa biedrība “Mēs – kultūrai un tautai” aicināja piedalīties literārajā konkursā “Burtu būšanas” skolēnus vecumā no 10 līdz 14 gadiem, kuri apgūst kādu no speciālajām izglītības programmām. Konkursā varēja iesniegt šajā mācību gadā sacerētus dzejas vai prozas darbus par brīvi izvēlētu tēmu. Iesniegtos darbus vērtēja Jāņa Baltausa biedrība “Mēs – kultūrai un tautai”, t. i., dzejnieka Jāņa Baltausa mantinieki un Rakstniecības un mūzikas muzeja pārstāvis.

lasīt vairāk

 

veselibas projekta logo_1.jpgKokneses novada dome ir uzsākusi aktivitātes projektam “Koknese- veselīgākā vide visiem”, kas tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.

lasīt vairāk

 

logo zivju_1.jpgZemkopības ministrija apstiprinājusi Kokneses novada domes iesniegto projektu „Zivju resursu aizsardzības pasākumu efektivitātes uzlabošana Kokneses novada publiskajos ūdeņos” Valsts zivju fonda finansējuma saņemšanai. Projekta mērķis ir uzlabot zivju resursu aizsardzības pasākumu kvalitāti Kokneses novada publiskajos ūdeņos, nodrošinot efektīvākus makšķernieku kontroles veikšanas apstākļus, ilgtermiņā vecinot zivju resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

lasīt vairāk

 

Līdz ar siltām pavasara vēsmām Kokneses Mūzikas skolā izskan mācību gads. Mūsu skolā tas ir bijis īpaši ražīgs. Kā vienmēr gan pirmais, gan otrais mācību pusgads ir piepildīts ar daudzveidīgām muzikālām aktivitātēm – koncertiem, konkursiem, festivāliem un radošām pēcpusdienām. Gada garumā visiem mūzikas skolas audzēkņiem ir iespēja sevi parādīt uz skatuves individuāli un kolektīvā. Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle 3. klases audzēknis Edmunds Beķers (pedagogs Ilona Makareni) XII Straptautiskajā P. Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju konkursā ieguva III vietu. Klavierspēles audzēkņu Valsts konkursa II kārtā 2. klases audzēkne Elizabete Skrastiņa ieguva Pateicību, Edmunds Beķers - Atzinību, 5.klases audzēkne Evelīna Vitenberga III vietu. Viņu pedagogs ir Ilona Makareni.

lasīt vairāk

 

Kokneses novada politiski represētie cilvēki kā pateicību Bebru pamatskolas skolēniem par dalību konkursā “Ieraksti savu vārdu Latvijā” dāvināja ekskursiju uz Likteņdārzu, uz Kokneses jauno Tūrisma informācijas centru un Radošo māju. Dāvana, ko saņēma jaunie rakstītāji, bija sirsnīga, skaista un svētīga. Paldies Lībai Zukulei, kura plānoja, organizēja, saskaņoja šo braucienu, lai skolēni labāk iepazītu savu tuvāko apkārtni. Viņas rosināti, skolēni atveda uz Likteņdārzu 30 akmeņus. Katrs domāja par kādu no sev tuviem cilvēkiem.

lasīt vairāk