sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2017. gada 26. februāris
Vārda dienas svin: Mētra, Evelīna, Aurēlija
Investoriem

Kokneses sporta centrs

Vikingu lielaiva Namesis

Raibblats


Vai tu zini, kā rīkoties ārkārtas gadījumos?

attīstības projekts

attīstības projektsKokneses novada Kokneses pagasta bibliotēka

Atkritumu apsaimniekošana Kokneses novadā


Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
 

Lauksaimnieki tiek aicināti uz ikgadējo bezmaksas pasākumu: 16. martā Iršu pagasta pārvaldē; 22. martā Pļaviņu pilsētas kultūras namā; 9. martā Aizkraukles pilsētas kultūras namā. Visās vietās pasākuma laiks: 10.00 - 13.00.

lasīt vairāk

 

Pašvaldības ir ieinteresētas brīvi izvēlēties sadarbības teritorijas, un likumos nav nepieciešams akcentēt konkrētu sadarbības teritoriju robežas - tā Zemgales Plānošanas reģiona Attīstības padomes februāra sēdē Vecumniekos sprieda reģiona pašvaldību vadītāji.

lasīt vairāk

NEKUSTAMO ĪPAŠUMU SPECIĀLISTS

23.02.2017
 

KOKNESES NOVADA DOME (reģ. Nr.90000043494)

IZSLUDINA PIETEIKŠANOS:

AMATS: NEKUSTAMO ĪPAŠUMU SPECIĀLISTS (profesijas kods 3142 17)

IESTĀDE – Kokneses novada dome

DARBA VIETA – Attīstības nodaļa

DARBA LAIKS – uz nenoteiktu laiku

PRETENDENTAM IZVIRZĪTAS ŠĀDAS PRASĪBAS:

1. otrā līmeņa augstākā izglītība teritorijas plānotāja, arhitekta, zemes ierīkotāja, mērnieka vai melioratora specialitātē;

2. vēlama pieredze darbā pašvaldībā vai citās institūcijās darbā ar teritorijas plānošanu un nekustamajiem īpašumiem;

3. māka veidot sadarbību un strādāt komandā ar citiem speciālistiem;

4. labas iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku;

5. zināšanas vai pieredze lietvedībā;

6. spēja savu iespēju robežas risināt konfliktsituācijas;

7. prast izvērtēt sava darba rezultātus un izdarīt secinājumus;

8. pielietot praksē teorētiskās zināšanas.

PRETENDENTAM TIEK PIEDĀVĀTS:

• sociālās garantijas;

• labiekārtots dzīvoklis Koknesē.

Pretendentiem līdz 08.03.2017. plkst.16:00 (ieskaitot) personīgi jāiesniedz Kokneses novada domes kancelejā (2.kabinets, 2.stāvs) , Melioratoru ielā Nr.1, Kokneses pagastā vai elektroniskā veidā dzintra.krisane@koknese.lv šādi dokumenti:

• pieteikuma vēstule;

• dzīvesgājums (CV), norādot pēdējo trīs darba vietu vadības tālr.Nr.;

• vēlama vismaz viena rekomendācija;

• sagatavots lēmuma projekts domes sēdei (ar personas iesniegumu var iepazīties pielikumā Nr.2 - SKATĪT ŠEIT);

• izglītību apliecinošs dokuments jāuzrāda darba intervijas laikā.

Ar amata pienākumiem var iepazīties pielikumā Nr.1 - SKATĪT ŠEIT.

Papildus informācija pa tālr. 65133630, 65133634, 26435216 (darba laikā).
 

Garos ziemas vakarus īsinot, Iršu sporta hallē aizvadīts novusa turnīrs. Vairāku nedēļu garumā mazie spēlētāji apguva novusa noteikumus un iemēģināja prasmes. Pieaugušie spēlētāji „atsvaidzināja” iemaņas.

lasīt vairāk

 

Tikšanās reizē 15. februārī senioru klubiņa „Pīlādzītis” dalībnieki sveica jubilejā Antoniju Ribakovu, apsprieda ekskursiju datumus, ceļojuma plānus, izvēlējās 2017. gada augu un risināja vēl citas aktualitātes.

lasīt vairāk

 

„Mēs neesam tie, kas baidās. Mēs ceram nebūt tie, kas stāj. Mēs ticam, ka būsim tie, kas atklāj!” - tā 10. februārī vecākiem, skolotājiem, skolas biedriem un sev pašiem vēstīja divpadsmitie Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 63. Žetona vakarā. Direktors Māris Reinbergs, pasniedzot skolas žetona gredzenus, savā uzrunā mudināja šī gada 30 abiturientus ticēt sev, vairot cieņu pret sevi un citiem. Klašu audzinātājas veltīja personiskus un siltus vārdus katram savam audzēknim, savukārt pagājušā gada absolventi sveica abiturientus Žetona svētkos, dāvinot katram savu veiksmes pogu. Neizpalika arī novēlējumi un sveicieni no 11. klašu audzēkņiem.

lasīt vairāk