sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2017. gada 26. jūnijs
Vārda dienas svin: Inguna, Inguns, Ausma, Ausmis

Kokneses novada svētki 2017

Investoriem

Kokneses sporta centrs

Vikingu lielaiva Namesis

RaibblatsVai tu zini, kā rīkoties ārkārtas gadījumos?

attīstības projekts

attīstības projektsKokneses novada Kokneses pagasta bibliotēka

Atkritumu apsaimniekošana Kokneses novadā


Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
 

Valdība 3.maijā, akceptēja grozījumus biodrošības pasākumos dzīvnieku turēšanas vietām, kas pārceļ mājputnu turēšanas ierobežojuma periodu no iepriekš noteiktā 31.maija uz 3.maiju.

lasīt vairāk

 

logo_hanza_1.jpgSaulainajā 11.maijā Koknesē HANSA projekta ietvaros viesojās tūrisma speciālisti no Nīderlandes un Vācijas, lai iepazītu mazo Hanzas pilsētu Koknesi un sniegtu novērtējumu par tūrisma piedāvājumu. Viesi apmeklēja amatu centru "Mazā kāpa", Likteņdārzu un Kokneses pilsdrupas. Tūrisma centra informācijas konsultante Kristiāna Ancelāne, vadot ekspedīciju “Hanzas ceļi” Kokneses parkā, iepazīstināja ciemiņus ar Koknesei nozīmīgām vēsturiskām vietām, notikumiem un dabas vērtībām. Koknese ir viena no testēšanas brauciena programmā ietvertajām Hanzas pilsētām, kuras pēc brauciena dalībnieku vizītes saņems novērtējumu par esošā tūrisma piedāvājuma kvalitāti, naktsmītnēm, ēdināšanu, iepazītajām ekskursijām, maršrutiem utml.

lasīt vairāk

 

Uzņēmējiem tiek piedāvāta iespēja pieteikties uz mācību centra BUTS organizētām apmācībām mašīnbūves un metālapstrādes nozarē, kā arī pārtikas un lauksaimniecības nozarē. Apmācību izmaksas sedz Eiropas savienība līdz pat 70% apmērā. Vairāk informācijas sekojošajos pielikumos.

lasīt vairāk

 

Bebru pamatskolas skolēni savas māmiņas, vecmāmiņas, audžumammas sveica 13. maijā – vienu dienu pirms Mātes dienas, kuru Latvijā atsākām svinēt pēc Latvijas neatkarības atgūšanas. Baltais galdauts, kas greznoja garo skolas galdu, mīļās viešņas, skolēnus un skolotājus vienoja dziesmās, atmiņās par nesenajiem 4. maija svētkiem un domās par rītdienu. Pie svētku galda apsēdās teju simts cilvēku. Tas bija mirklis kopā būšanas priekam un piederības sajūtas piedzīvošanai. Mums dots tik daudz: mūs mīl un mums ir ko mīlēt, mēs piederam savai ģimenei, tautai, skolai, valstij. Cik nesen vēl tika liegts latviskais, atņemtas tradīcijas, diktēts, ko dziedāt, ko runāt, svinēt.

lasīt vairāk

 

Maijs saistās ar ziedu smaržu – plaukstošiem narcišu un tulpju krāšņumiem, ar pienenīšu zeltainām pļavām un putnu dziesmām skaļām. Latvijā Mātes diena tiek svinēta maija otrajā svētdienā, godinot savu māmiņu, vecmāmiņu, krustmāmiņu. Mūsu pirmsskolas izglītības iestādē "Bitīte” maija sirsnīgāko dienu svinējām jau nedēļas nogalē.

lasīt vairāk

 

Lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti un prognozējamo invaliditāti sociālo integrāciju, kā arī palīdzētu tiem veiksmīgi iekļauties darba tirgū, Sociālās integrācijas valsts aģentūra (turpmāk - SIVA) piedāvā iespēju par valsts budžeta līdzekļiem saņemt profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu. Pakalpojums ietver ne tikai mācību iespējas SIVA Koledžā un Jūrmalas profesionālajā vidusskolā, bet arī virkni veselību uzlabojošu procedūru, ārsta, psihologa, ergoterapeita, fizioterapeita un citu speciālistu konsultācijas, iespēju bez maksas dzīvot dienesta viesnīcā Jūrmalā, ēdināšanu, auto vadīšanas apmācību.

lasīt vairāk

 

Uzņēmēji, kas savu darbību izvērtuši Zemgales lauku reģionos, kā galveno iemeslu inovāciju neieviešanā min neskaidrību par ieguvumiem biznesa un finanšu resursu trūkumu, kā arī grūtības piesaistīt resursus.

lasīt vairāk

 

Iepirkuma procedūras veids: Iepirkuma procedūras Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā (pakalpojuma līguma paredzamā līgumcena 10000 – 42000 EUR)

lasīt vairāk

 

Laikā no 7. -13. maijam Koknesē, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā, viesojās 39 vidusskolēni un 10 skolotāji no Vācijas, Nīderlandes, Itālijas, Spānijas un Somijas, lai ERASMUS+ projekta noslēdzošajā tikšanās reizē vienu nedēļu pavadītu radošā projekta darbā. ERASMUS+ projekta “TEACH” mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādiem mākslas izpausmes veidiem.

lasīt vairāk

 

13. maijā I. Gaiša Kokneses vidusskolā pēdējais zvans skanēja 9. un 12. klašu skolēniem. Svinīgā pasākumā skolas pagalmā 9. un 12. klašu audzēkņus ieveda 1. klašu skolēni. Veiksmi eksāmenos un turpmākajās gaitās visiem vēlēja skolas direktors un pirmklasnieki, bet divpadsmito klašu audzēkņi skolas karogu svinīgi nodeva 11. klases skolēniem.

lasīt vairāk